On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

GHC GENETICS

Dovolte, abychom Vás přivítali na našich webových stránkách!

Společnost GHC GENETICS, s.r.o. se specializuje a je akreditována k provádění molekulárně-genetických vyšetření zaměřených na diagnostiku a prevenci častých civilizačních onemocnění. Preventivní genetická vyšetření poskytovaná jsou určena pro všechny, kteří si váží svého zdraví a prevence pro ně není jen prázdným pojmem. Odborníci GHC GENETICS poskytují k výsledkům analýz DNA konzultaci s doporučením cíleného preventivního či léčebného programu, individuálně dle závěrů genetických testů.

Nová posila - RNDr. Michal Konečný, PhD.

Vážení obchodní partneři, Vážení klienti, dovolte nám,  informovat Vás tímto, že naše řady k datu 2. 1. 2017, rozšířil vážený pan RNDr. Michal Konečný, PhD., jež se stává Odborným ředitelem genetických laboratoří skupin...více

4. DÍL GENETIKA V KLINICKÉ PRAXI.

Drazí přátelé, jsme nesmírně rádi, že Vám tímto můžeme představit naše již čtvrté "dítko" - genetickou monografii GENETIKA V KLINICKÉ PRAXI.

více...

Účast na 6. národním kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

Vážení přátelé, dovolte nám, podělit se s Vámi o záběry z lékařského kongresu s naší participací !

více...

Celostátní konference ČSGLS 2017 v Praze

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost GHC GENETICS, s.r.o. připravuje na 18.května 2017 ve spolupráci s Českou společností genetických laborantů a sester pořádání Celostátní konference ČSGLS v Praze. Více informací o místě konání a programu bude k dispozici od ledna 2017

více...

Vďaka génovej manipulácii sa narodilo dieťa troch rodičov. Aké sú následky?

Vážení přátelé, náš bratislavský kolega, vážený pan docent Vladimír Ferák, jeden ze zakladatelů DNA diagnostiky v ČR i SR, 5.10.2016 v tisku. Technologii genové manipulace uvedenou v článku vysvětluje právě pan docent Ferák. ...více

PALB2 jako další kandidátní gen pro genetické testování u pacientů s hereditárním karcinomem prsu v České republice

Společně s proteiny BRCA1 a BRCA2 se PALB2 funkčně podílí na opravách dvouřetězcových zlomů DNA. Gen PALB2 (FANCN) kóduje DNA reparační protein, který byl objeven jako součást endogenního multiproteinového komplexu BRCA2. Dědičn...více

Úspěšné absolvování 2. dozorového auditu !

Stejně jako v loňském roce, i v tom letošním proběhl na konci měsíce srpna v našich laboratořích audit společnosti Procert. Audit zaměřený na normy ISO ČSN 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2014 dopadl na "výbornou". Auditoři nenale...více

GHC GENETICS v zářijovém vydání MadamEva

V zářijovém vydání časopisu MadamEva hovořila paní primářka Gavorníková z bratislavské Interklinik o genetice a prevenci. A představila některé zajímavé prediktivní testy, které GHC GENETICS nabízí. Článek si můžete přeč...více

Praví Slováci z genetického hlediska neexistují

Vážení přátelé, náš bratislavský kolega, vážený pan docent Vladimír Ferák, jeden ze zakladatelů DNA diagnostiky v ČR i SR, dnes v tisku. Je nám Ctí, Vám jej představit. V jeho případě, dané velké "C" na počátku, není mýlk...více

Jak se chránit před parodontitidou?

18.5.2016 Ve slovenském časopise Zubný Lekár nyní naleznete článek "Ako sa chrániť pred parodontitídou?", kde naleznete i povídání o vyšetření nabízené společností GHC Genetics. Pro ty, kteří nemají přístup k tomu časopisu...více

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz
GHC genetics Zavřít okno