On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Astma

Astma je chronické onemocnění dýchacích cest, při kterém dochází k dlouhodobému zánětu sliznic v dýchacím ústrojí, což postupem času vede od ztíženého dýchání až k dechové nedostatečnosti. Astma postihuje více než 5% populace. Řadí se k civilizačním chorobám, přesto bylo popsáno již římským lékařem Galénem. Samotné slovo „astma“ je řeckého původu a označuje dechovou nedostatečnost.Astma je onemocnění, při kterém otéká sliznice v dolních dýchacích cestách, které se tím zužují a omezují proudění vzduchu a tím i dýchání. Při astmatickém záchvatu se zúží i nejmenší dýchací cesty – bronchioly. Tento stav je vyvolán uvolněním histaminu, který zvyšuje otok i zánět a silné vylučování hlenu. Zpravidla bývá obtížnější výdech než nádech. I když má mnoho astmatických záchvatů lehký průběh a je možné je zvládnout doma, při těžkých záchvatech se postižený dusí a jeho stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Příznaky

Chronický kašel je často prvním a jediným příznakem probíhajícího astmatu. Kašel bývá obvykle suchý jen s malým množstvím hlenu. Tlak na hrudi (ne však bolest v hrudníku) je rovněž příznakem nemoci. Obtížné dýchání a „krátký dech“, sípavé a písklavé dýchaní patří k dalším projevům.

Příčiny

Astma vyvolávají dva faktory. První skupinou jsou faktory, které onemocnění spouštějí, nezpůsobují však zánět. Zhoršují tedy astmatické stavy, ale nejsou důvodem, proč se u daného jedince astma vyvinulo. Dráždí dýchací cesty, působí však bezprostředně, krátkodobě a rychle ustupují. Působí mnohem intenzivněji, pokud je v dýchacích cestách již zánět přítomen. Příklady takových spouštěcích faktorů jsou: chladný vzduch, kouř, fyzická námaha, stres. Druhou skupinou jsou tzv. příčinné faktory. Příčinné proto, že jsou vlastní příčinou astmatu a na rozdíl od spouštěcích faktorů způsobují zánět dýchacích cest. Působí dlouhodobě, se zpožděním a nejsou tak snadno a rychle vratné. Do této skupiny patří alergeny a respirační virové infekce. Alergeny jsou nejvýznamnější složkou – kolem 80% astmatiků je alergických. Nejčastější alergeny jsou: pyl (trávy atd.), zvířata, plísně, roztoče. Alergeny mohou způsobovat okamžité reakce jako kašel nebo sípání, protože dýchací cesty reagují svým zúžením. Odezvy způsobené zánětem dýchacích cest však mohou nastat až několik hodin po vystavení alergenu, a proto je někdy i pro lékaře velmi obtížné rozpoznat, čím je astma způsobeno.

Prevence

Je potřeba se vyhýbat možným alergenům, tedy pylům, zvířatům, roztočům a plísním. Pokusit se, především v domácnosti, zajistit bezprašné prostředí.

Léčba

Medikamenty se používají buď ve formě tabletek, nebo ve formě inhalátorů. Léky se dělí na dvě základní skupiny, první skupiny jsou léky úlevové, které uvolňují průchodnost stažených průdušek. Jejich hlavním účinkem je tedy rozšíření průdušek a odstranění ztíženého dýchání. Druhou skupinou jsou léky protizánětlivé, které jsou určeny pro dlouhodobou pravidelnou léčbu. Nejčastěji používanou skupinou protizánětlivých léku jsou kortikosteroidy. Velmi důležitou roli hrají při léčbě astmatu dechová cvičení a celkový životní styl pacienta. Je potřeba nemocnému zajistit prostředí prosté (pokud možno) všech potenciálních alergenů, tedy především zbavené prachu a roztočů.

Jakým způsobem odhalí GenScan riziko vzniku astmatu?

Genetická analýza GenScan upozorní na riziko vzniku astmatu analýzou genů pro tzv. prozánětlivé cytokiny. Ty se podílí na imunologické reakci organizmu a ovlivňují také riziko vzniku astmatu.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz