GDPR

Informace o zpracovaní osobních údajú pro klienty a dodavatele