Aktuality

Články

Bude gen DIMT1 klíčem ke zpomalení stárnutí ?

V časopise Nature Aging (viz níže) vyšla zajímavá studie, která naznačuje, že gen DIMT1 by mohl být v budoucnu klíčem ke zpomalení rychlosti opotřebení našich buněk. Vědci na tento objev narazili při studiu DNA ovocných mušek, když zjistili, že jediný hmyzí gen rozhoduje o tom, že zahynou mladé. Porovnali tento gen s lidskou databází a zjistili 93% shodu s lidským genem známým jako DIMT1.

18. 06. 2024

Tetování může být rizikovým faktorem pro vznik maligního lymfomu

V první rozsáhlé studii svého druhu bylo zjištěno, že tetování zvyšuje riziko vzniku maligního lymfomu přibližně o 20 % ve srovnání s netetováním. Tetovací inkoust často obsahuje karcinogeny a po nanesení na kůži vyvolává imunologickou reakci. Tato studie byla populační studií případů a kontrol všech incidentních případů maligního lymfomu u dospělých Švédů (ve věku 20-60 let) ve Švédském národním onkologickém registru v letech 2007-2017 (n = 11 905). Expozice tetování byla hodnocena pomocí strukturovaného dotazníku jak u případů, tak u tří náhodných kontrolních osob bez lymfomu odpovídajících věku a pohlaví. Primárním výsledkem byl poměr incidence maligního lymfomu u tetovaných a netetovaných osob.

10. 06. 2024

Vědci vyvinuli levný a rychlý test na rakovinu prostaty ze slin

Test DNA, který trvá několik sekund, dokáže odhalit muže s vysokým rizikem a ušetřit zbytečné léčby. Vědci vyvinuli test slin, který by mohl „změnit situaci“ s rakovinou prostaty na celém světě tím, že odhalí onemocnění včas, zjistí, kdy jsou muži ve vysokém riziku, a ušetří zbytečné léčby. Předpokládá se, že do roku 2040 se počet mužů s diagnózou rakoviny prostaty na celém světě zdvojnásobí na 2,9 milionu ročně a počet úmrtí se zvýší o 85 %. Již nyní je nejčastější formou rakoviny u mužů ve více než 100 zemích.

03. 06. 2024

GHC Genetics nově nabízí možnost neinvazivního prenatálního vyšetření (NIPT)

GHC Genetics nově nabízí těhotným ženám neinvazivní prenatální test (NIPT). tento test umožňuje s přesností vyšší než 99 % zjistit riziko chromozomálních vad jako je Downův, Patauův a Edwardsův syndrom. Test je možné provést od 9. týdne těhotenství a vzorek pro analýzu se získává odběrem žilní krve v naší ambulanci. Díky tomu, že se do krve uvolňuje část genetické informace (DNA) plodu přes placentu, je možné spolehlivě identifikovat chromozomální abnormality z odebraného krevního vzorku. Jedná se tak o šetrný a spolehlivý způsob, jak získat klíčové informace o genetickém zdraví vašeho dítěte.  

30. 05. 2024

Proběhl první ročník konference Prevence zdraví v Pardubicích

V úterý 21. května se uskutečnil v Pardubicích první ročník konference Prevence zdraví, který pořádala sesterská společnost PRENET spolu s dalšími institucemi. Hlavním účelem konference bylo představení aktuálních možností a dostupnosti preventivní zdravotní péče. Komplexní prevence a včasná diagnóza jsou klíčové pro snížení nákladů a zvýšení úspěšnosti léčby a tím i zlepšení zdravotního stavu obyvatel ČR, které má zásadní dopad na efektivitu systému poskytování zdravotní péče a je klíčové pro ekonomický rozvoj státu i podnikání.

24. 05. 2024