V ČR je nově k dispozici screeningové vyšetření na včasné odhalení rakoviny slinivky. Vhodný je i pro osoby s prokázanou mutací u BRCA genů

V ČR je nově k dispozici screeningové vyšetření na včasné odhalení rakoviny slinivky. Vhodný je i pro osoby s prokázanou mutací u BRCA genů

Rakovina slinivky patří právem k těm nejobávanějším typům rakoviny. Většinou se jí podaří odhalit až v pozdním stádiu, kdy už je léčba obtížná. Jen přibližně 8 % pacientů, kteří se tuto diagnózu dozví, přežije více než 5 let, 92 % z nich do roka bohužel umírá. Naděje na úspěšnou léčbu je bohužel jen v ranném stádiu, což znamená odhalit nádor v době, kdy je menší než 1 centimetr, optimálně okolo 0,5 cm. V rámci nového screeningového vyšetření je možné speciálním endoskopem odhalit útvar od pěti milimetrů. Toto vyšetření přitom lze přibližně u 10 % osob předvídat. Jedná se především o osoby, u kterých byl prokázán výskyt rakoviny slinivky v rodině, nebo mají prokázanou mutaci na tzv. BRCA genu, která je právě u asi 10 % osob příčinou vzniku rakoviny prsu a vaječníků, ale může být příčinou vzniku i rakoviny v rámci dalších orgánů, včetně slinivky.

Podle údajů SZÚ je rakovina slinivky břišní v ČR třetím nejčastější typem karcinomu způsobujícím úmrtí. Nádor slinivky břišní každým rokem postihne kolem 2300 lidí, většinou starších 45 let. Mezi rizikové faktory kromě genetických patří zejména kouření, cukrovka, strava bohatá na maso a tuky, dlouhodobý kontakt s chemickými látkami, věk a pohlaví. Rakovina slinivky je obtížně rozpoznatelná v počáteční fázi, což je hlavní příčinou její vysoké mortality. Pankreas je totiž je uložen hluboko v břišní dutině a v počátcích onemocnění nejsou po mnoho let často žádné příznaky. V době, kdy se onemocnění projeví je pak již nádor většinou natolik veliký, že ho již nelze odoperovat, nebo je rozšířený mimo oblast pankreatu, kdy jsou již vytvořeny metastázy, které nejčastěji zasahují játra a uzliny.

V rámci nového screeningového vyšetření by měli pravidelnou kontrolu absolvovat ti, kteří dlouhodobě trpí zánětem slinivky, mají diagnózu polypózního syndromu, byl u nich prokázán výskyt rakoviny slinivky v rodině, nebo mají prokázanou mutaci na tzv. BRCA genu. Toto nové vyšetření probíhá ve specializovaných centrech digestivní endoskopie. Lékaři na nich dokážou odhalit nemoc v raném stadiu, kdy má nádor méně než 1 centimetr a mohou tak začít s léčbou včas. I díky tomu je možné prodloužit život nemocného o několik let.

 

Seznam speciálních endoskopických center, kde se screeningové vyšetření provádí

V roce 2021 se objevily nové možnosti léčit vybrané případy rakoviny slinivky, kde sehrává roli gen BRCA, a to pomocí PARP inhibitorů. „BRCA se v organismu nacházejí ve dvou typech BRCA1 a BRCA2. Produkty těchto genů se účastní. Léky působí tak, že zablokují enzym, jenž se podílí na opravách porušené DNA v nádorových buňkách. Pro léčbu je důležité právě utlumení opravného mechanismu.“ vysvětluje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Velkou nadějí je i nová metoda špičkového vědce Michala Holčapka, která umožňuje diagnostikovat nemoc už v raném stadiu. Dokázal to analýzou lipidů a následnou vícerozměrnou statistickou analýzou z běžného vzorku krve. Tato metoda je zatím ve fázi klinických testů.