Na mezinárodní psychiatrické konferenci jsme přednášeli o farmakogenetice

Na mezinárodní psychiatrické konferenci jsme přednášeli o farmakogenetice

Od 14.-17.6 se konala v Luhačovicích celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Za vědecké oddělení GHC Genetics zde měla Mgr. Hana Sládková Kavínová přednášku "Správný lék, ve správné dávce, správnému pacientovi", zaměřený na farmakogenetiku, která zkoumá, jak rozdíly v našich genech ovlivní působení léků na naše tělo a odpověď našeho těla na tyto léky.

Rozdíly v rychlosti metabolizace léků a jejich hladiny v krvi se totiž u jednotlivých osob mohou na základě jejich genetické výbavy výrazně lišit. Zvýšené hladiny léku v krvi mohou vyvolat závažné nežádoucí účinky, naopak snížené hladiny léku v krvi nebudou mít očekávaný účinek. Právě v oblasti psychiatrie je využití farmakogenetického testu velmi vhodným nástrojem pro výběr té správné farmakoterapie. O tuto možnost testování byl na našem stánku mezi psychiatry veliký zájem a jsme rádi, že mnohým klientům spolu s nimi pomůžeme najít cílenou efektivní léčbu.