TESTY PŘÍBUZNOSTI A PŮVODU

TESTY PŘÍBUZNOSTI A PŮVODU

Odkud pocházíme a kdo jsou naši předkové

DNA je genetická informace uložená v buňkách našeho těla a je kombinací DNA obou našich biologických rodičů. Nastanou-li tedy v životě situace nebo okolnosti, které vedou k potřebě ověřit svoji biologickou příbuznost s jinou osobou či osobami, přichází na řadu DNA test příbuznosti, který lze využít k určení otcovství, potvrzení mateřství, příbuznosti, ale i zjištění vaječnosti dvojčat nebo původu rodových linií.

Testy původu analyzují DNA tzv. STR markery, které dokáží s jistotou příbuznost testovaných osob potvrdit nebo vyloučit. K testování příbuznosti doporučujeme přistupovat zodpovědně a zároveň po zvážení všech možných následků, které mohou výsledky takové analýzy pro rodinu mít. 

Odběr vzorku je zcela bezbolestný a nezabere více než 5 minut. Lze jej získat stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve. Stěr z dutiny ústní zvládnete odebrat i sami v pohodlí domova, poté nám ho stačí zaslat poštou. Pro odběr krve je nutné, aby se všechny testované osoby dostavily k nám do ambulance. Všechny testy lze v případě potřeby provést anonymně.

PapaGen®

Test PapaGen® je genetická analýza prováděná za účelem určení otcovství neboli biologického vztahu muže k dítěti. Je to jediný způsob, jak otcovství s jistotou potvrdit nebo vyloučit. Test lze rovněž využít pro ověření možnosti dárcovství orgánů nebo rizika dědičné choroby.

MamaGen®

Test MamaGen® je genetická analýza prováděná za účelem potvrzení mateřství, čili zda je žena biologickou matkou dítěte, nebo naopak zda je osoba dítětem své matky. Test lze využít i pro ověření možnosti dárcovství orgánů nebo rizika dědičné choroby.

Familia

Test Familia je genetická analýza prováděná za účelem potvrzení příbuzenského vztahu. Tento test lze využít i pro potvrzení či vyloučení otcovství bez přímé účasti domnělého otce. Otcovství lze tímto způsobem potvrdit nebo vyloučit pomocí analýzy DNA jeho rodičů, tedy prarodičů dítěte.

Twin

Analýza DNA, díky níž lze jednoznačně určit, zda jsou dvojčata jednovaječná (monozygotní) nebo dvojvaječná (dizygotní). Dvojčata rozdílného pohlaví jsou s velkou pravděpodobností dvojvaječná.

Výsledky analýzy mohou rovněž zjistit, zda jsou sklony pro vícečetná těhotenství v rodině dědičná, ověřit možnost dárcovství nebo odhadnout rizika geneticky podmíněných onemocnění. Vyšetření lze podstoupit v jakémkoliv věku. 

Twin
4 500 Kč

AncesTree®

Náš unikátní test, který vám umožní vydat se po stopách vašich předků a zjistit informace o rodových liniích i místě jejich vzniku až několik set generací dozadu. Výslednou zprávu obdržíte včetně certifikátu, mapky původu a podrobných informací o své DNA v originálním balení. Vhodné i jako dárek.

Tento test má vlastní stránku s podrobnými informacemi ancestree.cz

Zjistěte více o produktu

Více info
JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

Po objednání testu obdržíte e-mail s podrobnými informacemi. Vzorek DNA se většinou získává stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve. Stěr z dutiny ústní můžete provést sami v pohodlí svého domova pomocí odběrové sady, kterou vám společně s návodem a dalšími dokumenty zašleme poštou. Odběr krve lze podstoupit u lékaře v místě bydliště nebo u nás v ambulanci. Výsledek analýzy vám bude zaslán podle dohody na e-mail nebo poštou. V případě zjištěné pozitivity doporučujeme objednat se ke genetické konzultaci. 

Časté otázky

Doba potřebná pro laboratorní vyšetření (analýzu vzorku) a termín dodání výsledku se liší podle typu a složitosti vyšetření. Obvykle je to v řádu týdnů, u komplexních testů až několika měsíců. Termín dodání výsledku je uveden v detailu každého testu na našich webových stránkách. V případě urgentních situací, např. u ženy s nově zjištěným nádorem prsu nebo vaječníku před operací je vyšetření nádorových syndromů na onkopanelu provedeno v režimu STATIM a výsledek je k dispozici do 3–4 týdnů, v běžném režimu je to do 6 měsíců.
Ze zdravotního pojištění je vždy hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem (nejčastěji praktickým lékařem, pediatrem, onkologem, gynekologem nebo jiným specialistou). Klinický genetik při konzultaci posoudí, zda jsou splněna indikační kritéria k testování daných predispozičních genů, pokud ano, je celé genetické vyšetření včetně laboratorní analýzy vzorku a následné konzultace s genetikem/lékařem hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že kritéria k danému genetickému testování splněna nejsou, pacient si může vybraný/doporučený test hradit jako samoplátce.
Po předchozím objednání se dostavíte na naše pracoviště, kde nejprve vyplníte dotazník osobní a rodinné anamnézy, případně si ho můžete stáhnout zde na našich webových stránkách a vyplnit předem, v klidu doma. Nezapomeňte ho pak přinést s sebou. Následuje konzultace s lékařem, který sestaví váš třígenerační rodokmen a rozhodne o indikaci k laboratornímu genetickému vyšetření. Doporučujeme s sebou rovněž přinést lékařské zprávy z posledních důležitých vyšetření.
Doporučení – žádanku od lékaře, který vám genetickou konzultaci doporučil. Případně vyplněný genetický dotazník rodinné a osobní anamnézy, který je ke stažení zde. Dotazník lze ale vyplnit i po příchodu na naše pracoviště. Lékařské zprávy z předchozích vyšetření, které souvisí s požadovaným genetickým vyšetřením. Na genetické vyšetření není nutné být nalačno, můžete se tedy bez obav objednat i na odpoledne.
Telefonicky na číslech: 800 390 390 nebo 234 280 280, e-mailem na: info@ghcgenetics.cz.
Uvádí se, že přibližně 5–10 % nádorových onemocnění je podmíněno vrozenými změnami určitých genů. Jedním z hlavních cílů prediktivního genetického testování je včasná identifikace rizikových osob. V případě zjištění rizikových predispozic (genových mutací), je doporučeno preventivní sledování na specializovaných pracovištích, kde je případné nádorové onemocnění včas zachyceno a díky tomu se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. U vysoce rizikových mutací mohou být doporučeny preventivní chirurgické zákroky, které riziko vzniku nádorového onemocnění daného orgánu prakticky znemožní (například odstranění prsních žláz nebo odstranění dělohy a vaječníku u nosiček mutace BRCA1 nebo BRCA2 genu).
V případě, že se nádor tlustého střeva projeví u vašeho příbuzného prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti) ve věku do 45 let, je vaše riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění 5x vyšší. V případě tří příbuzných prvního stupně může být vaše riziko až 50%. V rodinách s opakovaným výskytem karcinomu střeva nebo s výskytem tohoto onemocnění v mladém věku, by se mohlo jednat o dědičný nádorový syndrom (Lynchův syndrom). V takových případech doporučujeme genetickou konzultaci.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Napište nám, rádi vám pomůžeme.