Naši odborníci přednášeli na 25. celostátní konferenci DNA diagnostiky

Ve dnech 20.4-21.4.2023 se konala 25. celostátní konferenci DNA diagnostiky, kterou pořádala Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a Laboratoř molekulární biologie a genetiky Nemocnice České Budějovice. Za GHC Genetics zde přednesli naši odborníci následující velmi podnětné přednášky.

  • Mgr. Renáta Michalovská, Ph.D. a kol. – Zajímavé kazuistiky z exomového sekvenování
  • Mgr. Renáta Michalovská, Ph.D. a kol. – Prediktivní testování – rizika Sangerova sekvenování
  • Mgr. Hanka Sládková Kavínová – Farmakogenetika: správný lék ve správné dávce správnému pacientovi
  • MUDr. Veronika Krulišová, Ph.D.  a kol. – Kongenitální radioulnární synostóza a talonavikulární koalice – neobvyklé projevy Feingoldova syndromu typu 1