KOMPLEXNÍ GENETICKÉ TESTY

KOMPLEXNÍ GENETICKÉ TESTY

Preventivní genetické testy pro optimalizaci zdraví

Komplexní genetické analýzy zjišťují možné dědičné predispozice pro určitý soubor nejčastějších onemocnění. Na základě výsledků pak lze určit míru rizika pro vznik například kardiovaskulárních, nádorových, metabolických, autoimunitních a jiných onemocnění a po konzultaci s lékařem nastavit vhodná preventivní opatření.

Prediktivní genetika má za cíl odhalit genové varianty spojované s rizikem vzniku konkrétního onemocnění dřív, než dojde k jeho prvním projevům, umožňuje získat komplexní pohled na danou oblast a účinně zacílit prevenci. Prediktivní genetika je ideální nástroj k optimalizaci vašeho zdraví a životního stylu. 

V případě, že se ve vaší rodině vyskytují některá onemocnění, genetická analýza vám pomůže odhalit jejich příčinu a nastavit vhodná preventiví opatření. Pokud vás trápí neurčité zdravotní potíže, může být na základě výsledku genetické analýzy doporučena adekvátní léčba. Chcete-li udělat maximum pro své zdraví, prediktivní genetika vám umožní získat náskok a uchovat si zdraví do vysokého věku.

GenScan®

Analýza GenScan® je moderní nástroj personalizované prevence. Dokáže odhalit zdravotní rizika ukrytá ve vaší DNA, čímž vám umožní přijmout potřebná preventivní opatření a vyhnout se rozvoji onemocnění, případně zahájit vhodnou léčbu dřív, než onemocnění propukne. Díky analýze GenScan® můžete získat náskok v péči o své zdraví, zvýšit kvalitu života a udržet si zdraví do vysokého věku.

Zjistěte více o produktu

Více info

PharmaGen®

Test PharmaGen® zjišťuje varianty v genech, které ovlivňují metabolizaci běžně užívaných léků zejména v oborech psychiatrie, neurologie a vnitřního lékařství. Rychlost odbourávání léku, jeho koncentraci v krvi, účinnost léčby i riziko vzniku nežádoucích účinků ovlivňují naše genetické predispozice. Zjednodušeně řečeno pomocí genetické analýzy lze zjistit, jaký lék a v jaké dávce je právě pro vás vhodný, a jakým lékům se naopak raději vyhnout, čímž se může výrazně urychlit nasazení vhodné léčby a zvýšit její účinnost.

Výsledek obdržíte do 10 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

7 000 Kč

TromboGen®

Genetická analýza TromboGen® dokáže odhalit vrozené dispozice ke zvýšené krevní srážlivosti a umožní vám včas přijmout potřebná preventivní opatření. Trombóza je krevní sraženina, která může způsobit závažné zdravotní komplikace, v krajním případě smrt. Vzniká zpomalením průtoku a/nebo změnou složení krve v důsledku spolupůsobení vnějších rizikových faktorů a dědičných dispozic. 

Výsledek obdržíte do 10 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

1 600 Kč

BRCA1,2 Screen®

Genetická analýza BRCA1,2,Screen® vyšetřuje 24 nejčastějších mutací v genech BRCA1BRCA2, které u žen způsobují rakovinu prsu a vaječníku, u mužů zvyšují riziko vzniku rakoviny prostaty. Tyto geny se dědí nezávisle na pohlaví, prevence je proto naprosto klíčová napříč populací. Tento test doporučujeme podstoupit v rámci základní prevence, nenahrazuje kompletní vyšetření genu BRCA1,2.

Výsledek obdržíte do 15 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

2 000 Kč

TromboGen Gravidity®

Genetický analýza TromboGen Gravidity® dokáže odhalit rizikové predispozice ke zvýšené srážlivosti krve, čímž může významně přispět ke snížení rizika vzniku trombózy a s ní spojených těhotenských komplikací. Těhotné ženy jsou ohroženy rizikem vzniku trombózy neboli krevní sraženiny mnohem více než ostatní ženy. Je to dáno fyziologickými změnami, ke kterým v těhotenství dochází, a případnými dědičnými dispozicemi.

Výsledek obdržíte do 10 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

2 400 Kč

Kardiogen®

Test KardioGen® dokáže odhalit riziko vzniku onemocnění srdce a cév ještě před výskytem prvních klinických příznaků. Kardiovaskulární onemocnění neboli onemocnění srdce a cév patří mezi tzv. geneticky podmíněné civilizační choroby, jejichž pravděpodobnost vzniku se s věkem zvyšuje. Prevence zde proto hraje zcela zásadní roli.

Výsledek obdržíte do 10 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

3 500 Kč

Klinický exom

Nejkomplexnější genetická analýza, která analyzuje přibližně 4500 genů, které jsou asociovány s různými dědičnými onemocněními a vrozenými vadami. Pomáhá diagnostikovat příčinu vzácných dědičných onemocnění. Na základě výsledků lze určit prognózu, vypracovat preventivní či léčebnou strategii a stanovit riziko opakování stejného onemocnění pro pokrevní příbuzné. 

Výsledek obdržíte do 6 měsíců.

Zjistěte více o produktu

Více info

82 000 Kč

DentalScan®

Parodontitida (hovorově paradentóza) je zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubů tzv. parodontu. Příčinou vzniku je kombinace přítomnosti určitých kmenů bakterií v zubním plaku a imunologické neboli genetické predispozice pacienta. Bakteriální a genetické vyšetření DentalScan® zjišťuje oba zmíněné faktory rizika vzniku parodontitidy, čímž může významně přispět k včasné diagnóze, zvolení optimální léčby, případně přijetí vhodných preventivních opatření.

Výsledek obdržíte do 10 pracovních dnů.

Zjistěte více o produktu

Více info

3 000 Kč

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

Po objednání testu obdržíte e-mail s podrobnými informacemi. Vzorek DNA se většinou získává stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve. Stěr z dutiny ústní můžete provést sami v pohodlí svého domova pomocí odběrové sady, kterou vám společně s návodem a dalšími dokumenty zašleme poštou. Odběr krve lze podstoupit u lékaře v místě bydliště nebo u nás v ambulanci. Výsledek analýzy vám bude zaslán podle dohody na e-mail nebo poštou. V případě zjištěné pozitivity doporučujeme objednat se ke genetické konzultaci. 

Časté otázky

Doba potřebná pro laboratorní vyšetření (analýzu vzorku) a termín dodání výsledku se liší podle typu a složitosti vyšetření. Obvykle je to v řádu týdnů, u komplexních testů až několika měsíců. Termín dodání výsledku je uveden v detailu každého testu na našich webových stránkách. V případě urgentních situací, např. u ženy s nově zjištěným nádorem prsu nebo vaječníku před operací je vyšetření nádorových syndromů na onkopanelu provedeno v režimu STATIM a výsledek je k dispozici do 3–4 týdnů, v běžném režimu je to do 6 měsíců.
Ze zdravotního pojištění je vždy hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem (nejčastěji praktickým lékařem, pediatrem, onkologem, gynekologem nebo jiným specialistou). Klinický genetik při konzultaci posoudí, zda jsou splněna indikační kritéria k testování daných predispozičních genů, pokud ano, je celé genetické vyšetření včetně laboratorní analýzy vzorku a následné konzultace s genetikem/lékařem hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že kritéria k danému genetickému testování splněna nejsou, pacient si může vybraný/doporučený test hradit jako samoplátce.
Po předchozím objednání se dostavíte na naše pracoviště, kde nejprve vyplníte dotazník osobní a rodinné anamnézy, případně si ho můžete stáhnout zde na našich webových stránkách a vyplnit předem, v klidu doma. Nezapomeňte ho pak přinést s sebou. Následuje konzultace s lékařem, který sestaví váš třígenerační rodokmen a rozhodne o indikaci k laboratornímu genetickému vyšetření. Doporučujeme s sebou rovněž přinést lékařské zprávy z posledních důležitých vyšetření.
Doporučení – žádanku od lékaře, který vám genetickou konzultaci doporučil. Případně vyplněný genetický dotazník rodinné a osobní anamnézy, který je ke stažení zde. Dotazník lze ale vyplnit i po příchodu na naše pracoviště. Lékařské zprávy z předchozích vyšetření, které souvisí s požadovaným genetickým vyšetřením. Na genetické vyšetření není nutné být nalačno, můžete se tedy bez obav objednat i na odpoledne.
Telefonicky na číslech: 800 390 390 nebo 234 280 280, e-mailem na: info@ghcgenetics.cz.
Uvádí se, že přibližně 5–10 % nádorových onemocnění je podmíněno vrozenými změnami určitých genů. Jedním z hlavních cílů prediktivního genetického testování je včasná identifikace rizikových osob. V případě zjištění rizikových predispozic (genových mutací), je doporučeno preventivní sledování na specializovaných pracovištích, kde je případné nádorové onemocnění včas zachyceno a díky tomu se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. U vysoce rizikových mutací mohou být doporučeny preventivní chirurgické zákroky, které riziko vzniku nádorového onemocnění daného orgánu prakticky znemožní (například odstranění prsních žláz nebo odstranění dělohy a vaječníku u nosiček mutace BRCA1 nebo BRCA2 genu).
V případě, že se nádor tlustého střeva projeví u vašeho příbuzného prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti) ve věku do 45 let, je vaše riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění 5x vyšší. V případě tří příbuzných prvního stupně může být vaše riziko až 50%. V rodinách s opakovaným výskytem karcinomu střeva nebo s výskytem tohoto onemocnění v mladém věku, by se mohlo jednat o dědičný nádorový syndrom (Lynchův syndrom). V takových případech doporučujeme genetickou konzultaci.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Napište nám, rádi vám pomůžeme.