Zaměstnanci GHC Genetics přispěli do potravinové banky

Zaměstnanci GHC Genetics přispěli do potravinové banky

Měsíc duben byl u nás v GHC Genetics ve znamení charity. Pro tentokrát jsme se rozhodli, že pomůžeme lidem, které v životě nepotkalo mnoho štěstí a chybí jim dokonce i základní potřeby. Většina z nás si nedokáže vůbec představit, jaký je to pocit vyžít s minimální finanční částkou na celý měsíc. Přemýšlet, zda koupíte mléko anebo máslo. Mezi námi je mnoho takových lidí, kteří potřebují naši pomoc.

Zaměstnanci GHC Genetics vybrali částku 9000 Kč, za kterou se nakoupily dva plné košíky jídla. Potraviny vážily přesně 212 kg. Dne 16.4.2021 proběhlo předání přímo v Potravinové bance pro Prahu a Středočeský kraj. Potravinová banka pomáhá lidem v nouzi, dětem bez domova, či lidem s postižením. Potraviny se rozdělují prostřednictvím neziskových a charitativních organizací. Mezi největší patří Klokánky, Domovy na půl cesty, Azylové domy, Rosa, Koaly, Bona, Sananim, Magdaléna, Luma, R mosty, Naděje, Charita, Armáda spásy, Dětský domov Trnová, Dětský domov Radost, Sluneční domov.

Jsme velice rádi, že jsme mohli pomoci.