Additionally, paste this code immediately after the opening tag: GHC Genetics | Familia - DNA test různých příbuzenských vztahů
Prarodiče, rodiče a děti ležící v kruhu na trávě.

Familia
DNA test různých příbuzenských vztahů

V životě mohou nastat situace, kdy si potřebujete ověřit nebo zjistit svoji biologickou příbuznost s dalšími osobami. Například v určování otcovství, kdy nelze získat DNA předpokládaného otce dítěte, je možné jeho otcovství určit nebo vyloučit pomocí analýzy DNA jeho rodičů, tedy prarodičů dítěte. Jde o určení příbuzenského vztahu prarodiče–vnuk/vnučka. Aby byl výsledek testu jednoznačný, je potřeba analyzovat i vzorek matky dítěte. Pokud však není k dispozici ani vzorek matky, spolehlivost výsledku závisí na více okolnostech, zejména na pohlaví dítěte. V takovém případě je vhodné s námi konkrétní situaci konzultovat ještě před samotným objednáním testu.

Vyšetření je vhodné pokud:

  • potřebujete potvrdit/vyvrátit otcovství, ale nemůžete získat vzorek předpokládaného otce
  • potřebujete si ověřit biologickou příbuznost s dalšími osobami
koupit
Produkt přidán do košíku
cena 6 700 Kč (s DPH)

Pro koho je test vhodný?

Test je vhodný pro potvrzení či vyvrácení otcovství bez přímé účasti předpokládaného otce nebo pro potvrzení či vyvrácení různých příbuzenských vztahů. Výsledek anonymního testu není možné použít u soudu jako důkazní prostředek, jelikož kromě samotných účastníků testu nemá nikdo jistotu o původu analyzovaných vzorků. Test lze ale v případě potřeby vykonat i formou soudně-znaleckého posudku.

Co tento test může odhalit?

Jelikož se výsledky testů pohybují v závislosti na výše popsaných okolnostech mezi 99-99,9 %, poskytnou vám poměrně jednoznačnou odpověď na vaše nejasnosti ohledně různých příbuzenských vztahů, případně určí otce bez jeho součinnosti.

Jak test probíhá?

Genetické vyšetření se provádí ze vzorku vaší DNA, jehož odběr je bezbolestný a rychlý. DNA test se provádí ze vzorků DNA, které se získají bezbolestným stěrem z dutiny ústní. V případě, že u některého účastníka testu nelze získat stěr z dutiny ústní, pokusíme se získat jeho DNA z nestandardního vzorku.

Kdy obdržím výsledky testu?

Výsledky obdržíte nejdříve 12 dnů od přijetí vzorků DNA. Termín vyhotovení závisí na konkrétní situaci.

Při tomto testu se vyšetřuje 15 nebo 19 (podle konkrétní situace) úseků DNA, nazývaných markery typu STR, plus další úsek, kterým se určí pohlaví vzorku. Pokud vyšetření podstoupí i matka dítěte (vnoučete), testem se příbuzenský vztah prarodiče – vnuk/vnučka buď jednoznačně vyloučí, nebo se potvrdí s pravděpodobností nejméně 99,9 %. Pokud matka dítěte test nepodstoupí, pravděpodobnost výsledku většinou dosahuje nejméně 99 %, ale ne vždy. V takovém případě je třeba vyšetřit další znaky DNA, jejichž výběr závisí na pohlaví dítěte a na dalších okolnostech. Tato dodatečná vyšetření zvyšují finanční náklady a mohou prodloužit termín vyhotovení testu. Proto, pokud není k dispozici vzorek matky dítěte, závisí cena testu a termín vyhotovení na konkrétní situaci.

K objednanému testu vám zašleme balíček obsahující:
1) dokumenty, které je potřeba pečlivě vyplnit
2) sadu pro odběr vzorku vaší DNA.

Návod na správný odběr z ústní dutiny je součástí odběrové sady.

formulář pro objednávku
Ikonka panáčka s otazníkem

Zeptejte se nás

Nejste si jisti, která vyšetření vám poskytnou tu nejlepší preventivní péči? Poradíme vám na telefonu +420 800 390 390 nebo odpovíme emailem na Vaši zprávu.