Dědičný syndrom rakoviny prsu a vaječníku

Dědičný syndrom rakoviny prsu a vaječníku

Odhalí riziko vzniku rakoviny prsu

Genetická analýza Dědičný syndrom rakoviny prsu a vaječníku podrobně vyšetřuje více než 2000 mutací v celých genech BRCA1BRCA2, které způsobují u žen rakovinu prsu a vaječníku a u mužů významně zvyšují riziko vzniku rakoviny prostaty. Tyto mutace se dědí nezávisle na pohlaví, prevence je proto naprosto klíčová napříč populací. Genetická analýza vám dá odpověď, zda máte ke vzniku tohoto onemocnění dědičné dispozice, a případně umožní přijmout včas potřebná opatření.

Dědičný syndrom rakoviny prsu a vaječníku
KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK

KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK

Do 6 měsíců po obdržení vašeho vzorku.

Více info
JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU

JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU

Stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve.

Více info
NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

Přehled vašich nejčastějších dotazů a našich odpovědí.

Více info

V JAKÝCH SITUACÍCH JE VHODNÉ TEST PODSTOUPIT

POJIŠŤOVNA HRADÍ TEST V TĚCHTO PŘÍPADECH

Indikace k testování pro nádory prsu a vaječníků: 

Sporadické formy: 

 • Karcinom (rakovina) vaječníků, vejcovodů a primární peritoneální karcinom bez ohledu na věk.
 • TNBC nebo medulární karcinom prsu do 60 let. 
 • Jednostranný karcinom prsu u ženy do 45 let (do 50 let pokud není vůbec známá rodinná anamnéza).  
 • Samostatné primární karcinomy prsu, první do 50 let nebo oba do 60 let (bilaterální nebo ipsilaterální, synchronní nebo metachronní).
 • Duplicita karcinomu prsu a pankreatu v jakémkoliv věku.
 • Muž s karcinomem prsu v jakémkoliv věku. 

Familiární výskyt: 

 • Rodinná anamnéza s karcinomy ovarií (vaječníků)/vejcovodů/peritonea. 
 • Alespoň tři příbuzní s karcinomem prsu v jakémkoliv věku. 
 • Dva příbuzní:  2 příbuzné ženy s karcinomem prsu, alespoň jedna pod 50 let, nebo obě do 60 let.
 • Pacientka s karcinomem prsu  v jakémkoliv věku s přímým příbuzným s nádorem ovarii, TNBC/medulárním karcinomem prsu, karcinomem pankeratu, karcinomem prsu u muže, high-grade nebo primárně metastatickým karcinomem pankreatu. 

Indikace k testování pro nádory prostaty: 

 • Výskyt ≥ 2 případů karcinomu prostaty v osobní nebo rodinné anamnéze, u jednoho alespoň ve věku ≤ 55 let.
 • ≥ 3 případů karcinomu prostaty u blízkých příbuzných, úmrtí v důsledku karcinomu prostaty. 
 • Karcinom prostaty (Gleason score ≥ 7) nebo primárně metastatický karcinom prostaty a ≥ 1 případ karcinomu prsu, ovarii, endometria, karcinomu střeva nebo žaludku, karcinomu ledviny, maligního melanomu, karcinomu pankreatu, močového měchýře, žlučníku. 

Pokud má pacient v osobní a/nebo rodinné anamnéze jiná nádorová onemocnění (karcinom tlustého nebo tenkého střeva, dělohy, ledvin a další), může být genetická analýza po posouzení rizik klinickým genetikem také hrazena ze zdravotního pojištění.

POKUD SPLŇUJETE NĚKTEROU Z UVEDENÝCH INDIKACÍ, KONTAKTUJTE NÁS
800 390 390

PODROBNÉ INFORMACE

PODROBNÉ INFORMACE

Každoročně je v ČR u více než sedmi tisíc žen diagnostikována rakovina prsu a výskyt rakoviny vaječníku stále stoupá. U žen s mutací genu BRCA1 nebo BRCA2 je riziko vzniku rakoviny prsu až 87 %. V případě dědičné dispozice stoupá riziko vzniku nádorového onemocnění už před 30. rokem života. Mutace genů BRCA je u mužů spojena s vyšším rizikem vzniku rakoviny prostaty a u obou pohlaví se zvýšeným rizikem dalších orgánů, zejména slinivky, tlustého střeva, žlučových cest a kůže.

Počet osob s mutací genu BRCA1 nebo BRCA2 je v evropské populaci 0,51 % (1:195), z čehož osob s mutací genu BRCA1 je 0,21 % (1:480) a osob s mutací genu BRCA2 je 0,31 % (1:327) nezávisle na pohlaví. Přibližně 80 % s dědičnou dispozicí k nádoru prsu nebo vaječníku je způsobeno zárodečnou mutací v genech BRCA1 nebo BRCA2. Tento test je tedy v rámci prevence vhodný jak pro ženy, tak pro muže, neboť mutace zmíněných genů nezpůsobuje jen karcinom prsu a vaječníku, ale i jiných orgánů. Osobám v reprodukčním věku s prokázanou genovou mutací je možné nabídnout preimplantační diagnostiku v rámci IVF a výběrem vhodného embrya zamezit přenosu rizikové dispozice na další generace.

Genetická analýza Dědičný syndrom rakoviny prsu a vaječníku zahrnuje nejen analýzu nejrizikovějších mutací genů BRCA1BRCA2, ale rovněž analýzu mutací genů TP53, STK11, CDH1, PALB2PTEN, které se vyskytují v české/evropské populaci a mohou způsobovat karcinom prsu a vaječníku u žen a karcinom prostaty u mužů.

Výsledek obdržíte do 6 měsíců.
JAK TEST PROBÍHÁ A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

JAK TEST PROBÍHÁ A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Po objednání testu obdržíte e-mail s podrobnými informacemi. Vzorek DNA se většinou získává stěrem z dutiny ústní nebo odběrem krve. Stěr z dutiny ústní můžete provést sami v pohodlí svého domova pomocí odběrové sady, kterou vám společně s návodem, dotazníkem o osobní a rodinné anamnéze a dalšími dokumenty zašleme poštou. Odběr krve lze podstoupit u lékaře v místě bydliště nebo u nás v ambulanci. Výsledek analýzy vám bude zaslán podle dohody na e-mail nebo poštou. V případě zjištěné pozitivity domluvíme termín konzultace s klinickým genetikem, který vám vše vysvětlí a doporučí vhodná opatření.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Zavolejte nám na číslo 800 390 390 nebo napište, rádi vám pomůžeme.