Aktuality

Články

Publikovali jsme s dalšími odborníky článek o neurofibromatóze

Paní Dr. Veronika Krulišová se podílela na článku (kazuistika) spolu s dalšími odborníky na téma: Neurofibromatóza, typ 1: ortopedické léčení pseudoartrózy fibuly u české dívky, který vyšel v oborném periodiku Pohybové ústrojí (č. 2/2023). Na titulní straně tohoto čísla najdete fotografie z naší molekulárně genetické laboratoře GHC Genetics, které jsou doprovázeny krátkým doprovodným článkem ANALÝZA VZORKŮ DNA MASIVNÍM PARALELNÍM SEKVENOVÁNÍM v úvodní části. 

01. 07. 2024

Bude gen DIMT1 klíčem ke zpomalení stárnutí ?

V časopise Nature Aging (viz níže) vyšla zajímavá studie, která naznačuje, že gen DIMT1 by mohl být v budoucnu klíčem ke zpomalení rychlosti opotřebení našich buněk. Vědci na tento objev narazili při studiu DNA ovocných mušek, když zjistili, že jediný hmyzí gen rozhoduje o tom, že zahynou mladé. Porovnali tento gen s lidskou databází a zjistili 93% shodu s lidským genem známým jako DIMT1.

18. 06. 2024

Tetování může být rizikovým faktorem pro vznik maligního lymfomu

V první rozsáhlé studii svého druhu bylo zjištěno, že tetování zvyšuje riziko vzniku maligního lymfomu přibližně o 20 % ve srovnání s netetováním. Tetovací inkoust často obsahuje karcinogeny a po nanesení na kůži vyvolává imunologickou reakci. Tato studie byla populační studií případů a kontrol všech incidentních případů maligního lymfomu u dospělých Švédů (ve věku 20-60 let) ve Švédském národním onkologickém registru v letech 2007-2017 (n = 11 905). Expozice tetování byla hodnocena pomocí strukturovaného dotazníku jak u případů, tak u tří náhodných kontrolních osob bez lymfomu odpovídajících věku a pohlaví. Primárním výsledkem byl poměr incidence maligního lymfomu u tetovaných a netetovaných osob.

10. 06. 2024

Vědci vyvinuli levný a rychlý test na rakovinu prostaty ze slin

Test DNA, který trvá několik sekund, dokáže odhalit muže s vysokým rizikem a ušetřit zbytečné léčby. Vědci vyvinuli test slin, který by mohl „změnit situaci“ s rakovinou prostaty na celém světě tím, že odhalí onemocnění včas, zjistí, kdy jsou muži ve vysokém riziku, a ušetří zbytečné léčby. Předpokládá se, že do roku 2040 se počet mužů s diagnózou rakoviny prostaty na celém světě zdvojnásobí na 2,9 milionu ročně a počet úmrtí se zvýší o 85 %. Již nyní je nejčastější formou rakoviny u mužů ve více než 100 zemích.

03. 06. 2024