Aktuality

Články

Změna otevírací doby v pátek 22.9.

19. 09. 2023

Hledáme zdravotního laboranta/laborantku do laboratoře lékařské genetiky a mikrobiologie

14. 09. 2023

Představení GHC Genetics ve speciálním čísle časopisu KOMORA

Hospodářská komora České republiky vydala v červenci speciální číslo svého časopisu Komora, které je zaměřené na prevenci zdraví. GHC Genetics byla vybrána, aby se zde prezentovala jako přední poskytovatel služeb genetického testování v České republice.

12. 09. 2023

GHC Genetics podepsalo memorandum o spolupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO)

Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) je zastřešující organizací pro pacienty se vzácnými onemocněními, které jsou přibližně ze 70 % genetického původu. Asociace již dokázala v české legislativě zajistit vymezení vzácných onemocnění do specifické kategorie, věnuje se standardizacím léčebných postupů pro jednotlivé diagnózy v souladu s doporučenými evropskými standardy, usnadňuje přístup pacientů k novým lékům a léčebným postupům a rozvoj diagnostiky tak, aby co nejméně pacientů zůstávalo bez správné diagnózy a mohl se tak co nejvíce zkvalitnit jejich život. Uvědomujeme si, jak je důležité, aby tito pacienti měli u nás po zjištění diagnózy silnou podporu, kterou právě ČAVO zajišťuje a pomáhá jim tak nést v mnoha ohledech tíži jejich onemocnění.

12. 09. 2023