Testování zaměstnanců Letiště Václava Havla na trombofilní mutace

Testování zaměstnanců Letiště Václava Havla na trombofilní mutace

Ve spolupráci s Letištěm Václava Havla Praha jsme uspořádali pro zaměstnance letiště osvětovou akci, v rámci níž si mohli nechat zdarma otestovat dědičné dispozice k trombofilní mutaci, která s sebou nese zvýšené riziko vzniku krevních sraženin čili trombózy.

 V české populaci je až 8 % nositelů některé z trombofilních mutací, nejčastěji je to Leidenská mutace nebo mutace protrombinu.

Test si nechalo udělat více než 370 zaměstnanců letiště a u 38 z nich byla trombofilní mutace prokázána. Potvrdilo se, že i na takto relativně malém vzorku je poměr počtu pozitivních osob skutečně okolo 7 %, což znamená, že pozitivní byl zhruba každý desátý testovaný. Pozitivně testovaným osobám byla následně v GHC Genetics poskytnuta odborná konzultace a doporučena vhodná opatření pro minimalizaci rizik. 

U lidí s prokázanou mutací je riziko vzniku trombózy výrazně vyšší, zejména pak v souvislosti s létáním, proto je nutné dodržovat doporučená opatření. Test TromboGen, který na základě analýzy vzorku DNA dokáže trombofilní mutace odhalit, je vhodný pro všechny, kteří mají sedavé zaměstnání, často cestují/létají dlouhé trasy, užívají hormonální antikoncepci, rovněž před plánovaným operativním zákrokem, nebo v případě, že se nemoc projevila u někoho v rodině. 

Pokud patříte do některé z výše uvedených rizikových skupin, neváhejte a nechte si Test TromboGen udělat, zvýšíte tak svoji šanci předejít vážným zdravotním komplikacím.