On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Rakovina plic

Rakovina plic patří mezi nejčastější nádorová onemocnění v České republice, vyskytuje se více u mužů. Jejímu prudkému nárůstu přispívá kouření cigaret. Každý rok je v České republice zaznamenáno 5000 nových pacientů, ve více než 60% případů je nemoc odhalena pozdě.

Rakovina

Ve zdravém těle dochází k neustálému vzniku a zániku buněk, tento proces je v rovnováze. Je-li tato rovnováha porušena a buňky vznikají (dělí se) rychleji, vzniká masa nové tkáně, které říkáme nádor. Nádory mohou být benigní nebo maligní. Benigní (nezhoubné) nádory bývají opouzdřené, většinou nevrůstají do okolních tkání a okolní orgány utlačují. Důležité je, že nepronikají do cév krevního nebo mízního řečiště a nezakládají druhotná ložiska (metastázy). Je-li nádor odstraněn, většinou znovu nenarůstá. Maligní (zhoubný) nádor je pro organismus výrazně nebezpečnější. Nádory tohoto typu rychle rostou a vrůstají do okolních tkání, které ničí – místní šíření nádoru. Zhoubný nádor prorůstá buňkami cévních stěn a dochází k šíření rakovinných buněk mízním nebo cévním řečištěm do dalších částí organismu, kde může docházet k dalšímu zhoubnému bujení (metastázování).Rakovina plic se nejčastěji projevuje mezi 50. a 70. rokem života. Nebezpečí plicního nádoru spočívá především v tom, že zpočátku roste bez jakýchkoli obtíží, nádorové buňky v plicích se nekontrolovaně množí a prorůstají do okolí. Upozorní na sebe až při masivním postižení plic. Kromě místního růstu se mohou šířit krví nebo lymfou a zakládat vzdálené metastázy nejvíce v játrech, mozku nebo kostech.

Příznaky

Nejčastějším příznakem u nemocných je suchý dráždivý kašel. Může být doprovázen bolestí na hrudi a dušností, která vzniká v případech, kdy nádor prorůstá do dýchacích cest a ucpává je. Při poškození krevních cév nádorem se objeví vykašlávání krve. K celkovým projevům patří úbytek na váze, únava a teploty.

Příčiny

Na vzniku karcinomu plic se kromě kouření výraznou měrou podílí celkový životní styl: kvalita životního prostředí, množství stresu, skladba stravy, množství pohybu a řada dalších faktorů. Tyto faktory jsou více či méně ovlivnitelné. Neméně důležitým faktorem jsou dědičné dispozice.

Prevence

Jednoznačně nekouřit a vyhýbat se zakouřeným místnostem (pasivní kouření). Pečovat o zdravý životní styl, dávat přednost vyvážené stravě.

Léčba

Při léčbě karcinomu připadá v úvahu více metod, výběr vhodné metody závisí na velikosti a umístění nádoru, na věku a celkovém stavu nemocného. Mezi tyto metody patří: operace (u lokalizovaného nádoru), radioterapie, chemoterapie. Vždy je nejlepší variantou nemoci předcházet a zaměřit se na prevenci, především u rizikových skupin.

Jakým způsobem odhalí GenScan riziko vzniku rakoviny plic?

Genetická analýza GenScan odhalí případné zvýšení rizika rakoviny plic testováním těch genů, které se podílejí především na detoxifikaci organizmu. Lékař v případě zvýšeného rizika doporučí vhodná preventivní opatření včetně potravinových doplňků.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz