On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Vhodnost užívání hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce (HA) bez strachu a nežádoucích účinků.

Vyšetření genů, které stanoví, jak bude Váš organismus reagovat na hormonální antikoncepci. Jedním ze závažných nežádoucích účinků HA patří komplikace srdečně-cévního systému a poškození jaterní tkáně.

Koagulace ve spojení s užívaním HA:

Vaše tělo tvoří koagulační bílkoviny, které jsou zodpovědné za srážení krve. Za normálních okolností si organismus nadbytečné sraženiny rozpouští.  Existují jisté mutace v genech, které zvyšují míru srážení a mohou vést až ke vzniku tzv. trombo-embolické nemoci (TEN).  Na zvýšené tvorbě krevních sraženin se dále podílejí i vnější faktory, jakými jsou užívaní HA. U ženy užívající hormonální antikoncepci je schopnost krve se srážet, větší než obvykle. Riziko TEN je 33 násobné oproti ženám, které HA neužívají. GynGen® testuje celou řadu genetických mutací vedoucích k porušené schopnosti koagulace. Jejich testování Vašemu lékaři pomůže rozhodnout o vhodnosti užívání HA, případně je Vám lékař schopen doporučit nejvhodnější antikoncepci dle genetických požadavků Vašeho organismu.

Kardio-vaskulární komplikace v souvislosti s užíváním HA:

Před nasazením HA Vás lékař gynekologicky vyšetří, změří, TK, zváží a odebere krev na jaterní testy. Tyto testy Vám změří pouze momentální fyzický stav. GynGen® testuje vrozené schopnosti Vašeho organismu pro možné komplikace v průběhu užívání HA, jakými jsou vysoký krevní tlak (hypertenze), ateroskleróza, infarkt (Infarkt Myokardu) cévní mozkové příhody (Iktus).  Na základě těchto genetických dispozic  se můžete rozhodnout o užívání HA a Váš lékař Vám pomůže doporučit vhodný hormonální preparát

Vliv užívání HA na jaterní funkce:

Jaterní testy testují schopnosti organismu odbourávat látky, které se prostřednictvím antikoncepce do těla dostanou. Těmito látkami se rozumí estrogeny - hormony obsažené v antikoncepčních tabletách. Při porušené funkci jater jsou nedostatečně odbourávány a zvýšení jejich hladin vede k následným nežádoucím účinkům, jako je mimomenstruační krvácení nebo zvýšené riziko vzniku TEN. Jaterní testy se opakují po třech měsících užívání antikoncepce a pak pravidelně jednou za rok, aby se případné zhoršení funkcí jater včas zachytilo. Analýza GynGen® testuje mutace v genech pro jaterní enzymy, které určují Vaše schopnosti odbourávání léků a detoxifikace a tím Vám a Vašemu gynekologovi umožní nastavit individuální plán prohlídek a preventivních opatření.

Vznik depresí či váhových změn spojených s užíváním HA:

Obáváte se tloustnutí, změn nálad a depresí v průběhu užívaní HA? Jedou z nejčastějších příčin, proč ženy odmítají užívat HA a riskují tak nežádoucí těhotenství je strach z příbytku na váze. Obavy ze ztráty libida (chuť na sexuální aktivity) jsou druhým nejčastějším důvodem, proč ženy hormonální antikoncepci odmítají. V rámci analýzy GynGen® Vám určíme Vaše individuální sklony k tloustnutí či depresívním stavům a nastavíme preventivní opatření a nejvhodnější řešení spojená s užíváním HA.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz