HIV

HIV

Testování infekce i rezistence

Genetická analýza Rezistence vůči viru HIV zjišťuje odolnost organismu proti nákaze a mikrobiologické vyšetření Průkaz infekce HIV zjišťuje přítomnost viru v těle, čili zda jste nebo nejste HIV pozitivní. Přestože je virus HIV vysoce nakažlivý, k jeho přenosu je zapotřebí přítomnost určitých receptorů v těle, zejména receptoru s označením CCR5, který do značné míry ovlivňuje to, zda při se při rizikovém kontaktu nakazíte, či nikoliv. Mutace tohoto receptoru způsobuje rezistenci vůči viru HIV.

Rezistence vůči viru HIV
1 000 Kč
Průkaz infekce HIV
350 Kč
KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK

KDY OBDRŽÍM VÝSLEDEK

Do 5 pracovních dnů po obdržení vašeho vzorku.

Více info
JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU

JAK PROBÍHÁ ODBĚR VZORKU

Odběrem krve u nás v ambulanci.

Více info
NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

Přehled vašich nejčastějších dotazů a našich odpovědí.

Více info

V JAKÝCH SITUACÍCH JE VHODNÉ TEST PODSTOUPIT

PODROBNÉ INFORMACE

PODROBNÉ INFORMACE

HIV neboli virus lidské imunitní nedostatečnosti se přenáší zejména krví a výměnou tělních tekutin, ale také z matky na dítě a sdílením injekčních jehel. Pravděpodobnost přenosu HIV infekce záleží na mnoha faktorech, mezi něž patří druh kontaktu, virová nálož nakažené osoby a v neposlední řadě naše genetická výbava.

Virus ke svému vstupu do buňky potřebuje, aby na ní byly přítomny receptory, které vstup do jejího nitra umožňují. Mezi takové receptory patří například receptor CCR5 nebo CXCR4. Mutace těchto receptorů brání vstupu do buňky, což vede k rezistenci vůči viru HIV a v případě nákazy k lepší prognóze.

Mikrobiologické vyšetření pro stanovení přítomnosti infekce virem HIV – test Průkaz infekce HIV – lze na základě detekce antigenu HIV p24 v krvi provést již 2–3 týdny po nákaze / rizikovém kontaktu. Test Rezistence vůči viru HIV neboli detekci anti-HIV protilátek v krvi lze podstoupit přibližně 4 týdny po nákaze / rizikovém kontaktu. Výsledky vyšetření tak mohou v závislosti na zvolém testu buď zjistit vaši rezistenci proti nákaze, nebo zda jste HIV pozitivní, případně určit prognózu a doporučit vhodný léčebný přístup.

Výsledek obdržíte do 5 pracovních dnů.
JAK TEST PROBÍHÁ A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

JAK TEST PROBÍHÁ A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Po objednání testu obdržíte e-mail s podrobnými informacemi. Vzorek potřebný pro analýzu se získává odběrem krve u nás v ambulanci. Výsledek analýzy vám sdělíme telefonicky a přitom se domluvíme, jakým způsobem si budete přát zaslat laboratorní zprávu. V případě zjištěné pozitivity rovnou zajistíme konzultaci s lékařem, který vám vše vysvětlí a doporučí vhodná opatření. 

Časté otázky

Doba potřebná pro laboratorní vyšetření (analýzu vzorku) a termín dodání výsledku se liší podle typu a složitosti vyšetření. Obvykle je to v řádu týdnů, u komplexních testů až několika měsíců. Termín dodání výsledku je uveden v detailu každého testu na našich webových stránkách. V případě urgentních situací, např. u ženy s nově zjištěným nádorem prsu nebo vaječníku před operací je vyšetření nádorových syndromů na onkopanelu provedeno v režimu STATIM a výsledek je k dispozici do 3–4 týdnů, v běžném režimu je to do 6 měsíců.
Ze zdravotního pojištění je vždy hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem (nejčastěji praktickým lékařem, pediatrem, onkologem, gynekologem nebo jiným specialistou). Klinický genetik při konzultaci posoudí, zda jsou splněna indikační kritéria k testování daných predispozičních genů, pokud ano, je celé genetické vyšetření včetně laboratorní analýzy vzorku a následné konzultace s genetikem/lékařem hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že kritéria k danému genetickému testování splněna nejsou, pacient si může vybraný/doporučený test hradit jako samoplátce.
Po předchozím objednání se dostavíte na naše pracoviště, kde nejprve vyplníte dotazník osobní a rodinné anamnézy, případně si ho můžete stáhnout zde na našich webových stránkách a vyplnit předem, v klidu doma. Nezapomeňte ho pak přinést s sebou. Následuje konzultace s lékařem, který sestaví váš třígenerační rodokmen a rozhodne o indikaci k laboratornímu genetickému vyšetření. Doporučujeme s sebou rovněž přinést lékařské zprávy z posledních důležitých vyšetření.
Doporučení – žádanku od lékaře, který vám genetickou konzultaci doporučil. Případně vyplněný genetický dotazník rodinné a osobní anamnézy, který je ke stažení zde. Dotazník lze ale vyplnit i po příchodu na naše pracoviště. Lékařské zprávy z předchozích vyšetření, které souvisí s požadovaným genetickým vyšetřením. Na genetické vyšetření není nutné být nalačno, můžete se tedy bez obav objednat i na odpoledne.
Telefonicky na číslech: 800 390 390 nebo 234 280 280, e-mailem na: info@ghcgenetics.cz.
Uvádí se, že přibližně 5–10 % nádorových onemocnění je podmíněno vrozenými změnami určitých genů. Jedním z hlavních cílů prediktivního genetického testování je včasná identifikace rizikových osob. V případě zjištění rizikových predispozic (genových mutací), je doporučeno preventivní sledování na specializovaných pracovištích, kde je případné nádorové onemocnění včas zachyceno a díky tomu se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. U vysoce rizikových mutací mohou být doporučeny preventivní chirurgické zákroky, které riziko vzniku nádorového onemocnění daného orgánu prakticky znemožní (například odstranění prsních žláz nebo odstranění dělohy a vaječníku u nosiček mutace BRCA1 nebo BRCA2 genu).
V případě, že se nádor tlustého střeva projeví u vašeho příbuzného prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti) ve věku do 45 let, je vaše riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění 5x vyšší. V případě tří příbuzných prvního stupně může být vaše riziko až 50%. V rodinách s opakovaným výskytem karcinomu střeva nebo s výskytem tohoto onemocnění v mladém věku, by se mohlo jednat o dědičný nádorový syndrom (Lynchův syndrom). V takových případech doporučujeme genetickou konzultaci.

Máte dotaz nebo nevíte, který test zvolit?

Napište nám, rádi vám pomůžeme.