CZECANCA

CZECANCA

Nejobsáhlejší vyšetření rizik pro nádorová onemocnění

Panel CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application) je podrobná genetická analýza pro vyšetření nádorových predispozic. Vyšetřuje rozsáhlé spektrum dědičných nádorových onemocnění, aktuálně zahrnuje 226 cílových genů, které jsou neustále aktualizovány. Panel CZECANCA byl vyvinut skupinou doc. MUDr. Kleibla z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky provedených testů umožňují mapování rizikových mutací v české populaci a dají vám odpověď, zda je u vás vysoké riziko vzniku nádorového onemocnění.

CZECANCA
40 000 Kč
KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK

KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK

Do 1–2 měsíců po obdržení vašeho vzorku.

Více info
JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU

JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU

Odběrem krve nebo stěrem z dutiny ústní.

Více info
NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

Přehled vašich nejčastějších dotazů a našich odpovědí.

Více info

V JAKÝCH SITUACÍCH JE VHODNÉ TEST PODSTOUPIT

POJIŠŤOVNA HRADÍ TEST V TĚCHTO PŘÍPADECH

Kdy je testování pro nádory prsu a ovarií hrazeno ze zdravotního pojištění: 

Sporadické formy: 

 • Karcinom (rakovina) vaječníků, vejcovodů a primární peritoneální karcinom bez ohledu na věk.

 • Triple negativní / medulární karcinom prsu v jakémkoliv věku.  

 • Jednostranný karcinom prsu u ženy do 45 let (do 50 let, pokud není vůbec známá rodinná anamnéza).  

 • Dva samostatné primární karcinomy prsu, první do 50 let nebo oba do 60 let (bilaterální nebo ipsilaterální, synchronní nebo metachronní).

 • Duplicita karcinomu prsu a slinivky v jakémkoliv věku. 

 • Muž s karcinomem prsu v jakémkoliv věku. 

Familiární výskyt: 

 • Alespoň tři příbuzné ženy s karcinomem prsu v jakémkoliv věku (včetně pacientky).

 • 2 příbuzné ženy s karcinomem prsu, alespoň jedna pod 50 let, nebo obě do 60 let.

 • Pacientka s karcinomem prsu v jakémkoliv věku s přímým příbuzným s nádorem ovarií, triple negativním / medulárním karcinomem prsu, karcinomem slinivky, karcinomem prsu u muže, high-grade (Gleason score ≥ 7) nebo primárně metastatickým karcinomem prostaty.

 • Pacientka s lobulárním karcinomem prsu a s osobní nebo rodinnou anamnézou difuzního karcinomu žaludku.

Pokud již nežije příbuzný, u kterého bylo nádorové onemocnění diagnostikováno, testování dle uvedených kritérií je možné u příbuzných prvního stupně, u rodinné anamnézy ze strany otce druhého stupně.

Indikace k testování pro nádory prostaty: 

 • Výskyt ≥ 2 případů karcinomu prostaty v osobní nebo rodinné anamnéze, u jednoho alespoň ve věku ≤ 55 let.

 • ≥ 3 případů karcinomu prostaty u blízkých příbuzných, úmrtí v důsledku karcinomu prostaty. 

 • Karcinom prostaty (Gleason score ≥ 7) nebo primárně metastatický karcinom prostaty a ≥ 1 případ karcinomu prsu, ovarií, endometria, karcinomu střeva nebo žaludku, karcinomu ledviny, maligního melanomu, karcinomu pankreatu, močového měchýře, žlučníku. 

Pokud máte v osobní a/nebo rodinné anamnéze jiná nádorová onemocnění (karcinom tlustého nebo tenkého střeva, dělohy, ledvin a další), může být genetická analýza po posouzení rizik klinickým genetikem také hrazena ze zdravotního pojištění.

Objednejte se ke genetické konzultaci.POKUD SPLŇUJETE NĚKTEROU
Z UVEDENÝCH INDIKACÍ, KONTAKTUJTE NÁS
800 390 390

PODROBNÉ INFORMACE

PODROBNÉ INFORMACE

Zhoubná nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Ve většině případů vznikají v důsledku poruch DNA v průběhu života, ve vzácnějších případech za jejich vznikem stojí dědičné dispozice. A právě na tuto skupinu nádorových onemocnění se vyšetření CZECANCA zaměřuje. Dokáže odhalit dědičné mutace zodpovědné za vznik konkrétních nádorových onemocnění.

Cílem vyšetření je potvrdit nebo vyloučit riziko dědičných nádorových predispozic u pacienta nebo zdravého příbuzného. U diagnostikovaného pacienta lze díky identifikaci vrozené predispozice nastavit léčbu a sledování na specializovaných pracovištích. Genetický nález je pacientovi v rámci konzultace se všemi důsledky detailně a srozumitelně vysvětlen. U osob s rizikovou mutací je možné provést preimplementační diagnostiku v rámci IVF a výběrem vhodného embrya zamezit přenosu mutace na další generace.

Naše laboratoř je pro vyšetření nádorového onemocnění pomocí masivně paralelního sekvenování s využitím panelu CZECANCA mezinárodně akreditována. K analýze dat využíváme nejmodernější CE-IVD software a bioinformatické postupy. Pravidelně se účastníme mezilaboratorních kontrol a díky propojení s odborným konsorciem CZECANCA aktualizujeme postupy nejpřesnější diagnostiky dispozic pro nádorová onemocnění.

Výsledek obdržíte do 1–2 měsíců.
JAK TEST PROBÍHÁ A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

JAK TEST PROBÍHÁ A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Po objednání testu obdržíte e-mail s podrobnými informacemi. Vzorek DNA se většinou získává stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve. Stěr z dutiny ústní můžete provést sami v pohodlí svého domova pomocí odběrové sady, kterou vám společně s návodem, dotazníkem o osobní a rodinné anamnéze a dalšími dokumenty zašleme poštou. Odběr krve lze podstoupit u lékaře v místě bydliště nebo u nás v ambulanci. Výsledek analýzy vám bude zaslán podle dohody na e-mail nebo poštou. V případě zjištěné pozitivity domluvíme termín konzultace s klinickým genetikem, který vám vše vysvětlí a doporučí vhodná opatření.

Časté otázky

Doba potřebná pro laboratorní vyšetření (analýzu vzorku) a termín dodání výsledku se liší podle typu a složitosti vyšetření. Obvykle je to v řádu týdnů, u komplexních testů až několika měsíců. Termín dodání výsledku je uveden v detailu každého testu na našich webových stránkách. V případě urgentních situací, např. u ženy s nově zjištěným nádorem prsu nebo vaječníku před operací je vyšetření nádorových syndromů na onkopanelu provedeno v režimu STATIM a výsledek je k dispozici do 3–4 týdnů, v běžném režimu je to do 6 měsíců.
Ze zdravotního pojištění je vždy hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem (nejčastěji praktickým lékařem, pediatrem, onkologem, gynekologem nebo jiným specialistou). Klinický genetik při konzultaci posoudí, zda jsou splněna indikační kritéria k testování daných predispozičních genů, pokud ano, je celé genetické vyšetření včetně laboratorní analýzy vzorku a následné konzultace s genetikem/lékařem hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že kritéria k danému genetickému testování splněna nejsou, pacient si může vybraný/doporučený test hradit jako samoplátce.
Po předchozím objednání se dostavíte na naše pracoviště, kde nejprve vyplníte dotazník osobní a rodinné anamnézy, případně si ho můžete stáhnout zde na našich webových stránkách a vyplnit předem, v klidu doma. Nezapomeňte ho pak přinést s sebou. Následuje konzultace s lékařem, který sestaví váš třígenerační rodokmen a rozhodne o indikaci k laboratornímu genetickému vyšetření. Doporučujeme s sebou rovněž přinést lékařské zprávy z posledních důležitých vyšetření.
Doporučení – žádanku od lékaře, který vám genetickou konzultaci doporučil. Případně vyplněný genetický dotazník rodinné a osobní anamnézy, který je ke stažení zde. Dotazník lze ale vyplnit i po příchodu na naše pracoviště. Lékařské zprávy z předchozích vyšetření, které souvisí s požadovaným genetickým vyšetřením. Na genetické vyšetření není nutné být nalačno, můžete se tedy bez obav objednat i na odpoledne.
Telefonicky na číslech: 800 390 390 nebo 234 280 280, e-mailem na: info@ghcgenetics.cz.
Uvádí se, že přibližně 5–10 % nádorových onemocnění je podmíněno vrozenými změnami určitých genů. Jedním z hlavních cílů prediktivního genetického testování je včasná identifikace rizikových osob. V případě zjištění rizikových predispozic (genových mutací), je doporučeno preventivní sledování na specializovaných pracovištích, kde je případné nádorové onemocnění včas zachyceno a díky tomu se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. U vysoce rizikových mutací mohou být doporučeny preventivní chirurgické zákroky, které riziko vzniku nádorového onemocnění daného orgánu prakticky znemožní (například odstranění prsních žláz nebo odstranění dělohy a vaječníku u nosiček mutace BRCA1 nebo BRCA2 genu).
V případě, že se nádor tlustého střeva projeví u vašeho příbuzného prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti) ve věku do 45 let, je vaše riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění 5x vyšší. V případě tří příbuzných prvního stupně může být vaše riziko až 50%. V rodinách s opakovaným výskytem karcinomu střeva nebo s výskytem tohoto onemocnění v mladém věku, by se mohlo jednat o dědičný nádorový syndrom (Lynchův syndrom). V takových případech doporučujeme genetickou konzultaci.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.