Stále spolu a zdraví.

STÁLE SPOLU A ZDRAVÍ.

GHC Genetics je mezi TOP 10 genetickými laboratořemi v Evropě

Ocenění od HealthcareTech OUTLOOK

STÁLE SPOLU A ZDRAVÍ.

GHC Genetics je mezi TOP 10 hodnocenými genetickými laboratořemi v Evropě v roce 2023. Žebříček vyhlašuje každoročně prestižní mezinárodní magazín HealthcareTech OUTLOOK. 

NEJŽÁDANĚJŠÍ TESTY

Prediktivní genetika dokáže na základě analýzy DNA odhalit vrozené předpoklady ke vzniku dědičných onemocnění. Díky zjištění dědičné příčiny zdravotního rizika lze včas zahájit vhodnou prevenci, a tak minimalizovat případné zdravotní komplikace. Genetika je nejmodernější a přitom snadno dostupný nástroj v péči o zdraví.

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

PROČ JE GHC GENETICS NEJLEPŠÍ VOLBOU

Jsme jedno z mála zařízení v ČR, které provádí komplexní genetické analýzy ve vlastní akreditované laboratoři. Vzorky DNA nikam neposíláme, jsou u nás v naprostém bezpečí. Při zjištěné pozitivitě je nezbytnou součástí konzultace s lékařem nebo genetikem, který výsledky analýzy podrobně vysvětlí a pomůže s nastavením vhodných opatření. 

80+ TESTŮ

Naše portfolio prováděných analýz tvoří více než 80 testů z různých oblastí, které jsou dostupné komukoliv. Každý test lze podstoupit na základě vlastního rozhodnutí nebo na doporučení lékaře. 

6 300 KONZULTACÍ

Každý rok poskytnou naši lékaři tisíce genetických konzultací a poradenství. Ať už proto, aby vám pomohli s výběrem vhodného testu, nebo sdělili informace a dali vhodná doporučení konkrétně pro vás.

1 400 LÉKAŘŮ

Spolupracujeme s významnými fakultními nemocnicemi a lékaři v celé České republice, jejichž prostřednictvím poskytujeme široké veřejnosti možnost využít genetické testy a analýzy v rámci diagnostiky a prevence. 

PŘES 15 LET ZKUŠENOSTÍ

Laboratoř GHC Genetics provádí molekulárně genetické analýzy od roku 2007, kdy jako jedna z prvních na trhu zpřístupnila genetické testování široké veřejnosti. Je vybavena špičkovou technikou, využívá nejmodernější technologie a disponuje vysoce odborným zázemím s vlastním lékařským týmem. Díky tomu jsme schopni poskytovat komplexní služby v nejvyšší kvalitě na jednom místě, a zajistit tak maximální komfort pro naše klienty. Neustále se vzděláváme a sledujeme novinky v oboru, průběžně modernizujeme vybavení naší laboratoře, rozšiřujeme portfolio nabízených služeb a v neposlední řadě nasloucháme potřebám našich klientů.

Novinky ze světa GHC Genetics

I párům, jež jsou přenašeči vzácného genetického onemocnění, se může narodit zdravé miminko

29.2. je Den vzácných onemocnění, která jsou přibližně z 80% genetického původu. A i když genetika stojí za příčinou většiny z nich, zároveň může být i řešením, kdy se i párům které jsou zdravými přenašeči některých genetických chorob, může díky moderním genetickým metodám a přístupům narodit zdravé miminko. Každá budoucí maminka si nejvíce přeje, aby se jí narodilo zdravé miminko a každá se současně podvědomě bojí různých vzácných onemocnění, která jsou přibližně z 80% genetická. Příčinou dědičných nemocí jsou chyby v různých genech, které nazýváme mutace. Ty mohou vzniknout nově (ve spermii, ve vajíčku, v buňce vyvíjejícího se embrya) nebo jsou předávány z rodičů na své potomky. Z těch nejznámějších genetických chorob lze jmenovat například cystickou fibrózu a spinální muskulární atrofii, ale existuje jich mnoho tisíc dalších. Pro páry, které chtějí v rámci prekoncepční péče udělat maximum, je možné provést genetický test zaměřený na odhalení přenašečství pro tzv. autozomálně recesivně dědičná onemocnění. Cílem vyšetření je zjistit, zda jsou budoucí rodiče tzv. zdraví nosiči mutace genu, který může dané onemocnění u potomka způsobit. V případě pozitivního nálezu, tzn. pokud je zjištěno přenašečství u obou partnerů, lze pak v rámci asistované reprodukce ženě do dělohy přenést pouze embryo bez mutovaných genů. 

28. 02. 2024

83 % Čechů je dle nejnovějšího průzkumu otevřeno genetickému vyšetření

Preventivní zdravotní opatření jsou pro mnoho Evropanů, včetně Čechů, součástí každodenního života, ať už jde o zdravou stravu, zařazování pohybových aktivit nebo docházení na prohlídky u lékaře. Díky genetickému testování lze nyní navíc přesněji určit potenciální budoucí zdravotní rizika a nabídnout vhodnější léčbu některých zdravotních obtíží. Ze zprávy STADA Health Report 20231) vyplývá, že naprostá většina dotazovaných se k této možnosti staví pozitivně: 81 % Evropanů (83 % Čechů) by s tímto typem genetického testování souhlasilo.

27. 02. 2024

Wilsonova choroba: vzácné dědičné onemocnění útočí na játra a centrální nervový systém

Wilsonova choroba je dědičné metabolické onemocnění způsobené genetickým defektem enzymu, který v organismu transportuje měď, což vede k jejímu nadměrnému hromadění zejména v játrech a mozku, čímž dochází k jejich následnému závažnému poškození. Neléčená nemoc může způsobit závažné psychiatrické poruchy, poškození mozku nebo selhání jater, díky čemuž je nutné nezřídka přistoupit k transplantaci.

26. 02. 2024
STÁLE SPOLU A ZDRAVÍ.

Co je to prediktivní genetika

STÁLE SPOLU A ZDRAVÍ.

Jde o poměrně mladý, zato velmi rychle se rozvíjející medicínský obor, který vznikl na základě dekódování lidského genomu v roce 2003, v rámci projektu Human Genome Project. Prediktivní genetika propojuje genetiku s preventivní medicínou, kdy z analýzy vzorku DNA umí odhalit předpoklady k řadě civilizačních chorob a dědičných onemocnění. Díky tomu lze nastavit potřebná preventivní opatření a vzniku onemocnění včas předejít. Mimo to lze zjistit ale například i schopnost těla metabolizovat některé škodlivé látky či léky, potravinové intolerance a genové mutace, které zvyšují riziko vzniku kardiovaskulárního nebo onkologického onemocnění a mnoho dalších. Predispozice neboli předpoklad k určitému onemocnění ještě neznamená, že nemoc máte nebo že se u vás s jistotou v budoucnu rozvine. Vznik onemocnění je ovlivněn mnoha faktory. Mimo genetického kódu jsou to i vnější faktory, mezi něž patří životní styl a prostředí, stravovací návyky, stres a další. Proto je nedílnou součástí prediktivní genetické analýzy konzultace s lékařem a personalizovaný soubor doporučení, jaká opatření v případě pozitivního výsledku onemocnění přijmout a jak rizikům vzniku onemocnění účinně předejít.

Díky výsledkům genetické analýzy získáte klíč ke svému zdraví a zdraví je klíč ke spokojenému životu.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.