SPOLEČNOST GHC GENETICS

SPOLEČNOST GHC GENETICS

O nás

Laboratoř GHC Genetics byla v České republice založena v roce 2007 jako nestátní zdravotnické zařízení ze skupiny GHC Healthcare Worldnet. Jako jedni z prvních jsme zpřístupnili využití genetických analýz v rámci diagnostiky a prevence široké veřejnosti. Zaměřujeme se na prediktivní medicínu, jejímž hlavním úkolem je předcházet dědičným a civilizačním onemocněním. Portfolio poskytovaných služeb a prováděných analýz je jedno z nejkomplexnějších na trhu. Všechny testy jsou dostupné pro indikované pacienty i pro samoplátce. Mezi naše hlavní cíle patří umožnit využití nejnovějších poznatků prediktivní genetiky v rámci běžné prevence. 


CENTRUM PREDIKTIVNÍ
GENETIKY

VÍCE NEŽ 15 LET
ZKUŠENOSTÍ

ČLEN SKUPINY
GHC HEALTHCARE WORLDNET

Všechny analýzy jsou prováděny v naší laboratoři, která je vybavena špičkovou technikou, využívá nejmodernější technologie a disponuje vysoce odborným zázemím s vlastním lékařským týmem. Díky tomu jsme schopni poskytovat komplexní služby na jednom místě, zajistit maximální pohodlí pro naše klienty a provádět molekulárně genetická vyšetření na světové úrovni. Pravidelně se účastníme odborných konferencí, kongresů, mezilaboratorních kontrol kvality, angažujeme se v mnoha vědeckých i zdravotnických projektech a realizujeme odborné vědecké studie. 

Laboratoř GHC Genetics je akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zdravotnická laboratoř dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 v oborech provádění prediktivních analýz vzorků DNA za účelem prevence nemocí, provádění forenzních genetických analýz vzorků DNA, provádění diagnostických genetických testů za účelem detekce a prevence geneticky podmíněných nemocí. Mezi základní využívané metody patří RT-PCR, fragmentační metoda, Sangerovo sekvenování, NGS a další. 

SEZNAMTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Péči u nás zajišťují špičky ve svém oboru

Lékaři

Ambulance

Laboratoř

Obchodní oddělení

Marketingové oddělení

Vedení

Věda & výzkum

IT & Administrace

Ekonomické a účetní oddělení