Pomáháme sázet stromy

Pomáháme sázet stromy

Ve spolupráci s ekologickou organizací Home for Trees, z.ú. pomohli naši zaměstnanci s výsadbou nových stromů v roce 2022 hned 2x. Tým Home for Trees z.ú. je složen z lesních odborníků a špiček české ekologie. Od roku 2019 vysadili v ČR již 55 000 nových stromů.

Přírodě blízkým způsobem usilují o zdravé biodiverzní lesy s převahou listnatých stromů, které jsou odolnější vůči změnám klimatu a plné rozmanitého lesního společenství. Aktivity se soustřeďují zejména, ale nejen, na územích zničených kůrovcem nebo větrnými polomy a všude tam, kde je výsadba nového lesa potřeba. Jsme rádi, že naši zaměstnanci vlastním úsilím přispěli k tolik potřebné obnově lesů. Pokud byste tento projekt chtěli podpořit i vy, seznam plánovaných akcí najdete na těchto webových stránkách: https://bit.ly/3LDCd48