On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Cévní mozková příhoda

Mozková mrtvice je onemocnění, na které ročně umírá mnoho lidí. Po nemocech srdce a zhoubných nádorech se řadí v úmrtnosti na třetí místo. Zatímco ve většině vyspělých států byl v posledních deseti až dvaceti letech díky důsledné prevenci zaznamenán výrazný pokles úmrtnosti na centrální mozkové příhody, Česká republika stále mezi tyto země nepatří. S mozkovou příhodou se ročně potýká přibližně 30 000 obyvatel, 40% z nich na ni do jednoho roku umírá, téměř polovina zbylých je následně těžce invalidní. Centrální mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející porucha mozkových funkcí, zejména stranová porucha hybnosti nebo porucha smyslového vnímání přetrvávají déle než 24 hodin. Jejím podkladem je prasknutí nebo ucpání některé z mozkových tepen, dochází k poškození mozkové tkáně tlakem krve z prasklé cévy nebo se jí nedostává životně důležitého kyslíku a živin.

Příznaky

Projevy mozkové příhody závisí na lokalizaci postižené oblasti mozku. Může se objevit porucha řeči, slabost nebo ochrnutí jedné poloviny těla. Časté jsou potíže s rovnováhou a koordinací, pády nebo dokonce ztráta vědomí, pocit mravenčení nebo mrtvění končetin, problémy s myšlením a zmateností. V nejtěžších případech dojde k těžké ztrátě vědomí, ochrnutí nebo i náhlému úmrtí. Vedle typického průběhu s jasně vyjádřenými příznaky může být neurologické postižení i lehké bez nápadnějších projevů. V případě krvácení do mozku k charakteristickým projevům patří důsledky zvýšeného nitrolebečního tlaku - bolest hlavy, zvracení a porucha vědomí.

Příčiny

Cévní mozková příhoda se podle typu postižení mozkových tepen dělí na dva základní druhy. Prvním z nich je tzv. ischemická mozková příhoda, při které dochází k nedostatečnému prokrvení mozku. Její nejčastější příčinou je zúžení až uzávěr tepen v důsledku kornatění (aterosklerózy). Ischémie odpovídá za 80% všech případů. Druhým mechanismem vzniku je krvácení do mozku. Příčinou je poškození mozkových tepen vysokým krevním tlakem nebo prasknutím vrozené výdutě cévy (aneurysmatu). V obou případech dojde k přerušení krevního zásobení těch oblastí mozku, které jsou ucpanou nebo krvácející tepnou zásobeny. Mozkové buňky do 4 minut vyčerpají své zásoby a začnou trpět akutním nedostatkem kyslíku a živin. V případě, že se nepodaří obnovit přísun krve s kyslíkem a živinami, buňky rychle odumírají.

Prevence

Při vyšším riziku cévní mozkové příhody je třeba zahájit preventivní opatření zejména pravidelnou kontrolou krevního tlaku, který snižujeme do optimálních hodnot. Významnou prevencí je dále omezení nebo přerušení kouření tabákových výrobků, cigaretový kouř cévy přímo zužuje a tím následně stoupá krevní tlak uvnitř mozku. Pravidelné cvičení posiluje srdce, krevní cirkulaci a pomáhá kontrolovat váhu, proto doporučujeme rychlou chůzi, plavání nebo jízdu na kole. Pokud máme cukrovku, je naše riziko cévní mozkové příhody podstatně zvýšeno, snažíme se tedy o co nejlepší srovnání hladin krevního cukru. Vhodná strava a lékařem doporučené vhodně zvolené potravinové doplňky jsou dalšími možnostmi, jak podstatně riziko cévní mozkové příhody omezit.

Léčba

Léčba pacienta po absolvované cévní mozkové příhodě by vždy měla být komplexní. Znamená to, že se na ní mají podílet lékař, zdravotní sestra, rehabilitační pracovníci, logoped, případně další specialisté. Pacienti s těžkou mozkovou příhodou popř. v bezvědomí jsou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče. Snažíme se odstranit příčinu poruchy a rychle obnovit adekvátní zásobování mozkové tkáně krví. Při nedostatečném prokrvení podáváme léky sloužící k rozpouštějící krevních sraženin, v případě krvácení záleží na jeho umístění a rozsahu, některá se operují, některá se nechávají vstřebat. Nejdůležitější součástí léčby je rehabilitace s cílem obnovit duševní a fyzické funkce. Začíná se s ní v časných fázích rekonvalescence, k prvním opatřením patří polohování na lůžku a prevence ztuhnutí svalů. Následuje nácvik aktivního pohybu a procvičování běžných denních činností. Kromě pohybové rehabilitace se v případě poruch řeči provádí její nácvik pod vedením logopeda.

Jakým způsobem odhalí GenScan riziko vzniku cévní mozkové příhody?

Analýze GenScan jsou podrobeny geny, které ovlivňují oba důležité aspekty příčin cévní mozkové příhody – srážlivost krve a funkci cév. Mezi analyzovanými geny a rizikem mozkové mrtvice byl prokázán silný příčinný vztah.

Lékař na základě analýzy GenScan, která určí rizika také dalších chorob, doporučí vhodná preventivní opatření, která povedou k výraznému omezení rizika cévní mozkové příhody.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz