Pro lékaře

SLUŽBY, VÝSLEDKY, NOVINKY

NEJŽÁDANĚJŠÍ TESTY

Prediktivní genetika dokáže na základě analýzy DNA odhalit vrozené předpoklady ke vzniku dědičných onemocnění. Díky zjištění dědičné příčiny zdravotního rizika lze včas zahájit vhodnou prevenci, a tak minimalizovat případné zdravotní komplikace. Genetika je nejmodernější a přitom snadno dostupný nástroj v péči o zdraví.

PROČ JE GHC GENETICS NEJLEPŠÍ VOLBOU

Jsme jedno z mála zařízení v ČR, které provádí komplexní genetické analýzy ve vlastní akreditované laboratoři. Vzorky DNA nikam neposíláme, jsou u nás v naprostém bezpečí. Při zjištěné pozitivitě je nezbytnou součástí konzultace s lékařem nebo genetikem, který výsledky analýzy podrobně vysvětlí a pomůže s nastavením vhodných opatření. 

80+ TESTŮ

Naše portfolio prováděných analýz tvoří více než 80 testů z různých oblastí, které jsou dostupné komukoliv. Každý test lze podstoupit na základě vlastního rozhodnutí nebo na doporučení lékaře. 

6 300 KONZULTACÍ

Každý rok poskytnou naši lékaři tisíce genetických konzultací a poradenství. Ať už proto, aby vám pomohli s výběrem vhodného testu, nebo sdělili informace a dali vhodná doporučení konkrétně pro vás.

1 400 LÉKAŘŮ

Spolupracujeme s významnými fakultními nemocnicemi a lékaři v celé České republice, jejichž prostřednictvím poskytujeme široké veřejnosti možnost využít genetické testy a analýzy v rámci diagnostiky a prevence. 

PŘES 15 LET ZKUŠENOSTÍ

Laboratoř GHC Genetics provádí molekulárně genetické analýzy od roku 2007, kdy jako jedna z prvních na trhu zpřístupnila genetické testování široké veřejnosti. Je vybavena špičkovou technikou, využívá nejmodernější technologie a disponuje vysoce odborným zázemím s vlastním lékařským týmem. Díky tomu jsme schopni poskytovat komplexní služby v nejvyšší kvalitě na jednom místě, a zajistit tak maximální komfort pro naše klienty. Neustále se vzděláváme a sledujeme novinky v oboru, průběžně modernizujeme vybavení naší laboratoře, rozšiřujeme portfolio nabízených služeb a v neposlední řadě nasloucháme potřebám našich klientů.

Novinky z GHC Genetics

Bude gen DIMT1 klíčem ke zpomalení stárnutí ?

V časopise Nature Aging (viz níže) vyšla zajímavá studie, která naznačuje, že gen DIMT1 by mohl být v budoucnu klíčem ke zpomalení rychlosti opotřebení našich buněk. Vědci na tento objev narazili při studiu DNA ovocných mušek, když zjistili, že jediný hmyzí gen rozhoduje o tom, že zahynou mladé. Porovnali tento gen s lidskou databází a zjistili 93% shodu s lidským genem známým jako DIMT1.

18. 06. 2024

Tetování může být rizikovým faktorem pro vznik maligního lymfomu

V první rozsáhlé studii svého druhu bylo zjištěno, že tetování zvyšuje riziko vzniku maligního lymfomu přibližně o 20 % ve srovnání s netetováním. Tetovací inkoust často obsahuje karcinogeny a po nanesení na kůži vyvolává imunologickou reakci. Tato studie byla populační studií případů a kontrol všech incidentních případů maligního lymfomu u dospělých Švédů (ve věku 20-60 let) ve Švédském národním onkologickém registru v letech 2007-2017 (n = 11 905). Expozice tetování byla hodnocena pomocí strukturovaného dotazníku jak u případů, tak u tří náhodných kontrolních osob bez lymfomu odpovídajících věku a pohlaví. Primárním výsledkem byl poměr incidence maligního lymfomu u tetovaných a netetovaných osob.

10. 06. 2024

Vědci vyvinuli levný a rychlý test na rakovinu prostaty ze slin

Test DNA, který trvá několik sekund, dokáže odhalit muže s vysokým rizikem a ušetřit zbytečné léčby. Vědci vyvinuli test slin, který by mohl „změnit situaci“ s rakovinou prostaty na celém světě tím, že odhalí onemocnění včas, zjistí, kdy jsou muži ve vysokém riziku, a ušetří zbytečné léčby. Předpokládá se, že do roku 2040 se počet mužů s diagnózou rakoviny prostaty na celém světě zdvojnásobí na 2,9 milionu ročně a počet úmrtí se zvýší o 85 %. Již nyní je nejčastější formou rakoviny u mužů ve více než 100 zemích.

03. 06. 2024
Pro lékaře

Naše partnerská síť lékařů je pro nás prioritou

Pro lékaře

Spolupracující široká síť lékařů a lékařských zařízení je pro naši práci zcela klíčová. Díky ní můžeme poskytovat naše služby klientům prostřednictvím těchto lékařů z různých oborů (onkologie, gynekologie, stomatologie) v rámci celé České republiky. Aby tato spolupráce skvěle fungovala, je nutné všechny její aspekty pečlivě koordinovat. Proto máme propracovaný vlastní systém svozu vzorků, možnost zasílat žádanky v elektronické formě a rovněž máme efektivní softwarové řešení, které umožňuje online sdílení výsledných zpráv, které se nahrávají do systému hned jakmile jsou vytvořeny. Lékaři tak mají prakticky výsledky či laboratorní zprávy v reálném čase. Stále se snažíme síť lékařů rozšiřovat, abychom v každém kraji byli co nejvíce pokryti a dostali se tak naše služby k co nejvíce klientům. GHC Genetics je součástí asociace laboratoří Quality LAB a Privalab, jejichž členové musí splňovat přísné certifikační podmínky. Naše laboratoř veškeré analýzy provádí na špičkových HIGH-ENDových přístrojích, díky kterým se můžete spolehnout na validitu výsledků. Všichni lékaři mají od nás zajištěnou maximálně operativní komunikační podporu přes naše obchodní oddělení a v rámci jednotlivých vyšetření mají od nás možnost osobní konzultace s genetikem. Jistě pak ocení i přehledné a srozumitelné výsledné lékařské zprávy, které pak mohou interpretovat svým pacientům. Jsme rádi, že můžeme být vašimi partnery pro genetiku.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.