Testy na trombofilní mutace

Testy na trombofilní mutace

Tato genetická analýza dokáže odhalit vrozené dispozice ke zvýšené krevní srážlivosti a umožní vám včas přijmout potřebná preventivní opatření. Trombóza je krevní sraženina, která může způsobit závažné zdravotní komplikace, v krajním případě smrt. Vzniká zpomalením průtoku a/nebo změnou složení krve v důsledku spolupůsobení vnějších rizikových faktorů a dědičných dispozic. 

Testy na trombofilní mutace
KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK?

KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK?

Do 10 pracovních dnů po obdržení vašeho vzorku.

Více info
JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU?

JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU?

Stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve.

Více info
NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

Přehled vašich nejčastějších dotazů a našich odpovědí.

Více info

V JAKÝCH SITUACÍCH JE VHODNÉ TEST PODSTOUPIT

POJIŠŤOVNA HRADÍ TEST V TĚCHTO PŘÍPADECH

  • U pacientů s idiopatickou tromboembolickou nemocí (TEN) v osobní anamnéze.
  • Před zahájením užívání hormonální antikoncepce nebo hormonální substituční léčby u žen, které prodělaly TEN nebo pokud prodělal TEN někdo z jejich pokrevních prvostupňových příbuzných.
  • U žen, které prodělaly 3 spontánní potraty v I. trimestru gravidity, nebo u každé ztráty plodu v pozdějším období gravidity.
  • U těhotných žen, pokud prodělaly TEN nebo pokud prodělal TEN někdo z jejich pokrevních prvostupňových příbuzných.
  • U těhotných žen v případě preeklampsie, růstové retardace plodu nebo abrupce placenty.
  • V případě výskytu Leidenské nebo protrombinové mutace u prvostupňových příbuzných (vyšetření dětí se provádí po 12. roce věku, ve výjimečných případech dříve).

Pokud splňujete některou z uvedených indikací, kontaktujte nás
800 390 390

PODROBNÉ  INFORMACE

PODROBNÉ INFORMACE

Trombóza je kardiovaskulární onemocnění, které může způsobit závažné komplikace, trvalé následky a v krajním případě smrt. Na vzniku trombózy se podílí vnější rizikové faktory a naše genetické predispozice. Mezi nejčastější rizikové faktory patří kouření, nadváha, křečové žíly, vysoký cholesterol, hormonální antikoncepce, onkologické nebo kardiovaskulární onemocnění, dlouhé sezení nebo stání, dehydratace, časté nebo dlouhé cesty letadlem a operativní zákroky. Riziko vzniku trombózy se s přibývajícím věkem zvyšuje.

Nejčastější závažnou a život ohrožující komplikací žilní trombózy je plicní embolie, kdy dojde vlivem utržení krevní sraženiny k ucpání plicní tepny a následně zástavě srdce. K prevenci vzniku žilní trombózy a minimalizaci možných komplikací může významně přispět genetická analýza TromboGen®, která dokáže odhalit trombofilní mutace, které se na srážlivosti krve podílí. Na základě výsledků této analýzy můžete přijmout vhodná opatření a snížit riziko vzniku žilní trombózy.

Genetická analýza zkoumá trombofilní mutace genu F5 a genu F2 a mutaci H1299R (R2 haplotyp). Mutace genu F5 (Leidenská mutace) vede ke zvýšené srážlivosti krve, u nositele ke zvýšenému riziku vzniku hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci. U těhotných žen je v případě této mutace zvýšené riziko komplikací, především spontánních potratů, předčasného odloučení placenty nebo růstového opoždění plodu (IUGR). Mutace genu F2 (protrombinová mutace G20210A) s sebou nese zvýšené riziko vzniku hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci včetně rizik během těhotenství, která jsou zmíněna u mutace genu F5.  

K dalším mutacím faktoru V patří mutace H1299R (R2 haplotyp). Tato mutace je zodpovědná za snížení hladiny faktoru V, kdy pokles k 20 % normálu způsobí mimo jiné rezistenci na aktivovaný protein C. Jde o mírný rizikový faktor trombózy, který zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob pro nositele leidenské mutace.

Výsledek obdržíte do 10 pracovních dnů.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.