Mezilaboratorní kontroly kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy

Mezilaboratorní kontroly kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy

Naše laboratoř se každoročně účastní Mezilaboratorní kontroly kvality molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy, pořádané ÚBLG Fakultní nemocnice V Motole. V letošním roce jsme získali maximální počet bodů za genotypizaci a maximální počet bodů za klinickou interpretaci.