TESTY PŘÍBUZNOSTI A PŮVODU

TESTY PŘÍBUZNOSTI A PŮVODU

Odkud pocházíme a kdo jsou naši předkové

DNA je genetická informace uložená v buňkách našeho těla a je kombinací DNA obou našich biologických rodičů. Nastanou-li tedy v životě situace nebo okolnosti, které vedou k potřebě ověřit svoji biologickou příbuznost s jinou osobou či osobami, přichází na řadu DNA test příbuznosti, který lze využít k určení otcovství, potvrzení mateřství, příbuznosti, ale i zjištění vaječnosti dvojčat nebo původu rodových linií.

Testy původu analyzují DNA tzv. STR markery, které dokáží s jistotou příbuznost testovaných osob potvrdit nebo vyloučit. K testování příbuznosti doporučujeme přistupovat zodpovědně a zároveň po zvážení všech možných následků, které mohou výsledky takové analýzy pro rodinu mít. 

Odběr vzorku je zcela bezbolestný a nezabere více než 5 minut. Lze jej získat stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve. Stěr z dutiny ústní zvládnete odebrat i sami v pohodlí domova, poté nám ho stačí zaslat poštou. Pro odběr krve je nutné, aby se všechny testované osoby dostavily k nám do ambulance. Všechny testy lze v případě potřeby provést anonymně.

AncesTree®

Náš unikátní test, který vám umožní vydat se po stopách vašich předků a zjistit informace o rodových liniích i místě jejich vzniku až několik set generací dozadu. Výslednou zprávu obdržíte včetně certifikátu, mapky původu a podrobných informací o své DNA v originálním balení. Vhodné i jako dárek.

Tento test má vlastní stránku s podrobnými informacemi ancestree.cz

Zjistěte více o produktu

Více info

PapaGen®

Test PapaGen® je genetická analýza prováděná za účelem určení otcovství neboli biologického vztahu muže k dítěti. Je to jediný způsob, jak otcovství s jistotou potvrdit nebo vyloučit. Test lze rovněž využít pro ověření možnosti dárcovství orgánů nebo rizika dědičné choroby.

PapaGen®

4 000 Kč

MamaGen®

Test MamaGen® je genetická analýza prováděná za účelem potvrzení mateřství, čili zda je žena biologickou matkou dítěte, nebo naopak zda je osoba dítětem své matky. Test lze využít i pro ověření možnosti dárcovství orgánů nebo rizika dědičné choroby.

MamaGen®

4 000 Kč

Familia

Test Familia je genetická analýza prováděná za účelem potvrzení příbuzenského vztahu. Tento test lze využít i pro potvrzení či vyloučení otcovství bez přímé účasti domnělého otce. Otcovství lze tímto způsobem potvrdit nebo vyloučit pomocí analýzy DNA jeho rodičů, tedy prarodičů dítěte.

Familia

6 700 Kč

Twin

Analýza DNA, díky níž lze jednoznačně určit, zda jsou dvojčata jednovaječná (monozygotní) nebo dvojvaječná (dizygotní). Dvojčata rozdílného pohlaví jsou s velkou pravděpodobností dvojvaječná.

Výsledky analýzy mohou rovněž zjistit, zda jsou sklony pro vícečetná těhotenství v rodině dědičná, ověřit možnost dárcovství nebo odhadnout rizika geneticky podmíněných onemocnění. Vyšetření lze podstoupit v jakémkoliv věku. 

Twin

4 500 Kč

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

Po objednání testu obdržíte e-mail s podrobnými informacemi. Vzorek DNA se většinou získává stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve. Stěr z dutiny ústní můžete provést sami v pohodlí svého domova pomocí odběrové sady, kterou vám společně s návodem a dalšími dokumenty zašleme poštou. Odběr krve lze podstoupit u lékaře v místě bydliště nebo u nás v ambulanci. Výsledek analýzy vám bude zaslán podle dohody na e-mail nebo poštou. V případě zjištěné pozitivity doporučujeme objednat se ke genetické konzultaci. 

Časté otázky

Doba potřebná pro laboratorní vyšetření (analýzu vzorku) a termín dodání výsledku se liší podle typu a složitosti vyšetření. Obvykle je to v řádu týdnů, u komplexních testů až několika měsíců. Termín dodání výsledku je uveden v detailu každého testu na našich webových stránkách. V případě urgentních situací, např. u ženy s nově zjištěným nádorem prsu nebo vaječníku před operací je vyšetření nádorových syndromů na onkopanelu provedeno v režimu STATIM a výsledek je k dispozici do 3–4 týdnů, v běžném režimu je to do 6 měsíců.
Ze zdravotního pojištění je vždy hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem (nejčastěji praktickým lékařem, pediatrem, onkologem, gynekologem nebo jiným specialistou). Klinický genetik při konzultaci posoudí, zda jsou splněna indikační kritéria k testování daných predispozičních genů, pokud ano, je celé genetické vyšetření včetně laboratorní analýzy vzorku a následné konzultace s genetikem/lékařem hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že kritéria k danému genetickému testování splněna nejsou, pacient si může vybraný/doporučený test hradit jako samoplátce.
Po předchozím objednání se dostavíte na naše pracoviště, kde nejprve vyplníte dotazník osobní a rodinné anamnézy, případně si ho můžete stáhnout zde na našich webových stránkách a vyplnit předem, v klidu doma. Nezapomeňte ho pak přinést s sebou. Následuje konzultace s lékařem, který sestaví váš třígenerační rodokmen a rozhodne o indikaci k laboratornímu genetickému vyšetření. Doporučujeme s sebou rovněž přinést lékařské zprávy z posledních důležitých vyšetření.
Doporučení – žádanku od lékaře, který vám genetickou konzultaci doporučil. Případně vyplněný genetický dotazník rodinné a osobní anamnézy, který je ke stažení zde. Dotazník lze ale vyplnit i po příchodu na naše pracoviště. Lékařské zprávy z předchozích vyšetření, které souvisí s požadovaným genetickým vyšetřením. Na genetické vyšetření není nutné být nalačno, můžete se tedy bez obav objednat i na odpoledne.
Telefonicky na číslech: 800 390 390 nebo 234 280 280, e-mailem na: info@ghcgenetics.cz.
Uvádí se, že přibližně 5–10 % nádorových onemocnění je podmíněno vrozenými změnami určitých genů. Jedním z hlavních cílů prediktivního genetického testování je včasná identifikace rizikových osob. V případě zjištění rizikových predispozic (genových mutací), je doporučeno preventivní sledování na specializovaných pracovištích, kde je případné nádorové onemocnění včas zachyceno a díky tomu se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. U vysoce rizikových mutací mohou být doporučeny preventivní chirurgické zákroky, které riziko vzniku nádorového onemocnění daného orgánu prakticky znemožní (například odstranění prsních žláz nebo odstranění dělohy a vaječníku u nosiček mutace BRCA1 nebo BRCA2 genu).
V případě, že se nádor tlustého střeva projeví u vašeho příbuzného prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti) ve věku do 45 let, je vaše riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění 5x vyšší. V případě tří příbuzných prvního stupně může být vaše riziko až 50%. V rodinách s opakovaným výskytem karcinomu střeva nebo s výskytem tohoto onemocnění v mladém věku, by se mohlo jednat o dědičný nádorový syndrom (Lynchův syndrom). V takových případech doporučujeme genetickou konzultaci.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.