On-line výsledky pacientů pro smluvní lékaře Pacientský dotazník
Plastická operace, liposukce, stomatologie - GHC Praha

GHC GENETICS - Prevence je základ pevného zdraví

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba patří do skupiny nemocí charakterizovaných poklesem poznávacích funkcí lidského mozku, je příčinou asi dvou třetin demence. Ve věku nad 65 let trpí Alzheimerovou nemocí přibližně 10% populace, ve věkové skupině nad 85 let se Alzheimerova choroba různou měrou projevuje u cca 50% populace. Alzheimerova choroba je čtvrtou až pátou nejčastější příčinou úmrtí, bezprostřední příčinou smrti bývají záněty plic nebo úrazy, ke kterým dochází v důsledku Alzheimerovy choroby. Ve vysokém věku jsou ženy ohroženější než muži, riziko u žen je asi 3,1 krát vyšší než u mužů.

Příznaky

Termínem demence se označují vážná duševní onemocnění, která se projevují úbytkem poznávacích funkcí. Jako první znak se často objevuje zapomnětlivost, porucha prostorové představivosti a orientace, postižení často bloudí i ve známých místech, dochází k poruchám intelektu a nakonec i k poruchám chování.

Příčiny

Mezi jasně prokázané rizikové faktory vzniku Alzheimerovy choroby patří věk, rodinná dispozice a některé genové mutace. Mezi možná rizika patří mozková poranění a nízká úroveň vzdělání, dále kouření cigaret, ukládání hliníku a zinku v organismu.

Prevence a léčba

Doposud neexistuje lék na Alzheimerovu chorobu, nicméně na základě epidemiologických i patofyziologických studií je možno nabídnout způsob, jak nástup onemocnění v co nejvyšší možné míře oddálit nebo se chorobě úplně vyhnout. Jedná se o zásadní dietní změny, užívání potravinových doplňků, trénink mozku a užívání některých medikamentů. Lze konstatovat, že zásadní změnou životního stylu lze docílit oddálení Alzheimerovy choroby. Čím dříve se klient dozví o své dispozici, tím dříve může změnit životní styl a před nemocí se uchránit.

Jakým způsobem odhalí GenScan riziko vzniku Alzheimerovy choroby?

Alzheimerova choroba je na rozdíl od jiných psychických poruch velmi důkladně prozkoumána a o jejích příčinách máme k dispozici mnoho informací. Proto bylo možné test na dispozice k Alzheimerově chorobě zařadit do testovacího panelu genetické analýzy GenScan. Vědci do současné doby odhalili dva zásadní procesy, které vedou ke vzniku Alzheimerovy choroby - je to tvorba beta-amyloidních usazenin, které se tvoří v okolí nervových buněk a tvorba tau-proteinu, který se ukládá uvnitř nervových buněk. V obou případech se jedná o bílkovinná vlákna, která nejsou ve vodě rozpustná a která zapříčiňují smrt nervových buněk. Na tvorbě obou proteinových vláken a na procesu jejich ukládání se podílí mnoho genů, jejichž genové varianty jsou v rámci genetické analýzy GenScan zjišťovány. V rámci analýzy GenScan je ve vztahu k Alzheimerově chorobě analyzováno celkem 24 polymorfizmů genů, které se na vzniku a vývoji Alzheimerovy choroby podílejí velmi významnou měrou.

Poraďte se s námi online Dokumenty ke stažení

Partnerské společnosti

Smluvní partneři

Certifikace

Chcete se stát smluvním lékařem?
Lékaři online
GHC GENETICS najdete v sekci genetika na odborném webu Lekari-online.cz.
powered by Lékaři-online.cz