BRCA1,2 Screen

BRCA1,2 Screen

Může odhalit vysoké riziko vzniku rakoviny prsu

Genetická analýza BRCA1,2 Screen vyšetřuje 34 nejčastějších mutací v genech BRCA1BRCA2, které u žen způsobují rakovinu prsu a vaječníku, u mužů zvyšují riziko vzniku rakoviny prostaty. Tyto geny se dědí nezávisle na pohlaví, prevence je proto naprosto klíčová napříč populací. Tento test doporučujeme podstoupit v rámci základní prevence, nenahrazuje kompletní vyšetření genu BRCA1,2.

BRCA1,2 Screen
3 000 Kč
KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK

KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK

Do 15 pracovních dnů po obdržení vašeho vzorku.

Více info
JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU

JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU

Stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve.

Více info
NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

Přehled vašich nejčastějších dotazů a našich odpovědí.

Více info

V jakých situacích je vhodné test podstoupit

POJIŠŤOVNA HRADÍ TEST V TĚCHTO PŘÍPADECH

Genetická analýza BRCA1,2 Screen není hrazena ze zdravotního pojištění. V případě indikací uvedených v následujících bodech, hradí zdravotní pojišťovna komplexní genetické vyšetření Dědičný syndrom rakoviny prsu a vaječníku

  Indikace k testování pro nádory prsu a ovarií: 

  Sporadické formy: 

  • Karcinom vaječníků, vejcovodů a primární peritoneální karcinom bez ohledu na věk.
  • TNBC nebo medulární karcinom prsu do 60 let. 
  • Jednostranný karcinom prsu u ženy do 45 let (do 50 let pokud není vůbec známá rodinná anamnéza).  
  • Samostatné primární karcinomy prsu, první do 50 let nebo oba do 60 let (bilaterální nebo ipsilaterální, synchronní nebo metachronní).
  • Duplicita karcinomu prsu a pankreatu v jakémkoliv věku.
  • Muž s karcinomem prsu v jakémkoliv věku. 

  Familiární výskyt: 

  • Rodinná anamnéza s karcinomy ovarií (vaječníků)/vejcovodů/peritonea. 
  • Alespoň tři příbuzní s karcinomem prsu v jakémkoliv věku. 
  • Dva příbuzní: 2 příbuzné ženy s karcinomem prsu, alespoň jedna pod 50 let, nebo obě do 60 let.
  • Pacientka s karcinomem prsu  v jakémkoliv věku s přímým příbuzným s nádorem ovarii, TNBC/medulárním karcinomem prsu, karcinomem pankeratu, karcinomem prsu u muže, high-grade nebo primárně metastatickým karcinomem pankreatu. 

  Indikace k testování pro nádory prostaty: 

  • Výskyt ≥ 2 případů karcinomu prostaty v osobní nebo rodinné anamnéze, u jednoho alespoň ve věku ≤ 55 let.
  • ≥ 3 případů karcinomu prostaty u blízkých příbuzných, úmrtí v důsledku karcinomu prostaty. 
  • Karcinom prostaty (Gleason score ≥ 7) nebo primárně metastatický karcinom prostaty a ≥ 1 případ karcinomu prsu, ovarii, endometria, karcinomu střeva nebo žaludku, karcinomu ledviny, maligního melanomu, karcinomu pankreatu, močového měchýře, žlučníku. 

  Pokud máte v osobní a/nebo rodinné anamnéze jiná nádorová onemocnění (karcinom tlustého nebo tenkého střeva, dělohy, ledvin a další), může být genetická analýza po posouzení rizik klinickým genetikem také hrazena ze zdravotního pojištění.

  Objednejte se ke genetické konzultaci.

  Pokud splňujete některou z uvedených indikací, kontaktujte nás
  800 390 390

  PODROBNÉ INFORMACE

  PODROBNÉ INFORMACE

  Dědičná rakovina prsu a vaječníku je způsobena vrozenou mutací genu BRCA1 nebo BRCA2. U žen s mutací těchto genů je riziko vzniku rakoviny prsu až 87 %. Tyto mutace tvoří 63,6 % záchytu nejčastějších mutací genu BRCA1 a 54,2 % záchytu nejčastějších mutací genu BRCA2. Riziko stoupá s věkem, nejčastěji postihuje ženy mezi 50.–60. rokem. V případě dědičné dispozice je to ale mnohem dříve, už kolem 30. roku života. Mutace genů BRCA je u mužů spojena s vyšším rizikem vzniku rakoviny prostaty. 

  Počet osob s mutací genu BRCA1 nebo BRCA2 je v evropské populaci 0,51 % (1:195), z čehož osob s mutací genu BRCA1 je 0,21 % (1:480) a osob s mutací genu BRCA2 je 0,31 % (1:327) nezávisle na pohlaví. Test je tedy v rámci prevence vhodný jak pro ženy, tak pro muže, neboť mutace zmíněných genů nezpůsobují jen rakovinu prsu a vaječníku, ale i jiných nádorových onemocnění, například tlustého střeva, slinivky, žlučových cest, žaludku nebo kůže. Mutace v těchto genech se přenáší v 50 % bez ohledu na pohlaví.

  Genetická analýza BRCA1,2 Screen® zjišťuje přítomnost 21 nejčastějších mutací genu BRCA 1 a 13 nejčastějších mutací genu BRCA2, které se vyskytují v české/evropské populaci a způsobují riziko rakoviny prsu a vaječníku u žen a rakoviny prostaty u mužů. Pozitivně testovaným zdravým osobám je v případě průkazu mutace doporučena odpovídající preventivní péče s cílem včasné diagnostiky případného nádorového onemocnění. 

