On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je u mužů na druhém místě příčin úmrtí. Její výskyt stoupá s věkem, dle studií postihuje přibližně 33% všech mužů ve věku nad 80 let. Velké procento pacientů je úspěšně léčeno, pokud se nemoc odhalí včas. V České republice každý rok umírá na toto onemocnění více než 1000 mužů, zatímco asi 3700 pacientů ročně onemocní.

Prostata

Předstojná žláza je součást pohlavního mužského ústrojí. Tento nepárový orgán obepíná počátek močové trubice pod močovým měchýřem. V prostatě se tvoří významný podíl ejakulátu (semenné tekutiny).

Rakovina

Ve zdravém těle dochází k neustálému vzniku a zániku buněk, tento proces je v rovnováze. Je-li tato porušena a buňky se nekontrolovaně dělí, vzniká masa nové tkáně, které říkáme nádor. Nádory mohou být benigní nebo maligní. Benigní (nezhoubné) nádory bývají opouzdřené, většinou nevrůstají do okolních tkání, nepronikají do cév krevního nebo mízního řečiště a nezakládají druhotná ložiska (metastázy). Je-li nádor odstraněn, většinou znovu nenarůstá. Maligní (zhoubný) nádor je pro organismus výrazně nebezpečnější. Nádory tohoto typu rychle rostou a vrůstají do okolních tkání, které ničí. Zhoubný nádor prorůstá buňkami cévních stěn a dochází k šíření jeho buněk mízním nebo cévním řečištěm do dalších částí organismu, kde může docházet k dalšímu zhoubnému bujení (metastázování).

Onemocnění prostaty

Při onemocněních prostaty nejčastěji dochází k jejímu nezhoubnému zbytnění, tzv. benigní hyperplazii, jde o prosté zmnožení tkáně nenádorového charakteru. Způsobuje obtíže s močením, zpomalení a zeslabení proudu moči, časté nucení na močení zejména v noci, komplikací může být neschopnost se vymočit. Karcinom prostaty je zhoubné nádorové postižení prostaty. Zpočátku nádor nepůsobí žádné obtíže, první příznaky se projeví ve chvíli, kdy začne utlačovat močovou trubici nebo při prorůstání nádoru do spodiny močového měchýře. Není-li nádorové onemocnění včas léčeno, mohou se tvořit vzdálené metastázy do ostatních orgánů.

Hlavní příznaky

Příznaky rakoviny prostaty jsou podobné jako potíže při jejím prostém zvětšení (hypertrofii), může se vyskytnout i krev v moči (hematurie) nebo v ejakulátu (hemospermie). V pokročilém stádiu nemocný často mívá i bolesti kostí z důvodu metastatického postižení.

Příčiny

Na vzniku nádorů se podílí celkový životní styl, kvalita životního prostředí, množství stresu, skladba stravy, zánětlivá onemocnění močového ústrojí a řada dalších faktorů, které jsou více či méně ovlivnitelné. Dalším faktorem jsou dědičné dispozice - bylo prokázáno, že výskyt karcinomu prostaty úzce souvisí s metabolismem steroidních hormonů.

Prevence

Velmi důležitý je celkový životní styl, lze obecně doporučit vyvarovat se kouření a pohybu v zakouřených místnostech, dát přednost zdravé vyvážené stravě, pravidelnému pohybu před sezením. Vhodnou prevencí je pravidelná pohlavní aktivita, samozřejmě za předpokladu minimalizace střídání partnerů, kteří mohou představovat riziko infekce. Jakékoliv zánětlivé postižení je nevhodné, proto je třeba se vyvarovat pokud možno zánětlivých onemocnění, nesedět na chladných místech. Pokud k zánětu dojde, je potřeba včas je odborně léčit.

Léčba

Při léčbě karcinomu připadá v úvahu více metod, výběr vhodné metody závisí na velikosti a umístění nádoru, na věku a celkovém stavu nemocného. Mezi tyto metody patří: operace (u lokalizovaného nádoru), radioterapie, hormonální léčba a chemoterapie. Vždy je však nejlepší variantou nemoci předcházet a zaměřit se na prevenci především u rizikových skupin.

Jakým způsobem odhalí GenScan riziko vzniku rakoviny prostaty?

Genetická analýza GenScan zkoumá polymorfizmy genů účastnících se metabolizmu steroidních hormonů. Pokud bude zjištěno vysoké riziko vzniku rakoviny prostaty, lékař doporučí opatření předcházející onemocnění.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz