I párům, jež jsou přenašeči vzácného genetického onemocnění, se může narodit zdravé miminko

I párům, jež jsou přenašeči vzácného genetického onemocnění, se může narodit zdravé miminko

29.2. je Den vzácných onemocnění, která jsou přibližně z 80% genetického původu. A i když genetika stojí za příčinou většiny z nich, zároveň může být i řešením, kdy se i párům které jsou zdravými přenašeči některých genetických chorob, může díky moderním genetickým metodám a přístupům narodit zdravé miminko. Každá budoucí maminka si nejvíce přeje, aby se jí narodilo zdravé miminko a každá se současně podvědomě bojí různých vzácných onemocnění, která jsou přibližně z 80% genetická. Příčinou dědičných nemocí jsou chyby v různých genech, které nazýváme mutace. Ty mohou vzniknout nově (ve spermii, ve vajíčku, v buňce vyvíjejícího se embrya) nebo jsou předávány z rodičů na své potomky. Z těch nejznámějších genetických chorob lze jmenovat například cystickou fibrózu a spinální muskulární atrofii, ale existuje jich mnoho tisíc dalších. Pro páry, které chtějí v rámci prekoncepční péče udělat maximum, je možné provést genetický test zaměřený na odhalení přenašečství pro tzv. autozomálně recesivně dědičná onemocnění. Cílem vyšetření je zjistit, zda jsou budoucí rodiče tzv. zdraví nosiči mutace genu, který může dané onemocnění u potomka způsobit. V případě pozitivního nálezu, tzn. pokud je zjištěno přenašečství u obou partnerů, lze pak v rámci asistované reprodukce ženě do dělohy přenést pouze embryo bez mutovaných genů. 

Genetický test před početím dítěte na autozomálně recesivně dědičná onemocnění

Pokud chtějí páry před početím dítěte zjistit, zda jsou či nejsou přenašeči některého z vybraných autozomálně recesivně dědičných onemocnění, mohou si udělat Reproscreen - genetický test, který odhalí, zda jsou nositelem mutace ve stejném genu.  Preventivní vyšetření je vhodné pro páry, které chtějí minimalizovat riziko narození potomka s geneticky podmíněným onemocněním, plánují podstoupit nebo již neúspěšně podstoupily IVF cykly, došlo u nich k opakovaným spontánním potratům a pro páry, u nichž se v rodině vyskytly vrozené vývojové vady. Genetická analýza se provádí ze vzorku odebrané krve nebo stěru z dutiny ústní a výsledek testu se pár dozví zhruba za 2 měsíce.

Autozomálně recesivní dědičnost je jeden z několika typů dědičnosti, jakými se může v rodině přenášet genetická porucha a u tohoto typu dědičnosti platí, že pro vznik onemocnění musí být u nemocného jedince přítomny dvě kopie mutovaného genu. Rodiče nemocného jedince jsou pak zdraví přenašeči jedné kopie mutovaného genu. Testují se choroby se závažným průběhem s prevalencí přenašečů více než 1: 200, přičemž senzitivita testu je 90-99,99 %. V rámci jednoho testu je přitom možné otestovat přenašečství u mnoha autozomálně dědičných chorob:

Aspartylglukosaminurie
Ataxia telangiectasia
Cystická fibróza
Cystinurie typu A
Deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem
Deficit biotinidázy
Fenylketonurie
Galaktosemie
Gaucherova choroba
Izolovaná methylmalonová acidurie
Klasická homocystinurie
Metachromatická leukodystrofie
Methylmalonová acidurie s homocystinurií
Mukopolysacharidóza typ 1
Mukopolysacharidóza typ 2
Mukopolysacharidóza typ 3A
Nesyndromová ztráta sluchu
Niemannova-Pickova nemoc, typ C
Nijman-breakage syndrom; hereditary cancer
Pompeho choroba (glykogenóza typu II)
Smith-Lemli-Opitz syndrom
Spinální muskulární atrofie
Stargardtova choroba
Tay-Sachsova choroba
Tyrosinemie
Wilsonova choroba

