Stále spolu a zdraví.

STÁLE SPOLU A ZDRAVÍ.

GHC Genetics je mezi TOP 10 genetickými laboratořemi v Evropě

Ocenění od HealthcareTech OUTLOOK

STÁLE SPOLU A ZDRAVÍ.

GHC Genetics je mezi TOP 10 hodnocenými genetickými laboratořemi v Evropě v roce 2023. Žebříček vyhlašuje každoročně prestižní mezinárodní magazín HealthcareTech OUTLOOK. 

NEJŽÁDANĚJŠÍ TESTY

Prediktivní genetika dokáže na základě analýzy DNA odhalit vrozené předpoklady ke vzniku dědičných onemocnění. Díky zjištění dědičné příčiny zdravotního rizika lze včas zahájit vhodnou prevenci, a tak minimalizovat případné zdravotní komplikace. Genetika je nejmodernější a přitom snadno dostupný nástroj v péči o zdraví.

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

PROČ JE GHC GENETICS NEJLEPŠÍ VOLBOU

Jsme jedno z mála zařízení v ČR, které provádí komplexní genetické analýzy ve vlastní akreditované laboratoři. Vzorky DNA nikam neposíláme, jsou u nás v naprostém bezpečí. Při zjištěné pozitivitě je nezbytnou součástí konzultace s lékařem nebo genetikem, který výsledky analýzy podrobně vysvětlí a pomůže s nastavením vhodných opatření. 

80+ TESTŮ

Naše portfolio prováděných analýz tvoří více než 80 testů z různých oblastí, které jsou dostupné komukoliv. Každý test lze podstoupit na základě vlastního rozhodnutí nebo na doporučení lékaře. 

6 300 KONZULTACÍ

Každý rok poskytnou naši lékaři tisíce genetických konzultací a poradenství. Ať už proto, aby vám pomohli s výběrem vhodného testu, nebo sdělili informace a dali vhodná doporučení konkrétně pro vás.

1 400 LÉKAŘŮ

Spolupracujeme s významnými fakultními nemocnicemi a lékaři v celé České republice, jejichž prostřednictvím poskytujeme široké veřejnosti možnost využít genetické testy a analýzy v rámci diagnostiky a prevence. 

PŘES 15 LET ZKUŠENOSTÍ

Laboratoř GHC Genetics provádí molekulárně genetické analýzy od roku 2007, kdy jako jedna z prvních na trhu zpřístupnila genetické testování široké veřejnosti. Je vybavena špičkovou technikou, využívá nejmodernější technologie a disponuje vysoce odborným zázemím s vlastním lékařským týmem. Díky tomu jsme schopni poskytovat komplexní služby v nejvyšší kvalitě na jednom místě, a zajistit tak maximální komfort pro naše klienty. Neustále se vzděláváme a sledujeme novinky v oboru, průběžně modernizujeme vybavení naší laboratoře, rozšiřujeme portfolio nabízených služeb a v neposlední řadě nasloucháme potřebám našich klientů.

Novinky ze světa GHC Genetics

Poster o zajímavé kazuistice - de novo vzniklé mutaci genu PALB2

V rámci 26. ročníku celostátní konference DNA diagnostiky, jež se konala 17.-19. dubna v Brně, paní doktorka Anna Horská v kolektivu s dalšími kolegy z GHC Genetics prezentovala velmi zajímavý poster o jedné unikátní kazuistice, popisující případ pacientky s karcinomem prsu, která byla na základě osobní anamnézy vyšetřena pro suspektní přítomnost hereditární nádorové predispozice, a byla u ní prokázána de novo vzniklá pravděpodobně patogenní mutace v genu PALB2 (hodnocená jako kauzální ve vztahu ke karcinomu prsu u probandky). 

22. 04. 2024

Jak může genetika pomoci pacientům s duševními chorobami

Léčba pacientů s mnoha psychickými onemocněními je poměrně zdlouhavá, což je dáno (mimo jiné aspekty) také tím, že účinek řady léků na tato onemocnění nastupuje třeba za 6 týdnů nebo i později, a navíc nikdy není záruka, že nasazená medikace přinese očekávaný efekt. Nezřídka dochází v rámci psychiatrické péče k tomu, že se musí zkoušet více druhů léků, než se najde ten nejoptimálnější.

22. 04. 2024

Střevní mikroflóra a autismus? Zdá se, že spolu souvisejí...

Nová odborná studie Multi-level analysis of the gut–brain axis shows autism spectrum disorder-associated molecular and microbial profiles, která byla publikována v časopisu Nature Neurosceince, ukázala silnou spojitost mezi poruchou autistického spektra a střevními mikroby,imunitou hostitele, genetickými projevy v nervovém systému a stravovacími návyky.Výzkum naznačuje, že změny ve střevech mohou hrát roli v rozvoji autismu apotenciální léčbě. Zjištění poskytují naději pro budoucí léčbu poruch autistickéhospektra a dalších nemocí spojených se střevem a mozkem. Celé znění studie je možné stáhnout v odkazu od článkem.

16. 04. 2024
STÁLE SPOLU A ZDRAVÍ.

Co je to prediktivní genetika

STÁLE SPOLU A ZDRAVÍ.

Jde o poměrně mladý, zato velmi rychle se rozvíjející medicínský obor, který vznikl na základě dekódování lidského genomu v roce 2003, v rámci projektu Human Genome Project. Prediktivní genetika propojuje genetiku s preventivní medicínou, kdy z analýzy vzorku DNA umí odhalit předpoklady k řadě civilizačních chorob a dědičných onemocnění. Díky tomu lze nastavit potřebná preventivní opatření a vzniku onemocnění včas předejít. Mimo to lze zjistit ale například i schopnost těla metabolizovat některé škodlivé látky či léky, potravinové intolerance a genové mutace, které zvyšují riziko vzniku kardiovaskulárního nebo onkologického onemocnění a mnoho dalších. Predispozice neboli předpoklad k určitému onemocnění ještě neznamená, že nemoc máte nebo že se u vás s jistotou v budoucnu rozvine. Vznik onemocnění je ovlivněn mnoha faktory. Mimo genetického kódu jsou to i vnější faktory, mezi něž patří životní styl a prostředí, stravovací návyky, stres a další. Proto je nedílnou součástí prediktivní genetické analýzy konzultace s lékařem a personalizovaný soubor doporučení, jaká opatření v případě pozitivního výsledku onemocnění přijmout a jak rizikům vzniku onemocnění účinně předejít.

Díky výsledkům genetické analýzy získáte klíč ke svému zdraví a zdraví je klíč ke spokojenému životu.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.