Pro lékaře

SLUŽBY, VÝSLEDKY, NOVINKY

NEJŽÁDANĚJŠÍ TESTY

Prediktivní genetika dokáže na základě analýzy DNA odhalit vrozené předpoklady ke vzniku dědičných onemocnění. Díky zjištění dědičné příčiny zdravotního rizika lze včas zahájit vhodnou prevenci, a tak minimalizovat případné zdravotní komplikace. Genetika je nejmodernější a přitom snadno dostupný nástroj v péči o zdraví.

PROČ JE GHC GENETICS NEJLEPŠÍ VOLBOU

Jsme jedno z mála zařízení v ČR, které provádí komplexní genetické analýzy ve vlastní akreditované laboratoři. Vzorky DNA nikam neposíláme, jsou u nás v naprostém bezpečí. Při zjištěné pozitivitě je nezbytnou součástí konzultace s lékařem nebo genetikem, který výsledky analýzy podrobně vysvětlí a pomůže s nastavením vhodných opatření. 

80+ TESTŮ

Naše portfolio prováděných analýz tvoří více než 80 testů z různých oblastí, které jsou dostupné komukoliv. Každý test lze podstoupit na základě vlastního rozhodnutí nebo na doporučení lékaře. 

6 300 KONZULTACÍ

Každý rok poskytnou naši lékaři tisíce genetických konzultací a poradenství. Ať už proto, aby vám pomohli s výběrem vhodného testu, nebo sdělili informace a dali vhodná doporučení konkrétně pro vás.

1 400 LÉKAŘŮ

Spolupracujeme s významnými fakultními nemocnicemi a lékaři v celé České republice, jejichž prostřednictvím poskytujeme široké veřejnosti možnost využít genetické testy a analýzy v rámci diagnostiky a prevence. 

PŘES 15 LET ZKUŠENOSTÍ

Laboratoř GHC Genetics provádí molekulárně genetické analýzy od roku 2007, kdy jako jedna z prvních na trhu zpřístupnila genetické testování široké veřejnosti. Je vybavena špičkovou technikou, využívá nejmodernější technologie a disponuje vysoce odborným zázemím s vlastním lékařským týmem. Díky tomu jsme schopni poskytovat komplexní služby v nejvyšší kvalitě na jednom místě, a zajistit tak maximální komfort pro naše klienty. Neustále se vzděláváme a sledujeme novinky v oboru, průběžně modernizujeme vybavení naší laboratoře, rozšiřujeme portfolio nabízených služeb a v neposlední řadě nasloucháme potřebám našich klientů.

Aktuality

Rozhovor a článek v časopise Zázraky medicíny

25. 09. 2023

V nejnovějším čísle populárně naučného časopisu Zázraky medicíny si můžete přečíst rozhovor s primářkou GHC Genetics MUDr. Zděnkou Vlčkovou o nádrových onemocněních pohledem genetika a také velmi zajímavý článek o farmakoterapii od našeho vědeckého oddělení, který pojednává o tom, jak genetika může pomoci s personalizací medikace, a to zejména v oblasti psychiatrie, ale i v jiných lékařských specializacích.

Představení GHC Genetics ve speciálním čísle časopisu KOMORA

12. 09. 2023

Hospodářská komora České republiky vydala v červenci speciální číslo svého časopisu Komora, které je zaměřené na prevenci zdraví. GHC Genetics byla vybrána, aby se zde prezentovala jako přední poskytovatel služeb genetického testování v České republice.

GHC Genetics podepsalo memorandum o spolupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO)

12. 09. 2023

Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) je zastřešující organizací pro pacienty se vzácnými onemocněními, které jsou přibližně ze 70 % genetického původu. Asociace již dokázala v české legislativě zajistit vymezení vzácných onemocnění do specifické kategorie, věnuje se standardizacím léčebných postupů pro jednotlivé diagnózy v souladu s doporučenými evropskými standardy, usnadňuje přístup pacientů k novým lékům a léčebným postupům a rozvoj diagnostiky tak, aby co nejméně pacientů zůstávalo bez správné diagnózy a mohl se tak co nejvíce zkvalitnit jejich život. Uvědomujeme si, jak je důležité, aby tito pacienti měli u nás po zjištění diagnózy silnou podporu, kterou právě ČAVO zajišťuje a pomáhá jim tak nést v mnoha ohledech tíži jejich onemocnění.

Na mezinárodní psychiatrické konferenci jsme přednášeli o farmakogenetice

12. 09. 2023

Od 14.-17.6 se konala v Luhačovicích celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Za vědecké oddělení GHC Genetics zde měla Mgr. Hana Sládková Kavínová přednášku "Správný lék, ve správné dávce, správnému pacientovi", zaměřený na farmakogenetiku, která zkoumá, jak rozdíly v našich genech ovlivní působení léků na naše tělo a odpověď našeho těla na tyto léky.

Pro lékaře

Naše partnerská síť lékařů je pro nás prioritou

Spolupracující široká síť lékařů a lékařských zařízení je pro naši práci zcela klíčová. Díky ní můžeme poskytovat naše služby klientům prostřednictvím těchto lékařů z různých oborů (onkologie, gynekologie, stomatologie) v rámci celé České republiky. Aby tato spolupráce skvěle fungovala, je nutné všechny její aspekty pečlivě koordinovat. Proto máme propracovaný vlastní systém svozu vzorků, možnost zasílat žádanky v elektronické formě a rovněž máme efektivní softwarové řešení, které umožňuje online sdílení výsledných zpráv, které se nahrávají do systému hned jakmile jsou vytvořeny. Lékaři tak mají prakticky výsledky či laboratorní zprávy v reálném čase. Stále se snažíme síť lékařů rozšiřovat, abychom v každém kraji byli co nejvíce pokryti a dostali se tak naše služby k co nejvíce klientům. GHC Genetics je součástí asociace laboratoří Quality LAB a Privalab, jejichž členové musí splňovat přísné certifikační podmínky. Naše laboratoř veškeré analýzy provádí na špičkových HIGH-ENDových přístrojích, díky kterým se můžete spolehnout na validitu výsledků. Všichni lékaři mají od nás zajištěnou maximálně operativní komunikační podporu přes naše obchodní oddělení a v rámci jednotlivých vyšetření mají od nás možnost osobní konzultace s genetikem. Jistě pak ocení i přehledné a srozumitelné výsledné lékařské zprávy, které pak mohou interpretovat svým pacientům. Jsme rádi, že můžeme být vašimi partnery pro genetiku.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Napište nám, rádi vám pomůžeme.