SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI

SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI

Diskrétní vyšetření nejčastějších pohlavních nemocí

Soubor mikrobiologických vyšetření pohlavních, sexuálně přenosných nemocí. Sexuálně přenosné choroby (STD) jsou infekční onemocnění vyvolané bakteriemi, viry, parazity nebo kvasinkami. Přenáší se tělními tekutinami, nejčastěji pohlavním stykem a různými sexuálními praktikami. K přenosu ale může rovněž dojít například infikovanými injekčními jehlami mezi narkomany nebo z matky na plod.

První příznaky se nejčastěji objeví v oblasti genitálií nebo v místě vstupu infekce jako určitý diskomfort, výtok, vyrážka nebo vřídky. Neléčené sexuálně přenosné infekce mohou způsobit závažné zdravotní komplikace, nádorová onemocnění, neplodnost, ovlivnit průběh těhotenství nebo způsobit trvalé poškození plodu. Mezi nejčastější bakteriální infekce patří kapavka, syfilis, chlamydie, mezi virová HIV (AIDS), lidský papilomavirus (HPV), herpes, hepatitida B, C a další. 

Většina ze sexuálně přenosných onemocnění je vysoce infekční a přestože některé mohou po nějakou dobu probíhat bezpříznakově, představují značné riziko nejen pro nakaženého, ale i jeho intimní kontakty. Za nárůstem STD stojí zejména rizikové sexuální chování a promiskuita. Velké riziko pak představují bezpříznakoví jedinci, kteří o své nemoci nemusí vědět, přesto ji šíří dál. Proto je nutné dbát zejména na prevenci a zodpovědné chování, případně se nechat pravidelně testovat. Testy jsou vhodné pro všechny sexuálně aktivní osoby, zejména ty s rizikovým chováním nebo kontakty, a to i přesto, že se u nich neobjevily žádné příznaky onemocnění. Všechny testy lze provést anonymně. 

Sexuálně přenosné nemoci

Sexuálně přenosné nemoci neboli STD (Sexually Transmitted Diseases) jsou infekce a nemoci přenášené především pohlavním stykem. Za jejich šíření může rizikové sexuální chování, tedy primárně promiskuita a nechráněný pohlavní styk. Některá onemocnění navíc mohou probíhat zcela nenápadně, přesto způsobit závažné následky. Mikrobiologické vyšetření vám dá jasnou odpověď, zda (ne)jste přenašečem některé pohlavní nemoci. Nabízíme celkem 7 variant testů od základních po komplexní. Jejich specifikace je uvedena níže na stránce v části Podrobné informace.

Výsledek obdržíte do 3-5 pracovních dnů.

Více info
STD VAGINAL
800 Kč
STD BASIC
1 250 Kč
STD STANDARD
1 700 Kč
STD COMPLEX
2 250 Kč
STD PREMIUM
2 950 Kč
STD PREMIUM 2v1
4 450 Kč
STD PREMIUM 3v1
5 950 Kč

Rezistence vůči viru HIV

Genetická analýza Rezistence vůči viru HIV zjišťuje odolnost organismu proti nákaze a mikrobiologické vyšetření. Přestože je virus HIV vysoce nakažlivý, k jeho přenosu je zapotřebí přítomnost určitých receptorů v těle, zejména receptoru s označením CCR5, který do značné míry ovlivňuje to, zda při se při rizikovém kontaktu nakazíte, či nikoliv. Mutace tohoto receptoru způsobuje rezistenci vůči viru HIV.

Výsledek obdržíte do 5 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

1 000 Kč

Průkaz infekce HIV

Mikrobiologické vyšetření pro stanovení přítomnosti infekce virem HIV (test Průkaz infekce HIV) lze na základě detekce antigenu HIV p24 v krvi provést již 2–3 týdny po nákaze / rizikovém kontaktu.

Výsledek obdržíte do 5 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

350 Kč

Lidské papilomaviry (HPV)

Infekce lidským papilomavirem (HPV) je celosvětově nejrozšířenější sexuálně přenosná infekce. Některé typy papilomavirů mohou způsobovat zhoubná i nezhoubná nádorová onemocnění děložního čípku, genitálií, hlavy a krku, jiné například genitální bradavice. Mikrobiologické vyšetření zaměřené na 24 nejrizikovějších typů HPV viru dokáže infekci a s ní spojená rizika odhalit dříve, než se objeví patologické změny v organismu nebo první příznaky a významně tak přispět k včasnému zahájení vhodné léčby.

