Účastnili jsme se pravidelné česko-slovenské psychofarmakologické konference

Účastnili jsme se pravidelné česko-slovenské psychofarmakologické konference

V Mariánských lázních se ve dnech 10.1.2024 - 14.1.2024 konala 66. česko-slovenská psychofarmakologická konference, kde jsme byli tradičními účastníky. Konferenci pořádá České neuropsychofarmakologická společnost.

Konference byla opět zaměřena na nejširší kontext psychofarmakologie v léčbě duševních a neurologických poruch. V tomto ročníku byl kladen důraz na skutečnost, že terapie psychofarmaky a jejich volba závisí na dostupnosti kvalitní vědecké evidence a na základním porozumění interakce psychofarmak a nervového systému. 

 Proto jako hlavní téma konference byl zvolen název: “Pilíře psychofarmakologie”

Cílem konference bylo jako každým rokem přinést účastníkům novinky o všech hlavních skupinách psychofarmak. Současně se konference také věnovala obecnějším tématům vztahu farmakologické léčby k jiným terapeutickým modalitám nebo dopadu válek a dalších traumatických událostí na psychické poruchy.

GHC genetics měla na místě vlastní firemní sympozium s názevm: „Farmakogenetické vyšetření v psychiatrické praxi v ČR“, v něhož jsme prezentovali lékařům zajímavá témata skrze následující přednášky:

Přednášející:

  • Mgr. Hana Sládková Kavínová: Výskyt funkčních variant „farmakogenů“ mezi psychiatrickými pacienty v ČR.
  • Dr. Alexander Dorofeev: Individualizovaná medicína – perspektivy praktického využití farmakogenetického vyšetření u pacientů v psychiatrické péči. Kazuistika.