Jak může genetika pomoci pacientům s duševními chorobami

Jak může genetika pomoci pacientům s duševními chorobami

Léčba pacientů s mnoha psychickými onemocněními je poměrně zdlouhavá, což je dáno (mimo jiné aspekty) také tím, že účinek řady léků na tato onemocnění nastupuje třeba za 6 týdnů nebo i později, a navíc nikdy není záruka, že nasazená medikace přinese očekávaný efekt. Nezřídka dochází v rámci psychiatrické péče k tomu, že se musí zkoušet více druhů léků, než se najde ten nejoptimálnější.

Léky jsou v našem těle většinou odbourávány několika enzymy, které se vytváří podle různých genů. V příslušných genech je poté zapsána informace, kolik enzymu se bude vytvářet a také jestli se enzym vytvoří funkční, nebo nefunkční. A prostřednictvím toho geny zásadně ovlivňují, co se bude s lékem v našem těle dít. Zvýšená nebo naopak snížená aktivita enzymů odbourávajících léky, přitom není nikterak vzácný jev.

Díky testu PharmaGen® je možné zjistit, jaký lék je pro pacienta nejvhodnější případně pomůže zvolit správné dávkování. Pokud je odbourávání léků geneticky snížené, lék se bude z těla odstraňovat pomaleji, zvedne se jeho hladina v krvi a po překročení určité hranice, začnou působit nežádoucí účinky.

Další podrobnosti najdete v naší GENOPEDII včetně praktické ukázky konkrétní analýzy a z ní vyplívajícího doporučení pro ošetřujícího lékaře.