Zúčastnili jsme se kongresu o mikrobiologii a infekčních chorobách

Zúčastnili jsme se kongresu o mikrobiologii a infekčních chorobách

Naši zástupci z řad lékařů a vedoucí naší laboratoře a ambulance se zúčastnili  9. ročníku konference KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE (KMINE), který se konal 5. - 7. 10. 2023 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

Odborný program konference  byl zaměřen na problematiku infekčních nemocí, klinické mikrobiologie a epidemiologie. Základní informace z kongresu KMINE 2023 je především tlak na mezioborovou spolupráci a integraci nejnovějších poznatků a postupů v současném infekčním lékařství, klinické mikrobiologii, epidemiologii a klinické hygieně v návaznosti na další lékařské specializace. Tento multidisciplinární přístup je velmi přínosný v diagnostickém i léčebném procesu, v prevenci infekčních onemocnění a pro současnou medicínu je zcela nezbytný.