Výsledek obdržíte do 5 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

1 700 Kč

Syfilis

Mikrobiologické vyšetření k průkazu sexuálně přenosného onemocnění. Syfilis, lidově také příjice nebo lues, je pohlavně přenosnou infekcí způsobenou bakterií Treponema pallidum.

Ačkoliv k přenosu onemocnění dochází nejčastěji pohlavním stykem, je možný i přenos z matky na plod. Při včasném záchytu lze vhodnou léčbou vrozené formě úspěšně předcházet. Typickým příznakem je otok lymfatických uzlin, vřed v místě vstupu infekce (genitálie, konečník ústa), vyrážka. Analýza se provádí z odebraného vzorku krve. 

Výsledek obdržíte do 5 pracovních dnů.

Syfilis
435 Kč

Herpes (HSV)

Mikrobiologické vyšetření k průkazu sexuálně přenosného onemocnění. Infekce herpes simplex je způsobena virem HSV1 a virem HSV2. Přenáší se kontaktem s nakaženou osobou – slinami nebo pohlavním stykem a v případě nakažené těhotné ženy může během porodu dojít k přenosu z matky na dítě.

Typickým příznakem herpetické infekce je vznik oparů. Vir HSV1 způsobuje opary převážně v obličeji, vir HSV2 je nejčastějším původcem genitálního oparu. Vzorek pro analýzu se odebírá pomocí stěru z genitálií, konečníku nebo krku. 

Výsledek obdržíte do 5 pracovních dnů.

Herpes (HSV)
1 700 Kč

Chlamydia, kapavka

Mikrobiologické vyšetření k průkazu sexuálně přenosného onemocnění. Chlamydiové infekce a kapavka patří celosvětově k nejrozšířenějším pohlavně přenosným infekcím. Chlamydiová infekce je způsobená bakterií Chlamydia trachomatis.

Přenáší se pohlavním stykem a v případě, že je infikovaná žena gravidní, může během porodu dojít k přenosu infekce na novorozence. Mezi typické příznaky patří diskomfort při močení, výtok a bolest při pohlavním styku. Kapavka je pohlavně přenosná nemoc způsobená bakterií Neisseria gonorrhoeae. Přenáší se pohlavním stykem a z matky na dítě během porodu. Projevuje se hnisavými, svědivými záněty a výtoky. Vzorek pro analýzu se odebírá pomocí stěru z genitálií, konečníku nebo krku. Ženy mohou provést samoodběr pomocí speciální samoodběrové sady. 

Výsledek obdržíte do 5 pracovních dnů.

Chlamydia, kapavka
1 500 Kč

Chlamydia protilátky

Sérologické stanovení protilátek. Akutní infekce způsobená bakterií Chlamydia trachomatis se vyznačuje převahou IgA protilátek do 2–4 týdnů po infekci. Po 68 týdnech se začínají tvořit specifické IgG protilátky.

U akutních chlamydiových infekcí je průkaz protilátek IgA důležitým diagnostickým znakem, avšak v případě opakovaných nebo chronických infekcí je hladina protilátek IgA jen velmi nízká, nebo se tyto protilátky nevyskytují vůbec. Analýza se provádí z odebraného vzorku krve.Výsledek obdržíte do 5 pracovních dnů.

Chlamydia protilátky
980 Kč

Hepatitida A, B, C

Hepatitida je zánětlivé onemocnění jater, které může být vyvoláno virovou infekcí, toxiny, vrozenými nemocemi, farmaky, nadužíváním alkoholu či autoimunitními procesy. Mezi nejčastější virové hepatitidy patří hepatitida typu A, hepatitida typu B a hepatitida typu C. Podle průběhu onemocnění se dělí na akutní, které vymizí do několika týdnů či měsíců, a chronické, které může přetrvávat i mnoho let. Mezi typické příznaky patří únava, nevolnost, ztráta chuti, tmavě zbarvená moč nebo světlá stolice. Pomocí mikrobiologické analýzy lze zjistit hladinu protilátek i akutní infekci, což umožní přijmout vhodná preventivní nebo léčebná opatření.

Výsledek obdržíte do 3 pracovních dnů.

