Zúčastnili jsme se největšího kongresu pro gynekology v ČR

V Karlových Varech se ve dnech 1.-4.6. 2023 uskutečnil v hotelu Thermal kongres České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí, jehož součástí byl bohatý odborný i společenský program. Na našem stánku jsme představovali lékařům gynekologům spektrum našich vyšetření, které jim pomohou v péči o jejich pacienty.

Představili jsme odborníkům například vyšetření na vybraná infekční onemocnění (TORCH), která mohou v těhotenství výrazně poškodit zdraví u novorozenců a dále rovněž Reproscreen – test pro páry před plánovaním početím obsahující genetickou analýzu 27 nejčastějších recesivně dědičných onemocnění, mezi něž patří například cystická fibróza, nesyndromová hluchota, Smith-Lemli-Opitzův syndrom, fenylketonurie, spinální muskulární atrofie a další, které jsou způsobeny genovými mutacemi zděděnými od rodičů – zdravých přenašečů. Účast na odborných konferencích nám poskytuje cenné zpětné vazby od lékařů, jaké vyšetření pro své klienty požadují a my tak můžeme spolu s nimi stále zlepšovat naše služby pro tuto skupinu lékařů.