Additionally, paste this code immediately after the opening tag: GHC Genetics | Typizovaný screening lidských papilomavirů
Mikroskop

Lidské papilomaviry (HPV)
Typizovaný screening lidských papilomavirů (HPV) / průkaz a typizace HPV DNA

HPV nebo-li Human papilomavirus (Lidský papilomavirus) je považovaný za hlavní příčinu vzniku cervikálního karcinomu (zhoubného nádoru děložního hrdla). Rakovina děložního čípku je způsobována určitými typy papilomaviru (HPV) a může existovat v podobě nezhoubného i zhoubného nádoru.

Vyšetření je vhodné pokud:

  • jste sexuálně aktivní a chcete předcházet rizikům
  • se objevují klinické projevy rakoviny děložního hrdla
  • chcete předejít možným rizikům pozdního odhalení
koupit
Produkt přidán do košíku
cena 2 200 Kč (s DPH)

Pro koho je test vhodný?

Test je vhodný jako preventivní vyšetření i při klinických projevech spojených s HPV.

Co tento test může odhalit?

Mezinárodní studie prokázaly, že prevalence HPV u žen s cervikálním karcinomem je 99,7 %. HPV každoročně nakazí okolo 6 miliónů osob. Relativní riziko vývoje cervikálního karcinomu u žen s pozitivním HPV nálezem je 20–70 %. V ČR se ročně vyskytne kolem 1 000 nových případů cervikálního karcinomu a zhruba 400 pacientek na následky této diagnózy zemře.

Jak test probíhá?

Genetické vyšetření se provádí ze vzorku vaší DNA, stěrem z čípku děložního nebo uretrálním stěrem. Odběr vzorku DNA si domluvte se svým gynekologem.

Kdy obdržím výsledky testu?

Výsledky obdržíte do 3 dnů od přijetí vzorku vaší DNA.

Jak se mohu virem nakazit?

Nákaza virem HPV je jednoznačně spojovaná s pohlavním stykem. Přenos infekce HPV je nejčastější ve věku 18-25 let v závislosti na počtu sexuálních partnerů. S rostoucím věkem se statisticky pravděpodobnost přenosu infekce snižuje díky stabilnějšímu sexuálnímu životu (ideálně jeden věrný partner). Onemocnění rakovinou děložního hrdla (čípku) je ale způsobené dlouhodobou přítomností viru HPV na sliznici čípku (především rakovinotvorných typů označovaných jako HPV16 a HPV18). To znamená, že nákaza virem může proběhnout např. ve věku 25 let a onemocnění se projeví až po 4–10 (ale i mnohem více) letech.

Mohu se nějak před HPV viry chránit?

Ano. Základní formou ochrany je jako u všech sexuálně přenosných infekcí používání kondomu. Vhodnou formou ochrany je samozřejmě očkování, jehož cílem je vytvořit v imunitním systému protilátky proti typům HPV viru obsaženým ve vakcíně. Aktuálně používané vakcíny zahrnují obvykle nejrizikovější typy – HPV16 a HPV18 a vytvořené protilátky vás chrání právě proti nim. Nejvyšší účinnosti očkování je dosaženo u dívek před zahájením sexuálního života. Je třeba uvést, že naprostá většina žen, které se HPV nakazí, se s infekcí vyrovná vlastními obrannými mechanismy. Rakovina děložního hrdla se projeví u méně než jednoho procenta nakažených žen. Základem prevence před rakovinou děložního čípku je v ČR cytologické vyšetření buněk ze stěru z děložního čípku, který provede gynekolog v rámci preventivní prohlídky. Tato metoda není ale zcela přesná a je daleko výhodnější sledovat přímo původce - HPV. Vyšetření na přítomnost HPV je založené na shodném stěru z děložního čípku, jaký se provádí pro cytologii. Důležité je, aby součástí laboratorního testování byl i přímý průkaz nejnebezpečnějších virů HPV16 a HPV18. V případě pozitivního nálezu některého z typů HPV je vhodné další postup konzultovat s ošetřujícím gynekologem. Naopak při nepřítomnosti HPV je šance na onemocnění rakovinou děložního čípku pouze 0,8 procenta po dobu příštích 10 let.

Lidské papilomaviry, které jsou hlavní příčinou vzniku cervikálního karcinomu (nádoru děložního krčku, děložního hrdla), jsou řazeny do skupiny neobalených DNA virů. V současnosti je známo více než 100 typů HPV. Dle schopnosti infikovat epitely se dělí na kožní a slizniční typy. Z hlediska rizikovosti a onkogenního potenciálu se dělí na tzv. low-risk (LR) a high-risk (HR) typy. Onkogenní potenciál mají především HR typy. Infekce HPV nastává nejčastěji mikrotraumaty kůže a sliznic, nejběžněji jako následek pohlavního styku. Projevem infekce LR typy jsou kondylomata zevního genitálu, genitální bradavice, orální papilomy, keratózy, infekce HR typy způsobuje vývin vulvární intraepiteliální neoplázie, penilní intraepiteliální neoplázie a cervikální intraepiteliální neoplázie, která se může změnit až na cervikální karcinom. Často dochází ke spontánnímu ústupu infekce až do úplné likvidace imunitním systémem. Infekce může také ovšem přetrvávat a postupně se rozvíjet. V tomto případě se virová DNA po určité době od infekce integruje do hostitelského (tj. lidského) genomu. Účinkem virových genů E6 a E7 dochází k onkogenní transformaci infikované buňky na nádorovou. Rozvoj infekce probíhá často za spoluúčasti rizikových faktorů (věk nad 30 let, rizikové sexuální chování, kouření, imunosuprese, dlouhodobá hormonální steroidní antikoncepce). Klinické projevy infekce jsou rozmanité. Postižena bývá anální a genitální oblast, případně jiné kožní nebo slizniční oblasti (ústa, nos, spojivky). Infekce bývá latentní nebo s klinickými projevy. Mezinárodní studie prokázaly, že prevalence HPV u žen s cervikálním karcinomem je 99,7 %. HPV každoročně nakazí okolo 6 miliónů osob. Relativní riziko vývoje cervikálního karcinomu u žen s pozitivním HPV nálezem je 20 – 70 %. V ČR se ročně vyskytne kolem 1 000 nových případů cervikálního karcinomu a zhruba 400 pacientek na následky této diagnózy zemře. Nejčastěji jsou HPV infikovány sexuálně aktivní ženy (ale také muži) ve věku 20-25 let. Častěji se infekce vyskytuje u žen, které zahájily sexuální život dříve a měly větší počet partnerů. S rostoucím věkem se pravděpodobnost výskytu infekce snižuje, zvyšuje se však klinická závažnost přetrvávající infekce, a to u žen ve věku nad 30-35 let.

Odebrání vzorku musí provést váš odborný lékař.

formulář informovaný souhlas vyšetřovaného
Ikonka panáčka s otazníkem

Zeptejte se nás

Nejste si jisti, která vyšetření vám poskytnou tu nejlepší preventivní péči? Poradíme vám na telefonu +420 800 390 390 nebo odpovíme emailem na Vaši zprávu.