Více info
Hepatitida A (anti HAV total)
400 Kč
Hepatitida B (HbsAg, anti HBs, anti HBc)
1 025 Kč
Hepatitida C (anti HCV)
360 Kč
Protilátky hepatitida A+B (Anti HBs, anti HAV total)
750 Kč
JAK TEST PROBÍHÁ A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

JAK TEST PROBÍHÁ A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Po objednání testu obdržíte e-mail s podrobnými informacemi. Vzorek potřebný k analýze lze v závislosti na zvoleném testu odebrat u nás v ambulanci, a to stěrem z děložního čípku u žen (samoodběr), stěrem z močové trubice u mužů, stěrem z konečníku, krku a/nebo odběrem krve. V případě indikace na zdravotní pojišťovnu provede odběr vzorku ošetřující gynekolog nebo urolog. Výsledek analýzy vám sdělíme telefonicky a přitom se domluvíme, jakým způsobem si budete přát zaslat laboratorní zprávu. V případě zjištěné pozitivity rovnou zajistíme konzultaci s lékařem, který vám vše vysvětlí a doporučí vhodná opatření.

Časté otázky

Doba potřebná pro laboratorní vyšetření (analýzu vzorku) a termín dodání výsledku se liší podle typu a složitosti vyšetření. Obvykle je to v řádu týdnů, u komplexních testů až několika měsíců. Termín dodání výsledku je uveden v detailu každého testu na našich webových stránkách. V případě urgentních situací, např. u ženy s nově zjištěným nádorem prsu nebo vaječníku před operací je vyšetření nádorových syndromů na onkopanelu provedeno v režimu STATIM a výsledek je k dispozici do 3–4 týdnů, v běžném režimu je to do 6 měsíců.
Ze zdravotního pojištění je vždy hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem (nejčastěji praktickým lékařem, pediatrem, onkologem, gynekologem nebo jiným specialistou). Klinický genetik při konzultaci posoudí, zda jsou splněna indikační kritéria k testování daných predispozičních genů, pokud ano, je celé genetické vyšetření včetně laboratorní analýzy vzorku a následné konzultace s genetikem/lékařem hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že kritéria k danému genetickému testování splněna nejsou, pacient si může vybraný/doporučený test hradit jako samoplátce.
Po předchozím objednání se dostavíte na naše pracoviště, kde nejprve vyplníte dotazník osobní a rodinné anamnézy, případně si ho můžete stáhnout zde na našich webových stránkách a vyplnit předem, v klidu doma. Nezapomeňte ho pak přinést s sebou. Následuje konzultace s lékařem, který sestaví váš třígenerační rodokmen a rozhodne o indikaci k laboratornímu genetickému vyšetření. Doporučujeme s sebou rovněž přinést lékařské zprávy z posledních důležitých vyšetření.
Doporučení – žádanku od lékaře, který vám genetickou konzultaci doporučil. Případně vyplněný genetický dotazník rodinné a osobní anamnézy, který je ke stažení zde. Dotazník lze ale vyplnit i po příchodu na naše pracoviště. Lékařské zprávy z předchozích vyšetření, které souvisí s požadovaným genetickým vyšetřením. Na genetické vyšetření není nutné být nalačno, můžete se tedy bez obav objednat i na odpoledne.
Telefonicky na číslech: 800 390 390 nebo 234 280 280, e-mailem na: info@ghcgenetics.cz.
Uvádí se, že přibližně 5–10 % nádorových onemocnění je podmíněno vrozenými změnami určitých genů. Jedním z hlavních cílů prediktivního genetického testování je včasná identifikace rizikových osob. V případě zjištění rizikových predispozic (genových mutací), je doporučeno preventivní sledování na specializovaných pracovištích, kde je případné nádorové onemocnění včas zachyceno a díky tomu se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. U vysoce rizikových mutací mohou být doporučeny preventivní chirurgické zákroky, které riziko vzniku nádorového onemocnění daného orgánu prakticky znemožní (například odstranění prsních žláz nebo odstranění dělohy a vaječníku u nosiček mutace BRCA1 nebo BRCA2 genu).
V případě, že se nádor tlustého střeva projeví u vašeho příbuzného prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti) ve věku do 45 let, je vaše riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění 5x vyšší. V případě tří příbuzných prvního stupně může být vaše riziko až 50%. V rodinách s opakovaným výskytem karcinomu střeva nebo s výskytem tohoto onemocnění v mladém věku, by se mohlo jednat o dědičný nádorový syndrom (Lynchův syndrom). V takových případech doporučujeme genetickou konzultaci.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.