TromboGen®

TromboGen®

Odhalí riziko vzniku trombózy

Genetická analýza TromboGen® dokáže odhalit vrozené dispozice ke zvýšené krevní srážlivosti a umožní vám včas přijmout potřebná preventivní opatření. Trombóza je krevní sraženina, která může způsobit závažné zdravotní komplikace, v krajním případě smrt. Vzniká zpomalením průtoku a/nebo změnou složení krve v důsledku spolupůsobení vnějších rizikových faktorů a dědičných dispozic. 

TromboGen®
1 600 Kč
KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK?

KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK?

Do 10 pracovních dnů po obdržení vašeho vzorku.

Více info
JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU?

JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU?

Stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve.

Více info
NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

Přehled vašich nejčastějších dotazů a našich odpovědí.

Více info

V JAKÝCH SITUACÍCH JE VHODNÉ TEST PODSTOUPIT

POJIŠŤOVNA HRADÍ TEST V TĚCHTO PŘÍPADECH

  • U pacientů s idiopatickou tromboembolickou nemocí (TEN) v osobní anamnéze.
  • Před zahájením užívání hormonální antikoncepce nebo hormonální substituční léčby u žen, které prodělaly TEN nebo pokud prodělal TEN někdo z jejich pokrevních prvostupňových příbuzných.
  • U žen, které prodělaly 3 spontánní potraty v I. trimestru gravidity, nebo u každé ztráty plodu v pozdějším období gravidity.
  • U těhotných žen, pokud prodělaly TEN nebo pokud prodělal TEN někdo z jejich pokrevních prvostupňových příbuzných.
  • U těhotných žen v případě preeklampsie, růstové retardace plodu nebo abrupce placenty.
  • V případě výskytu Leidenské nebo protrombinové mutace u prvostupňových příbuzných (vyšetření dětí se provádí po 12. roce věku, ve výjimečných případech dříve).

If you meet any of these indications, please contact us at
800 390 390

PODROBNÉ  INFORMACE

PODROBNÉ INFORMACE

Trombóza je kardiovaskulární onemocnění, které může způsobit závažné komplikace, trvalé následky a v krajním případě smrt. Na vzniku trombózy se podílí vnější rizikové faktory a naše genetické predispozice. Mezi nejčastější rizikové faktory patří kouření, nadváha, křečové žíly, vysoký cholesterol, hormonální antikoncepce, onkologické nebo kardiovaskulární onemocnění, dlouhé sezení nebo stání, dehydratace, časté nebo dlouhé cesty letadlem a operativní zákroky. Riziko vzniku trombózy se s přibývajícím věkem zvyšuje.

Nejčastější závažnou a život ohrožující komplikací žilní trombózy je plicní embolie, kdy dojde vlivem utržení krevní sraženiny k ucpání plicní tepny a následně zástavě srdce. K prevenci vzniku žilní trombózy a minimalizaci možných komplikací může významně přispět genetická analýza TromboGen®, která dokáže odhalit trombofilní mutace, které se na srážlivosti krve podílí. Na základě výsledků této analýzy můžete přijmout vhodná opatření a snížit riziko vzniku žilní trombózy.

Genetická analýza TromboGen® zkoumá trombofilní mutace genu F5 a genu F2. Mutace genu F5 (Leidenská mutace) vede ke zvýšené srážlivosti krve, u nositele ke zvýšenému riziku vzniku hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci. U těhotných žen je v případě této mutace zvýšené riziko komplikací, především spontánních potratů, předčasného odloučení placenty nebo růstového opoždění plodu (IUGR). Mutace genu F2 (protrombinová mutace G20210A) s sebou nese zvýšené riziko vzniku hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci včetně rizik během těhotenství, která jsou zmíněna u mutace genu F5.

Výsledek obdržíte do 10 pracovních dnů.
JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

Po objednání testu obdržíte e-mail s podrobnými informacemi. Vzorek DNA se většinou získává stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve. Stěr z dutiny ústní můžete provést sami v pohodlí svého domova pomocí odběrové sady, kterou vám společně s návodem a dalšími dokumenty zašleme poštou. Odběr krve lze podstoupit u lékaře v místě bydliště nebo u nás v ambulanci. Výsledek analýzy vám bude zaslán podle dohody na e-mail nebo poštou. V případě zjištěné pozitivity doporučujeme objednat se ke genetické konzultaci. 

Časté otázky

Doba potřebná pro laboratorní vyšetření (analýzu vzorku) a termín dodání výsledku se liší podle typu a složitosti vyšetření. Obvykle je to v řádu týdnů, u komplexních testů až několika měsíců. Termín dodání výsledku je uveden v detailu každého testu na našich webových stránkách. V případě urgentních situací, např. u ženy s nově zjištěným nádorem prsu nebo vaječníku před operací je vyšetření nádorových syndromů na onkopanelu provedeno v režimu STATIM a výsledek je k dispozici do 3–4 týdnů, v běžném režimu je to do 6 měsíců.
Ze zdravotního pojištění je vždy hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem (nejčastěji praktickým lékařem, pediatrem, onkologem, gynekologem nebo jiným specialistou). Klinický genetik při konzultaci posoudí, zda jsou splněna indikační kritéria k testování daných predispozičních genů, pokud ano, je celé genetické vyšetření včetně laboratorní analýzy vzorku a následné konzultace s genetikem/lékařem hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že kritéria k danému genetickému testování splněna nejsou, pacient si může vybraný/doporučený test hradit jako samoplátce.
Po předchozím objednání se dostavíte na naše pracoviště, kde nejprve vyplníte dotazník osobní a rodinné anamnézy, případně si ho můžete stáhnout zde na našich webových stránkách a vyplnit předem, v klidu doma. Nezapomeňte ho pak přinést s sebou. Následuje konzultace s lékařem, který sestaví váš třígenerační rodokmen a rozhodne o indikaci k laboratornímu genetickému vyšetření. Doporučujeme s sebou rovněž přinést lékařské zprávy z posledních důležitých vyšetření.
Doporučení – žádanku od lékaře, který vám genetickou konzultaci doporučil. Případně vyplněný genetický dotazník rodinné a osobní anamnézy, který je ke stažení zde. Dotazník lze ale vyplnit i po příchodu na naše pracoviště. Lékařské zprávy z předchozích vyšetření, které souvisí s požadovaným genetickým vyšetřením. Na genetické vyšetření není nutné být nalačno, můžete se tedy bez obav objednat i na odpoledne.
Telefonicky na číslech: 800 390 390 nebo 234 280 280, e-mailem na: info@ghcgenetics.cz.
Uvádí se, že přibližně 5–10 % nádorových onemocnění je podmíněno vrozenými změnami určitých genů. Jedním z hlavních cílů prediktivního genetického testování je včasná identifikace rizikových osob. V případě zjištění rizikových predispozic (genových mutací), je doporučeno preventivní sledování na specializovaných pracovištích, kde je případné nádorové onemocnění včas zachyceno a díky tomu se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. U vysoce rizikových mutací mohou být doporučeny preventivní chirurgické zákroky, které riziko vzniku nádorového onemocnění daného orgánu prakticky znemožní (například odstranění prsních žláz nebo odstranění dělohy a vaječníku u nosiček mutace BRCA1 nebo BRCA2 genu).
V případě, že se nádor tlustého střeva projeví u vašeho příbuzného prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti) ve věku do 45 let, je vaše riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění 5x vyšší. V případě tří příbuzných prvního stupně může být vaše riziko až 50%. V rodinách s opakovaným výskytem karcinomu střeva nebo s výskytem tohoto onemocnění v mladém věku, by se mohlo jednat o dědičný nádorový syndrom (Lynchův syndrom). V takových případech doporučujeme genetickou konzultaci.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.