On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Ankylozující spondylitida

Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) je chronické zánětlivé onemocnění pohybového aparátu, postihující v první řadě sakroiliakální kloub (kloub mezi křížovou kostí a pánví) a páteř, což se projevuje postupným tuhnutím až ankylózou (úplným ztuhnutím) páteře. Asi v polovině případů se objeví zánětlivý proces i na periferních kloubech, nejčastěji kyčelních. Základním symptomem ankylozující spondylitidy jsou tedy v první řadě bolesti v kříži. Ankylozující spondylitida je onemocnění, které co do častosti výskytu patří mezi středně časté revmatické choroby. Nemoc postihuje především mladé muže, nejčastěji ve věku mezi dvacátým a třicátým rokem života. Ve střední Evropě se nemoc vyskytuje asi u jedné desetiny procenta populace. Ankylozující spodylitida je autoimunitní onemocnění, které se projevuje produkcí protilátek proti vlastní tkáni. Výsledkem je zánětlivé postižení a osifikace vazivové tkáně a šlachových úponů.

Příznaky

Nemoc zpravidla začíná bolestmi v kříži. Bolesti bývají nejvýraznější v noci, po celkovém zklidnění – někdy je nutné vstát a ulevit od bolesti lehkým rozcvičením. Může se objevit i bolení pat. Bolest v oblasti hrudní páteře omezuje rozsah dýchání. Jedná se o celkové zánětlivé onemocnění, proto se mohou objevit mírné teploty, schvácenost, noční pocení a častá únava. Dalším projevem je postupné tuhnutí páteře (spíše v pozdějších stádiích).

Příčina

Příčina nemoci není dodnes zcela jasná. Jedná se o dlouhodobě probíhající zánětlivé postižení páteře. Proč tento zánět vzniká, proč pokračuje a proč postihuje především mladé muže, není doposud vysvětleno. Výskyt choroby souvisí s antigenem HLA-B27.

Léčba

Nemoc je v dnešní době nevyléčitelná, léčba je obecně protizánětlivá. Ve většině případů se používají nesteroidní antirevmatika, která působí především proti bolesti. Další podávané léky jsou z řad imunosupresivních látek, které mají za úkol potlačit autoimunitní reakci proti tělu vlastním buňkám. Velmi důležitou součástí léčby je rehabilitace, ergoterapie a pohybová terapie. V krajních případech je možné přistoupit k operativnímu zásahu, např. náhradě celých kloubů.

Jakým způsobem odhalí GenScan riziko vzniku ankylozující spondylitidy?

Již dlouhou dobu je znám vztah mezi alelou a ankylozující spondylitidou. Genetická analýza GenScan analyzuje přítomnost alely HLA-B*27, kterou ve své genetické informaci nese 90-95% osob s tímto onemocněním. GenScan tímto způsobem může vysvětlit příčiny již probíhajícího onemocnění nebo upozornit na možná rizika.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz