PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA

provádí spolupracující prenatální centrum PRENET

V GHC Genetics z prenatálních vyšetření nabízíme nově 2 typy neinvazivního prenatálního vyšetření (NIPT): MaterniT 21+ a MaterniT Genome.

Neinvazivní prenatální test (NIPT) je určený pro těhotné ženy. Umožňuje s přesností vyšší než 99 % zjistit riziko chromozomálních vad jako je Downův, Patauův a Edwardsův syndrom. Tento test, dostupný od 9. týdne těhotenství, je šetrný a spolehlivý způsob, jak získat klíčové informace o genetickém zdraví vašeho dítěte.

Komplexní spektrum prenatálních vyšeření (včetně NIPT) a nadstandardní prenatální péči, kontrolu zdraví plodu v celém průběhu gravidity nabízí naše sesterské Centrum prenatální diagnostiky PRENET v Pardubicích. Provádí biochemické screeningy vrozených vad v prvním a druhém trimestru, integrovaný screening vrozených vad a neinvazivní testy (NIPT). Provádí také ultrazvukové screeningy inovativním ultrazvukovým přístrojem Voluson E8 a to jak v prvním trimestru (včetně NT, FMF certifikovaný sonografista), tak rovněž ve 20. a 30. týdnu těhotenství a také cílený superkonziliární ultrazvuk. Součástí prenatálního centra je také genetická ambulance.

Navštivte webové stránky PRENET.

Nabízená vyšetření

Neinvazivní prenatální test (NIPT): MaterniT21 PLUS

Na našem pracovišti nabízíme 2 typy neinvazivního testu: MaterniT21 +MaterniT Genome, které se liší podle rozsahu vyšetřovaných syndromů. Test se provádí z žilní krve.

Specifikace testu MaterniT21 +

Test identifikuje:

 • Downův syndrom (trizomie chromozomu 21)
 • Edwardsův syndrom (trizomie chromozomu 18)
 • Patauův syndrom (trizomie chromozomu 13) 
 • Syndrom kočičího křiku – 5p
 • DiGeorgův syndrom – 22q11
 • Pradel-Willi/Angelmanův syndrom – 15q
 • 1p36 deleční syndrom
 • Jacobsenův syndrom – 11q
 • Langer-Giedionův syndrom – 8q
 • Wolf-Hirschhorn syndrom – 4p
 • pohlaví plodu

Jak vyšetření probíhá a k čemu slouží?

Metoda NIPT je velmi přesná a šetrná pro matku i miminko. Díky tomu, že se do krve uvolňuje část genetické informace (DNA) plodu přes placentu, je možné spolehlivě identifikovat chromozomální abnormality z odebraného krevního vzorku.

V jakém týdnu je vhodné podstoupit odběr krve?

NIPT můžete podstoupit od 9. týdne těhotenství. V ideálním případě doporučujeme 12. týden těhotenství.

Je pro vás neinvazivní prenatální test vhodný?

NIPT se doporučuje v případě hraničních výsledků prvotrimestrálního screeningu. Dále při pozitivním screeningu vrozených vad, kdy žena nesouhlasí s invazivním odběrem choriových klků, či plodové vody. Neinvazivní prenatální test také doporučujeme podstoupit všem těhotným ženám nad 35 let.

10 pracovních dnů

Neinvazivní prenatální test (NIPT): MaterniT21 PLUS

12 600 Kč

Neinvazivní prenatální test (NIPT): MaterniT Genome

Na našem pracovišti nabízíme 2 typy neinvazivního testu: MaterniT21 +MaterniT Genome, které se liší podle rozsahu vyšetřovaných syndromů. Test se provádí z žilní krve.

Specifikace testu MaterniT Genome

Test identifikuje:

 • Downův syndrom (trizomie chromozomu 21)
 • Edwardsův syndrom (trizomie chromozomu 18)
 • Patauův syndrom (trizomie chromozomu 13) 
 • aneuplodie pohlavních chromozomů
 • sedm klinicky významných mikrodelečních syndromů
 • přítomnost jakékoliv jiné mikrodelece či mikroduplikace rozsahem rovné nebo větší než 7 Mb (megabází) v rámci celého genomu plodu. To znamená, že všech 46 chromozomů plodu je vyšetřeno na chybějící či nadbytečný genetický materiál a efektivně se odhalí přítomnost mnoha genetických syndromů.

Jak vyšetření probíhá a k čemu slouží?

Metoda NIPT je velmi přesná a šetrná pro matku i miminko. Díky tomu, že se do krve uvolňuje část genetické informace (DNA) plodu přes placentu, je možné spolehlivě identifikovat chromozomální abnormality z odebraného krevního vzorku.

V jakém týdnu je vhodné podstoupit odběr krve?

NIPT můžete podstoupit od 9. týdne těhotenství. V ideálním případě doporučujeme 12. týden těhotenství.

Je pro vás neinvazivní prenatální test vhodný?

NIPT se doporučuje v případě hraničních výsledků prvotrimestrálního screeningu. Dále při pozitivním screeningu vrozených vad, kdy žena nesouhlasí s invazivním odběrem choriových klků, či plodové vody. Neinvazivní prenatální test také doporučujeme podstoupit všem těhotným ženám nad 35 let.

10 pracovních dnů

Neinvazivní prenatální test (NIPT): MaterniT Genome

18 400 Kč

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.