Navázali jsme spolupráci s pacientskou organizací Veronica.

Navázali jsme spolupráci s pacientskou organizací Veronica.

S radostí oznamujeme, že jsme v měsíci únoru navázali spolupráci s pacientskou organizací Veronica. Pacientská organizace Veronica sdružuje pacientky s karcinomem endometria, vulvy, vaječníků, děložního hrdla a ženy s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2.

Má upozornit zejména na důležitost včasného genetického testování a prevenci u léčby rakoviny vaječníků. Pro více informací navštivte

www.pacientska-organizace.cz

Jsme rádi, že můžeme jako společnost zabývající se preventivními analýzami přispět k osvětě v rámci těchto diagnóz a pomáhat spolu s pacientskou organizací pacientkám, které jsou jimi zasaženy.