Publikovali jsme s dalšími odborníky článek o neurofibromatóze

Publikovali jsme s dalšími odborníky článek o neurofibromatóze

Paní Dr. Veronika Krulišová se podílela na článku (kazuistika) spolu s dalšími odborníky na téma: Neurofibromatóza, typ 1: ortopedické léčení pseudoartrózy fibuly u české dívky, který vyšel v oborném periodiku Pohybové ústrojí (č. 2/2023). Na titulní straně tohoto čísla najdete fotografie z naší molekulárně genetické laboratoře GHC Genetics, které jsou doprovázeny krátkým doprovodným článkem ANALÝZA VZORKŮ DNA MASIVNÍM PARALELNÍM SEKVENOVÁNÍM v úvodní části. 

Celé číslo časopisu najdete v příloze tohoto příspěvku.

Časopis Pohybové ústrojí 2/2023