Pokud si to ukážeme na konkrétním příkladu u cystické fibrózy (CF), tak ta je způsobena mutacemi v genu CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). CF je autozomálně recesivní genetická choroba. To znamená, že k projevení choroby je třeba mít dvě mutované kopie genu CFTR (jednu od matky a jednu od otce). Osoby, které mají jednu normální a jednu mutovanou kopii genu, jsou nazývány nositeli. Nositelé nemají příznaky nemoci, protože normální kopie genu kompenzují mutovanou. Když dva nositelé mutace plánují potomka, existuje 25% šance, že potomek zdědí dvě mutované kopie genu CFTR a bude postižen cystickou fibrózou. Současně existuje 50% šance, že potomek bude nositelem (jedna mutovaná kopie) a 25% šance, že nebude nositelem ani postižen. Pokud je jen jeden z partnerů přenašeč, je riziko narození dítěte se sledovaným onemocněním minimální, ale pokud jsou nosiči mutace v daném genu oba partneři, je takovému páru následně doporučeno preimplantační genetické testování embryí v centru asistované reprodukce.

Preimplantační genetické testování (PGT-M, kde M znamená monogenně podmíněná onemocnění) embryí a následný transfer embrya bez genetické mutace do dělohy

Nyní se tedy dostáváme do druhé fáze, kdy máme vzorový pár, kdy u muže i ženy byla prokázána mutace v genu CTFR pro cystickou fibrózu, a je tak 25% šance, že by se jim narodil potomek s tímto onemocněním. Preimplantační genetické testování (PGT) zahrnuje soubor molekulárně-biologických metod umožňujících analyzovat genetický stav embryí v případě in vitro fertilizace (IVF). Ze souboru embryí je poté následně selektováno embryo bez genetického nálezu odpovídajícímu CF, a to je následně přeneseno do dělohy budoucí maminky.

Obecně tak v případě PGT v rámci IVF platí, že díky kombinaci genetického testu a následné implementaci vyšetřeného embrya se žena vyhne riziku možného spontánního potratu, zvažování umělého přerušení těhotenství pro genetické onemocnění nebo narození dítěte s genetickým onemocněním.

Genetika tak hraje zcela klíčovou v roli v prevenci v rámci řady vzácných genetických onemocnění, kdy lze předejít přenosu genetického onemocnění na potomka. Vzhledem k tomu, že nikdy nemůžete vědět, zda jste nositelem mutace, dokud si neuděláte genetický test, bylo by v ideálním případě vhodné, aby před početím podstoupil takové vyšetření každý pár. "Díky kombinací těchto postupů je také možné vyšetření embryí u dalších geneticky podmíněných chorob s autozomálně recesivní dědičností (např. nesyndromová hluchota, spinální muskulární atrofie, srpkovitá anémie), ale i s jinými typy dědičnosti. Pro onemocnění autozomálně dominantní jsou příkladem Huntingtonova choroba, Neurofibromatóza typu 1 a Marfanův syndrom. Příkladem gonozomálně dědičných onemocnění je Syndrom fragilního X chromozomu a Duchennova svalová dystrofie" doplňuje genetik Martin Schwarz z pardubické kliniky PRENET, která se specializuje na prenatální diagnostiku. 

Jak je to úhradou těchto vyšetření?

Zda je pár indikovaný pro genetické vyšetření, je posuzováno vždy individuálně klinickým genetikem na základě detailní anamnézy. V indikovaných případech je pak test plně hrazený zdravotní pojišťovnou prekoncepčně pro partnera/partnerku. V opačném případě si test může pár objednat a uhradit si jej z vlastních prostředků. Co se týče preimplantačního genetického testování (PGT-M) embryí a následný transfer embrya do dělohy v rámci umělého oplodnění, zdravotní pojišťovny se rovněž podílí na úhradě těchto vyšetření a zákroků. Detailně páry s podmínkami úhrady seznámí každé centrum asistované reprodukce.