On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Rozedma plic

Rozedma plic (emfyzém) je chronická plicní choroba často způsobená vystavováním se toxickým chemikáliím nebo dlouhodobému kouření tabáku. Rozedma plic se spolu s chronickou bronchitidou řadí mezi tzv. chronické obstrukční plicní nemoci. Chronickou obstrukční plicní nemocí trpí v České republice přibližně 8% občanů. Při rozedmě plic dochází následkem nahromadění vzduchu do plicních sklípků k potrhání přepážek mezi sklípky. Tento stav je nevratný. Rozedma vzniká ve většině případů jako následek neléčené chronické bronchitidy.

Příznaky

Hlavním projevem chronického zánětu průdušek je chronický kašel. Trvá-li chronická bronchitida příliš dlouho, vzniká chronická obstrukční plicní nemoc a přidává se dušnost. Zpočátku jen při námaze, později i v klidu – snižuje se respirační kapacita plic. Vlivem sníženého množství kyslíku v krvi mohou být kůže i sliznice promodralé (cyanóza). V pokročilých stádiích se objevuje hubnutí a celkové chátrání. V důsledku zhoršeného průtoku krve plícemi dochází k přetěžování a selhávání pravé srdeční komory. Při každém infekčním onemocnění dýchacích cest může dojít k náhlému zhoršení chronického stavu.

Příčiny

Hlavní příčinou rozedmy plic je kouření cigaret. Dalšími rizikovými faktory jsou opakované akutní infekce dýchacích cest, negativní vlivy pracovního a životního prostředí.

Prevence

Základním předpokladem, jak se vyvarovat rozedmy plic, je nekouřit a nepohybovat se v zakouřeném a prašném prostředí.

Léčba

Nevratné poškození přepážek nelze léčit. Velmi těžké případy lze řešit pouze chirurgickým zákrokem. Běžná farmakoterapie musí být vždy doplněna celkovou změnou životního stylu. Je nutné přestat kouřit, a pokud je to možné, přestat se pohybovat v prašném prostředí. Další důležitou součástí terapie jsou dechová cvičení.

Jakým způsobem odhalí GenScan riziko vzniku rozedmy plic?

Analýza GenScan analyzuje ty geny, které se účastní likvidace toxických látek pocházejících nejen z cigaretového kouře.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz