Zavedli jsme vyšetření Chronické lymfatické leukémie (CLL)

Zavedli jsme vyšetření Chronické lymfatické leukémie (CLL)

CLL je nádorovým onemocněním bílých krvinek (lymfocytů), které postihuje převážně pacienty ve vyšším věku (>50let) a téměř výhradně bělochy. Jedná se o nejčastější typ leukémie v Evropě. Muži jsou tímto onemocněním postiženi dvakrát více než ženy. CLL je onemocněním, které se vyvíjí velmi pomalu a je ho obtížné zachytit v časném stádiu.

Nejčastěji se diagnostikuje náhodně při vyšetření krevního obrazu. Mezi první příznaky patří nebolestivé zvětšení lymfatických uzlin či uzlin na krku, tříslech nebo v podpaží, dále bolesti břicha a obtíže trávicího ústrojí. V pokročilém stádiu je to horečka, noční pocení, úbytek hmotnosti, celková slabost a únava. První diagnostika je vyšetření krevního obrazu biochemicky a poté na řadu přichází hematoonkologická vyšetření:

  • stanovení mutačního statusu IgVh

  • mutační analýza genu TP53

  • vyšetření genomových aberací 11q- (ATM), +12, 13q- (RB1, DLEU) a 17p- (TP53)

  • tato vyšetření jsou důležitá pro potvrzení diagnózy a určení prognózy a následné léčby

  • vyšetření je prováděno z periferní krve. Výsledky do 10–15 pracovních dnů