Pro lékaře

SLUŽBY, VÝSLEDKY, NOVINKY

NEJŽÁDANĚJŠÍ TESTY

Prediktivní genetika dokáže na základě analýzy DNA odhalit vrozené předpoklady ke vzniku dědičných onemocnění. Díky zjištění dědičné příčiny zdravotního rizika lze včas zahájit vhodnou prevenci, a tak minimalizovat případné zdravotní komplikace. Genetika je nejmodernější a přitom snadno dostupný nástroj v péči o zdraví.

PROČ JE GHC GENETICS NEJLEPŠÍ VOLBOU

Jsme jedno z mála zařízení v ČR, které provádí komplexní genetické analýzy ve vlastní akreditované laboratoři. Vzorky DNA nikam neposíláme, jsou u nás v naprostém bezpečí. Při zjištěné pozitivitě je nezbytnou součástí konzultace s lékařem nebo genetikem, který výsledky analýzy podrobně vysvětlí a pomůže s nastavením vhodných opatření. 

80+ TESTŮ

Naše portfolio prováděných analýz tvoří více než 80 testů z různých oblastí, které jsou dostupné komukoliv. Každý test lze podstoupit na základě vlastního rozhodnutí nebo na doporučení lékaře. 

6 300 KONZULTACÍ

Každý rok poskytnou naši lékaři tisíce genetických konzultací a poradenství. Ať už proto, aby vám pomohli s výběrem vhodného testu, nebo sdělili informace a dali vhodná doporučení konkrétně pro vás.

1 400 LÉKAŘŮ

Spolupracujeme s významnými fakultními nemocnicemi a lékaři v celé České republice, jejichž prostřednictvím poskytujeme široké veřejnosti možnost využít genetické testy a analýzy v rámci diagnostiky a prevence. 

PŘES 15 LET ZKUŠENOSTÍ

Laboratoř GHC Genetics provádí molekulárně genetické analýzy od roku 2007, kdy jako jedna z prvních na trhu zpřístupnila genetické testování široké veřejnosti. Je vybavena špičkovou technikou, využívá nejmodernější technologie a disponuje vysoce odborným zázemím s vlastním lékařským týmem. Díky tomu jsme schopni poskytovat komplexní služby v nejvyšší kvalitě na jednom místě, a zajistit tak maximální komfort pro naše klienty. Neustále se vzděláváme a sledujeme novinky v oboru, průběžně modernizujeme vybavení naší laboratoře, rozšiřujeme portfolio nabízených služeb a v neposlední řadě nasloucháme potřebám našich klientů.

Aktuality

Onkopanel rozšířen o nové geny a použití metody digital MLPA

17. 01. 2023

Testované geny metodou NGS: APC, ATM, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, EPCAM, ERCC2, ERCC3, FANCC, FANCM, FH, FLCN, GREM1, MET, MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF2, PALB2, POLD1, POLE, PRKAR1A, PTEN, PTCH1, RAD50, RAD51C, RAD51D, RET, SDHB, SLX4, SMAD4, SMARCB1, STK11, SUFU, TP53, VHL, WRN, WT1, UNC13D, MEN1, MITF, NTHL1, NF1, CHEK2, PMS2, RB1, PDK1, PDK2, PKHD1, PRSS1, PRSS2, SCG5, SPINK1, CTRC a HOXB13. Z toho nyní nově zavedené geny pro NGS: MITF, PDK1, PDK2, PKHD1, PRSS1, PRSS2, SCG5, SPINK1, CTRC a HOXB13.

Rozšiřujeme testování genu DPYD

17. 01. 2023

V návaznosti na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) laboratoř GHC Genetics rozšířila testování genu DPYD (dávkování 5-fluorouracilu) o testování dalších variant: c.1236G>A (HapB3) c.1679T>G (DPYD*13) c.1905+1G>A (DPYD*2A) c.2846A>T (p.D949V)

Zavedli jsme vyšetření Chronické lymfatické leukémie (CLL)

17. 01. 2023

CLL je nádorovým onemocněním bílých krvinek (lymfocytů), které postihuje převážně pacienty ve vyšším věku (>50let) a téměř výhradně bělochy. Jedná se o nejčastější typ leukémie v Evropě. Muži jsou tímto onemocněním postiženi dvakrát více než ženy. CLL je onemocněním, které se vyvíjí velmi pomalu a je ho obtížné zachytit v časném stádiu.

Pro lékaře

Naše partnerská síť lékařů je pro nás prioritou

Spolupracující široká síť lékařů a lékařských zařízení je pro naši práci zcela klíčová. Díky ní můžeme poskytovat naše služby klientům prostřednictvím těchto lékařů z různých oborů (onkologie, gynekologie, stomatologie) v rámci celé České republiky. Aby tato spolupráce skvěle fungovala, je nutné všechny její aspekty pečlivě koordinovat. Proto máme propracovaný vlastní systém svozu vzorků, možnost zasílat žádanky v elektronické formě a rovněž máme efektivní softwarové řešení, které umožňuje online sdílení výsledných zpráv, které se nahrávají do systému hned jakmile jsou vytvořeny. Lékaři tak mají prakticky výsledky či laboratorní zprávy v reálném čase. Stále se snažíme síť lékařů rozšiřovat, abychom v každém kraji byli co nejvíce pokryti a dostali se tak naše služby k co nejvíce klientům. GHC Genetics je součástí asociace laboratoří Quality LAB a Privalab, jejichž členové musí splňovat přísné certifikační podmínky. Naše laboratoř veškeré analýzy provádí na špičkových HIGH-ENDových přístrojích, díky kterým se můžete spolehnout na validitu výsledků. Všichni lékaři mají od nás zajištěnou maximálně operativní komunikační podporu přes naše obchodní oddělení a v rámci jednotlivých vyšetření mají od nás možnost osobní konzultace s genetikem. Jistě pak ocení i přehledné a srozumitelné výsledné lékařské zprávy, které pak mohou interpretovat svým pacientům. Jsme rádi, že můžeme být vašimi partnery pro genetiku.

Partneři

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Napište nám, rádi vám pomůžeme.