Nový test TromboGen Gravidity

Nový test TromboGen Gravidity

Speciální genetické vyšetření pro těhotné ženy TromboGen Gravidity dokáže odhalit trombofilní mutace u genů F2, F5ANXA5, které nesou riziko vzniku trombózy, spontánního potratu, preeklampsie a dalších komplikací během těhotenství.

Speciální genetické vyšetření pro těhotné ženy TromboGen Gravidity dokáže odhalit trombofilní mutace u genů F2, F5 a ANXA5, které nesou riziko vzniku trombózy, spontánního potratu, preeklampsie a dalších komplikací během těhotenství. Riziko vzniku hluboké žilní trombózy v důsledku zpomalení krevního toku v žilách je u těhotných žen až 5x vyšší, v šestinedělí dokonce 20x vyšší. V těhotenství rovněž přirozeně dochází k nárůstu srážlivosti krve, aby nedošlo k velké ztrátě při porodu. Dědičné faktory mají v mutaci genů a vzniku onemocnění nebo komplikací stěžejní roli. Komplexní vyšetření TromboGen Gravidity zahrnuje

  • Test na mutaci genu F5 (trombofilie faktor V – Leidenská mutace)

Leidenská mutace genu F5 vede ke zvýšené srážlivosti krve. U nositelů mutace je proto zvýšené riziko vzniku hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci, u těhotných žen je větší riziko komplikací, především spontánních potratů, odloučení placenty a růstového opoždění plodu (IUGR).

  • Test na mutaci genu F2 (trombofilie faktor II –  protrombin)

U nositelů protrombinové mutace genu F2 je zvýšené riziko vzniku hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci. Rizika během těhotenství jsou stejná, jako u Leidenské mutace u genu F5

  • Vyšetření M2 haplotypu genu ANXA5

Gen ANXA5 se významně podílí na zevní ochraně buněčných stěn a zabraňuje vzniku krevních sraženin především v placentě. Mutace v genu ANXA5 (haplotyp M2) mohou snižovat kvalitu výživy plodu a vést ke komplikacím, jako je trombóza, spontánní potrat, preeklampsie nebo vývoj plodu s nízkou porodní váhou. 

V případě nálezu rizikové mutace je doporučeno hematologické vyšetření a genetická konzultace, na jejichž základě jsou stanovena adekvátní opatření s cílem minimalizovat rizika vzniku trombózy či jiných komplikací v průběhu těhotenství. 

V případě zájmu o vyšetření nebo jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte. Vyšetření při splnění určitých indikačních kritérií hradí pojišťovna.