65. česko-slovenská psychofarmakologická konference

65. česko-slovenská psychofarmakologická konference

Hlavním tématem této konference bylo sdílení zkušeností hlavně v rámci farmakoterapie, ale i z výzkumu a inovativních postupů v léčbě. A jelikož je jedním z našich produktů farmakogenetický test, který vyšetřuje genetické predispozice metabolismu léčiv, mohli jsme s lékaři konzultovat tuto metodu a nabídnout ji všem jako možnost zefektivnění léčby pro pacienty.

Potěšily nás názory mnoha lékařů, kteří nové vyšetření, jež pomůže rychleji nastavit pacientům správný lék ve správné dávce, vítají.