GHC Genetics je mezi TOP 10 hodnocenými genetickými laboratořemi v Evropě

GHC Genetics je mezi TOP 10 hodnocenými genetickými laboratořemi v Evropě

GHC Genetics je mezi TOP 10 hodnocenými genetickými laboratořemi v Evropě v roce 2023. Žebříček vyhlašuje každoročně prestižní mezinárodní magazín HealthcareTech OUTLOOK. Laboratoře hodnoceny dle komplexnosti nabízených služeb, zda je laboratoř propojena přímo s genetickou ambulancí, aby mohly být napřímo výsledky interpetovány klientům, dále samozřejmě zda využívá nejmodernější technologie v tomto oboru a také personální odbornost. GHG Genetics byla v rámci tohoto ocenění označena jako průkopník molekulární genetiky, který nabízí komplexní genetické testování a poradenské služby.

Healthcare Tech Outlook vychází v tištěné a digitální verzi a je určené pro vrcholové manažery zdravotnických zařízení s cílem poskytovat zásadní informace o zavádění, inovaci a budování nových programů a přístupů ke zvýšení jejich schopnosti poskytovat péči a prezentovat společnosti z různých segmentů zdravotnické péče, kterým se podařilo vybudovat systém zdravotní péče zaměřený na pacienta, který klade důraz na hodnotově orientované péči, která je jednou z nejmocnějších sil, jež toto odvětví přetváří. Healthcare Tech Outlook je průkopníkem v nabízení přístupu "učit se od kolegů" v oblasti zdravotní péče a nabízí technologické poradenství, které zlepšuje jak celkové prostředí zdravotní péče, tak pomáhá jednotlivým poskytovatelům péče - od praktických lékařů a specialistů až po organizace poskytující péči po ukončení péče.

Link na stránku s oficiálním vyhlášením umístění hodnocených laboratoří: ODKAZ

Ke stažení - Rozhovor s ředitelem GHC Genetics Bc.Viktorem Furmanem, MBA v nejnovějším čísle časopisu v návaznosti na získané ocenění: