On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Ateroskleróza

Ateroskleróza je chronické degenerativní onemocnění cév charakterizované ztluštěním jejich stěny a ztrátou pružnosti. Nejčastějším typem aterosklerózy je ateromový typ s tvorbou aterosklerotických plátů ve stěnách cév. Důsledkem pokročilých změn jsou např. cévní mozkové příhody (mrtvice), infarkty myokardu a nedokrvování (ischémie) končetin.

Příznaky

Příznaky aterosklerózy se objevují až v jejích pokročilých stádiích, kdy je céva natolik poškozena, že dojde ke kritickému zúžení až uzávěru jejího průsvitu. Typické jsou náhle vzniklé bolesti v oblasti nedokrveného orgánu. V případě pouhého zúžení tepny a nedostatečného průtoku krve jde o námahové potíže, které v klidu ustoupí. Pokud dojde k úplnému závěru, hrozí odumření nedokrvené části orgánu a závažné narušení jeho funkce. Příznaky jsou proto velmi pestré dle toho, který orgán byl postižen, v jakém rozsahu a jak rychle omezení průtoku nastalo.

Nejčastějšími případy jsou:

Mozkové tepny:

Může jít o ztrátu vědomí, částečné nebo kompletní ochrnutí končetin jedné poloviny těla, ztrátu citlivosti, poškození mimiky obličeje apod. Rozsah postižení je různý. Změny mohou být krátkodobé i trvalé. Mírnějším projevem bývá tzv. tranzitorní (přechodná) ischemická ataka (TIA), která se projevuje jen dočasnými příznaky (chvilkovým bezvědomím, poruchami hybnosti, řeči, citlivosti, které se upravují do 24 hodin).

Srdeční tepny:

Pestrá paleta příznaků od anginy pectoris (občasná, nejčastěji námahová bolest na hrudi při nedostatečném průtoku krve srdeční svalovinou, která v klidu po chvíli odezní) až po kompletní infarkt myokardu (uzávěr srdeční tepny provázený bolestí na hrudi). Pacient je přímo ohrožen na životě. Při infarktu nemocní pociťují tlakovou, svíravou nebo pálivou bolest na hrudi, která je silnější a trvalejší než běžný záchvat anginy pectoris. Bolest může vystřelovat do rukou, ramen, dolní čelisti, bránice, do břicha a zad. Infarkt bývá spojen s dušností, pocitem úzkosti, někdy zvracením, může vzniknout i bez předchozího varování. Zcela nebolestivý tzv. němý infarkt je někdy pozorován u diabetiků a starých lidí.

Tepny dolních končetin:

Při ischemické chorobě dolních končetin (ICHDK) si pacienti nejčastěji stěžují na klaudikační bolesti - námahové bolesti v nohou, které donutí pacienta přerušit chůzi. Později se objevují i klidové bolesti, končetina je studená, mizí ochlupení, často nacházíme plísňové postižení. Dlouhodobá nedokrevnost vede ke vzniku kožních defektů, které se špatně hojí. V případě úplného tepenného uzávěru je dolní končetina ohrožena tzv. gangrénou - odúmrtím tkáně s následnou infekcí, které si často vyžaduje částečnou amputaci nohy.

Příčiny

Kornatění tepen vzniká v důsledku ukládání tuku, vápníku a jiných látek do stěny cévy, tento proces je kromě nevhodného životního stylu často ovlivněn i geneticky. Souvisí se změnou koncentrace tukových částic v krvi (zvýšená hladina celkového cholesterolu a „zlého“ LDL cholesterolu, nízká hladina „hodného“ HDL cholesterolu, zvýšené triacylglyceroly). Při poruše vnitřní výstelky cévy např. kouřením, zvýšeným tlakem krve dochází k průniku tukových částic - lipoproteinů do stěny cévy a ke krystalizaci cholesterolu, vzniká aterosklerotický plát. Celkově dochází ke ztluštění cévní stěny, snížení její pružnosti a zúžení průsvitu tepny, kterým je omezen průtok krve. Orgány pak nejsou dostatečně zásobeny kyslíkem, což se projevuje často (ne však vždy) bolestí, následuje jejich poškození až selhání. Příčina vzniku onemocnění není zcela objasněna. Je známo více faktorů, které souvisí se zvýšeným výskytem aterosklerózy:

Léčba

Léčba aterosklerózy může mít mnoho podob.

Prevence

Jde o omezení výše uvedených rizikových faktorů (zejména vysokého krevního tlaku, kouření, zvýšené hladiny tuků v krvi, nadváhy a stresu). Vhodné je zjistit množství tuků v krvi a při nálezu patologického zvýšení pokusit se snížit cholesterol (zejména tzv. LDL = "zlý" cholesterol) i druhý typ tuků – triacylglyceroly. K dispozici máme velmi účinné léky, které nám vedle dietních zásahů mohou pomoci. Zapotřebí je snížit příjem živočišných tuků (bohatých na cholesterol a nasycené tuky) a do svého jídelníčku zařadit více ovoce a zeleniny. Při nadváze snižujeme postupně svoji váhu, omezíme přísun cukru (pozor na skryté cukry ve sladkých nápojích!). Důležitá je pravidelná aerobní aktivita. Zvolíme si takový druh pohybu, který nám nejvíce vyhovuje. Aby cvičení bylo účinné, poradíme se s lékařem případně s trenérem.

Co odhalí GenScan o ateroskleróze?

V rámci genetické analýzy GenScan jsou analyzovány ty geny, které se podílejí na vzniku a vývoji aterosklerózy. Jedná se především o geny účastnící se lipidového metabolizmu včetně metabolizmu cholesterolu a dále o geny, které regulují průsvit cév. Lékař na základě analýzy GenScan může doporučit cílená preventivní opatření.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz