prim. MUDr. Zděnka Vlčková

prim. MUDr. Zděnka Vlčková

Vystudovala II. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor dětské lékařství. V roce 1992 složila atestaci 1. stupně z pediatrie. Pracovala jako PLPDD do roku 1997 a ve stejném roce nastoupila jako lékařka do Ústavu biologie a lékařské genetiky ve FN Motol. Absolvovala odborné stáže Molekulární cytogenetika na Institutu klinické genetiky lékařské fakulty TU Drážďany, Německo (2003), a Course in Molecular Cytogenetics and DNA Microarrays na Bologna University Residental Centre – Bertinoro di Romagna, Itálie (2005). Atestaci 2. stupně z lékařské genetiky složila v roce 2005. Do roku 2012 pracovala v cytogenetické laboratoři ÚBLG FNM. Věnovala se publikační činnosti a přednášela na Celostátních sjezdech SLG, vedla kurz celoživotního vzdělávání lékařů před atestací z genetiky (IPVZ Praha). Nyní pracuje jako primářka ambulance lékařské genetiky v GHC Genetics. Zaměřuje se na dědičné nádorové syndromy a na prediktivní genetiku.