  BRCA1,2 Screen testuje již 34 mutací v genech BRCA1,2, které se nejčastěji vyskytují u pacientů české populace: mutace c.181T>G, c.213-12A>G, c.5266dupC, c.68_69del2, c.1687C>T, c.1881_1884del4, c.1938_1947del10, c.1953_1956del4, c.1961delA, c.2068delA, c.2411_2412del2, c.2488_2497dupAAGTATCCAT, c.3018_3021del4, c.3642_3643del2, c.3700_3704del5, c.3756_3759del4, c.4065_4068del4, BRCA1:c.2263G>, BRCA1:c.1600C>T, BRCA1:c.5096G>A, BRCA1:c.5251C>T v genu BRCA1 a mutace c.8537_8538del2, c.658_659del2, c.3847_3848del2, c.5645C>A, c.7913_7917del5, c.9403delC, c.9435_9436del2, c.1813dupA, c.2808_2811delACAA, c.3075_3076delinsTT, c.8042_8043delCA, c.8755-1G>A, c.9371A>T v genu BRCA2.

  Výsledek obdržíte do 30 pracovních dnů.
  JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

  JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

  Po objednání testu obdržíte e-mail s podrobnými informacemi. Vzorek DNA se většinou získává stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve. Stěr z dutiny ústní můžete provést sami v pohodlí svého domova pomocí odběrové sady, kterou vám společně s návodem a dalšími dokumenty zašleme poštou. Odběr krve lze podstoupit u lékaře v místě bydliště nebo u nás v ambulanci. Výsledek analýzy vám bude zaslán podle dohody na e-mail nebo poštou. V případě zjištěné pozitivity doporučujeme objednat se ke genetické konzultaci. 

  Časté otázky

  Doba potřebná pro laboratorní vyšetření (analýzu vzorku) a termín dodání výsledku se liší podle typu a složitosti vyšetření. Obvykle je to v řádu týdnů, u komplexních testů až několika měsíců. Termín dodání výsledku je uveden v detailu každého testu na našich webových stránkách. V případě urgentních situací, např. u ženy s nově zjištěným nádorem prsu nebo vaječníku před operací je vyšetření nádorových syndromů na onkopanelu provedeno v režimu STATIM a výsledek je k dispozici do 3–4 týdnů, v běžném režimu je to do 6 měsíců.
  Ze zdravotního pojištění je vždy hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem (nejčastěji praktickým lékařem, pediatrem, onkologem, gynekologem nebo jiným specialistou). Klinický genetik při konzultaci posoudí, zda jsou splněna indikační kritéria k testování daných predispozičních genů, pokud ano, je celé genetické vyšetření včetně laboratorní analýzy vzorku a následné konzultace s genetikem/lékařem hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že kritéria k danému genetickému testování splněna nejsou, pacient si může vybraný/doporučený test hradit jako samoplátce.
  Po předchozím objednání se dostavíte na naše pracoviště, kde nejprve vyplníte dotazník osobní a rodinné anamnézy, případně si ho můžete stáhnout zde na našich webových stránkách a vyplnit předem, v klidu doma. Nezapomeňte ho pak přinést s sebou. Následuje konzultace s lékařem, který sestaví váš třígenerační rodokmen a rozhodne o indikaci k laboratornímu genetickému vyšetření. Doporučujeme s sebou rovněž přinést lékařské zprávy z posledních důležitých vyšetření.
  Doporučení – žádanku od lékaře, který vám genetickou konzultaci doporučil. Případně vyplněný genetický dotazník rodinné a osobní anamnézy, který je ke stažení zde. Dotazník lze ale vyplnit i po příchodu na naše pracoviště. Lékařské zprávy z předchozích vyšetření, které souvisí s požadovaným genetickým vyšetřením. Na genetické vyšetření není nutné být nalačno, můžete se tedy bez obav objednat i na odpoledne.
  Telefonicky na číslech: 800 390 390 nebo 234 280 280, e-mailem na: info@ghcgenetics.cz.
  Uvádí se, že přibližně 5–10 % nádorových onemocnění je podmíněno vrozenými změnami určitých genů. Jedním z hlavních cílů prediktivního genetického testování je včasná identifikace rizikových osob. V případě zjištění rizikových predispozic (genových mutací), je doporučeno preventivní sledování na specializovaných pracovištích, kde je případné nádorové onemocnění včas zachyceno a díky tomu se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. U vysoce rizikových mutací mohou být doporučeny preventivní chirurgické zákroky, které riziko vzniku nádorového onemocnění daného orgánu prakticky znemožní (například odstranění prsních žláz nebo odstranění dělohy a vaječníku u nosiček mutace BRCA1 nebo BRCA2 genu).
  V případě, že se nádor tlustého střeva projeví u vašeho příbuzného prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti) ve věku do 45 let, je vaše riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění 5x vyšší. V případě tří příbuzných prvního stupně může být vaše riziko až 50%. V rodinách s opakovaným výskytem karcinomu střeva nebo s výskytem tohoto onemocnění v mladém věku, by se mohlo jednat o dědičný nádorový syndrom (Lynchův syndrom). V takových případech doporučujeme genetickou konzultaci.

  Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

  Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.