GHC Genetics nově nabízí možnost neinvazivního prenatálního vyšetření (NIPT)

GHC Genetics nově nabízí možnost neinvazivního prenatálního vyšetření (NIPT)

GHC Genetics nově nabízí těhotným ženám neinvazivní prenatální test (NIPT). tento test umožňuje s přesností vyšší než 99 % zjistit riziko chromozomálních vad jako je Downův, Patauův a Edwardsův syndrom. Test je možné provést od 9. týdne těhotenství a vzorek pro analýzu se získává odběrem žilní krve v naší ambulanci. Díky tomu, že se do krve uvolňuje část genetické informace (DNA) plodu přes placentu, je možné spolehlivě identifikovat chromozomální abnormality z odebraného krevního vzorku. Jedná se tak o šetrný a spolehlivý způsob, jak získat klíčové informace o genetickém zdraví vašeho dítěte.  

NIPT se doporučuje v případě hraničních výsledků prvotrimestrálního screeningu. Dále při pozitivním screeningu vrozených vad, kdy žena nesouhlasí s invazivním odběrem choriových klků, či plodové vody. Neinvazivní prenatální test také doporučujeme podstoupit všem těhotným ženám nad 35 let.

Nabízíme 2 typy neinvazivního prenatálního vyšetření (NIPT): MaterniT21+ a MaterniT Genome, které se liší podle rozsahu vyšetřovaných syndromů. 

Specifikace testu MaterniT Genome

Test identifikuje:

 • Downův syndrom (trizomie chromozomu 21)
 • Edwardsův syndrom (trizomie chromozomu 18)
 • Patauův syndrom (trizomie chromozomu 13) 
 • aneuplodie pohlavních chromozomů
 • sedm klinicky významných mikrodelečních syndromů
 • přítomnost jakékoliv jiné mikrodelece či mikroduplikace rozsahem rovné nebo větší než 7 Mb (megabází) v rámci celého genomu plodu. To znamená, že všech 46 chromozomů plodu je vyšetřeno na chybějící či nadbytečný genetický materiál a efektivně se odhalí přítomnost mnoha genetických syndromů.

Specifikace testu MaterniT21+

Test identifikuje:

 • Downův syndrom (trizomie chromozomu 21)
 • Edwardsův syndrom (trizomie chromozomu 18)
 • Patauův syndrom (trizomie chromozomu 13) 
 • Syndrom kočičího křiku – 5p
 • DiGeorgův syndrom – 22q11
 • Pradel-Willi/Angelmanův syndrom – 15q
 • 1p36 deleční syndrom
 • Jacobsenův syndrom – 11q
 • Langer-Giedionův syndrom – 8q
 • Wolf-Hirschhorn syndrom – 4p
 • pohlaví plodu