On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Makulární degenerace

“Makulární degenerace” je pojem, který označuje ztrátu funkce těch buněk, které vnímají světlo a vyskytují se u centra sítnice (v makule). Několik vzácných dědičných nemocí může vést k makulární degeneraci u dětí a dospívajících.  Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) patří mezi časté příčiny slepoty ve stáří. Ve vyspělých zemích postihuje 10-15 % populace starší 60 let. S prodlužováním věku počet nemocných s VPMD neustále vzrůstá a stala se závažným zdravotně-ekonomickým problémem.

Příznaky

Neostrý zrak, stíny před okem nebo chybění oblasti zorného pole, deformovaný obraz, problémy s rozlišováním barev, pomalé zotavení zraku po vystavení jasnému světlu.

Příčiny

Stárnutí, kouření, rodinné dispozice, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, sluneční záření.

Prevence

Mezi nejslibnější přístupy patří anti-angiogenní terapie - užívají se mnohé léky blokující tvorbu cév. Proběhly i studie, ve kterých se pozitivně osvědčila terapie tzv. statiny (léky proti zvýšené hladině krevních tuků), u nichž byl nalezen nižší výskyt makulární degenerace. Studiemi postižených rodin se ukázalo, že vyšší hladiny antioxidantů a zinku mohou snížit riziko vzniku makulární degenerace.

Co odhalí GenScan o makulární degeneraci?

Současné klinické studie zjistily, že 43% - 70% případů makulární degenerace v populaci je zapříčiněno polymorfizmem genu pro faktor H. Genetická analýza GenScan analyzuje právě tento gen a navíc další dva geny, které výraznou měrou přispívají ke vzniku a vývoji tohoto onemocnění. Zjistí-li analýza GenScan poruchu těchto genů, lze klientovi doporučit potravinové doplňky, které omezí vznik a vývoj makulární degenerace. Čím dříve je dispozice zjištěna, tím lépe lze tomuto onemocnění předejít vhodnými preventivními opatřeními.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz